Muzyka chrześcijańska | „Tożsamością Chrystusa jest sam Bóg” (Oficjalny teledysk)

285 |19 sierpnia 2020

A ponieważ Bóg staje się ciałem, działa w ramach tożsamości swojego ciała;

jako że przychodzi w ciele,

później w ciele kończy dzieło, które powinien wykonać.

Czy to Duch Boży czy Chrystus, obaj są samym Bogiem

i On wykonuje dzieło, które powinien wykonać,

i wykonuje posługę, którą powinien wykonać.

Bez względu na to, w jaki sposób wykonuje swoje dzieło,

nie działałby w sposób, który sprzeciwia się Bogu.

Bez względu na to, o co prosi człowieka,

żadne żądanie nie wykracza poza to, co jest możliwe do osiągnięcia przez człowieka.

Wszystko, co On czyni, to wypełnianie woli Boga

i służy to Jego zarządzaniu.

Boskość Chrystusa przewyższa wszystkich ludzi,

dlatego jest największym autorytetem wszystkich stworzonych istot.

Tym autorytetem jest Jego boskość,

czyli usposobienie i istota samego Boga, która określa Jego tożsamość.

Dlatego bez względu na to, jak zwykłe jest Jego człowieczeństwo,

niezaprzeczalne jest, że ma On tożsamość samego Boga;

bez względu na to, z jakiego punktu widzenia mówi

i w jaki sposób wypełnia wolę Bożą,

nie można powiedzieć, że nie jest samym Bogiem.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Zobacz więcej

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.

Udostępnij

Anuluj