Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.
Głos Ducha Świętego „Istotą Chrystusa jest posłuszeństwo woli Ojca Niebieskiego”

Głos Ducha Świętego „Istotą Chrystusa jest posłuszeństwo woli Ojca Niebieskiego”

Głos Ducha Świętego „Istotą Chrystusa jest posłuszeństwo woli Ojca Niebieskiego” Bóg Wszechmogący mówi: „Wcielony Bóg nazywany jest Chrystusem, a Chrystus jest ciałem przywdzianym przez Ducha Bożego.Ciało to nie przypomina żadnego cielesnego człowieka. Różnica polega na tym… Pełny tekst

Ewangelia na dziś | „Jak służyć zgodnie z wolą Boga?” Słowo Boże

Ewangelia na dziś | „Jak służyć zgodnie z wolą Boga?” Słowo Boże

Ewangelia na dziś | „Jak służyć zgodnie z wolą Boga?” Słowo Boże Bóg Wszechmogący mówi: „Jeśli chcecie służyć zgodnie z wolą Boga, musicie najpierw zrozumieć, jaki rodzaj ludzi miłuje Bóg,jakim rodzajem ludzi Bóg się brzydzi, jaki rodzaj ludzi Bóg czyni doskonałymi i jaki r… Pełny tekst

Ewangelia na dziś | „Jak Piotr poznał Jezusa” Słowo Ducha Świętego

Ewangelia na dziś | „Jak Piotr poznał Jezusa” Słowo Ducha Świętego

Ewangelia na dziś | „Jak Piotr poznał Jezusa” Słowo Ducha Świętego Bóg Wszechmogący mówi: „Musicie mieć jasność co do drogi, którą podążacie; musicie mieć jasność co do drogi, którą pójdziecie w przyszłości, co Bóg uczyni doskonałym i co zostało wam powierzone. Pewnego dnia… Pełny tekst

Słowo Ducha Świętego „Dzieło w Wieku Prawa”

Słowo Ducha Świętego „Dzieło w Wieku Prawa”

Słowo Ducha Świętego „Dzieło w Wieku Prawa” Bóg Wszechmogący mówi: „Podczas Wieku Prawa Jahwe dał wiele przykazań Mojżeszowi, aby mógł przekazać je Izraelitom, którzy wyszli za nim z Egiptu. Te przykazania zostały dane przez Jahwe Izraelitom i nie miały żadnego związku z Eg… Pełny tekst

Słowa Ducha Świętego do Kościołów „Prawdziwa historia dzieł w Erze Zbawienia”

Słowa Ducha Świętego do Kościołów „Prawdziwa historia dzieł w Erze Zbawienia”

Słowa Ducha Świętego do Kościołów „Prawdziwa historia dzieł w Erze Zbawienia” Bóg Wszechmogący mówi: „Jezus reprezentuje wszelkie dzieła Ery Łaski; stał się człowiekiem i został ukrzyżowany, zainaugurował też Erę Łaski. Został ukrzyżowany, aby dokończyć dzieło zbawienia, […… Pełny tekst

Słowo Ducha Świętego „Bóg jest źródłem ludzkiego życia”

Słowo Ducha Świętego „Bóg jest źródłem ludzkiego życia”

Słowo Ducha Świętego „Bóg jest źródłem ludzkiego życia” Bóg Wszechmogący mówi: „żadne stworzenie nie jest w stanie zgłębić wspaniałości i mocy życia Boga. Tak jest, tak było i tak będzie w przyszłości. Druga tajemnica, którą wyjawię, jest następująca: Bóg jest źródłem życia… Pełny tekst

Słowo Boże „Bóg kieruje losem całej ludzkości”

Słowo Boże „Bóg kieruje losem całej ludzkości”

Słowo Boże „Bóg kieruje losem całej ludzkości” Bóg Wszechmogący mówi: „Jeśli jesteś prawdziwym chrześcijaninem, z pewnością uwierzysz w to, że wzrost i upadek każdego państwa lub narodu jest zgodny z Bożymi planami. Bóg zna los kraju lub narodu i tylko On kontroluje bieg hi… Pełny tekst

Słowo Boże „Bóg i człowiek wejdą razem do odpoczynku” (Część pierwsza)

Słowo Boże „Bóg i człowiek wejdą razem do odpoczynku” (Część pierwsza)

Słowo Boże „Bóg i człowiek wejdą razem do odpoczynku” (Część pierwsza) Bóg Wszechmogący mówi: „Bogu brakuje odpoczynku, tak jak człowiekowi. Kiedy Bóg ponownie wejdzie do odpoczynku, wejdzie tam również człowiek. Życie w odpoczynku jest życiem bez wojny, bez plugawości, bez… Pełny tekst

Słowo Ducha Świętego „Bóg i człowiek wejdą razem do odpoczynku” (Część druga)

Słowo Ducha Świętego „Bóg i człowiek wejdą razem do odpoczynku” (Część druga)

Słowo Ducha Świętego „Bóg i człowiek wejdą razem do odpoczynku” (Część druga) Bóg Wszechmogący mówi: „Bóg stworzył ludzkość, umieścił ją na ziemi i doprowadził do dnia dzisiejszego. Następnie zbawił ludzkość i posłużył jako ofiara za grzech dla ludzkości. Na koniec musi On… Pełny tekst

Słowo Ducha Świętego „Tylko Chrystus dni ostatecznych może dać człowiekowi drogę wiecznego życia”

Słowo Ducha Świętego „Tylko Chrystus dni ostatecznych może dać człowiekowi drogę wiecznego życia”

Słowo Ducha Świętego „Tylko Chrystus dni ostatecznych może dać człowiekowi drogę wiecznego życia” Bóg Wszechmogący mówi: „Chrystus dni ostatecznych przynosi życie i przynosi trwałą i wieczną drogę prawdy. Prawda ta jest drogą, przez którą człowiek zyska życie i jedyną drogą… Pełny tekst

Słowo Ducha Świętego „Ujrzysz duchowe ciało Jezusa wtedy, kiedy Bóg stworzy na nowo niebo i ziemię”

Słowo Ducha Świętego „Ujrzysz duchowe ciało Jezusa wtedy, kiedy Bóg stworzy na nowo niebo i ziemię”

Słowo Ducha Świętego „Ujrzysz duchowe ciało Jezusa wtedy, kiedy Bóg stworzy na nowo niebo i ziemię” Bóg Wszechmogący mówi: „Powrót Jezusa jest wielkim wybawieniem dla tych, którzy są w stanie przyjąć prawdę, natomiast dla tych, którzy nie są w stanie jej przyjąć, jest znaki… Pełny tekst

Słowo Boże „Wiara w Boga powinna skupiać się na rzeczywistości, a nie na obrzędach religijnych”

Słowo Boże „Wiara w Boga powinna skupiać się na rzeczywistości, a nie na obrzędach religijnych”

Słowo Boże „Wiara w Boga powinna skupiać się na rzeczywistości, a nie na obrzędach religijnych” Zalecenie: Ewangelia na dziś | „Jak Piotr poznał Jezusa” Słowo Ducha Świętego https://www.youtube.com/watch?v=__vStvXW9t4 „Jak człowiek, który zdefiniował Boga według własnych… Pełny tekst

Słowo Ducha Świętego „Głos Boga skierowany do całego wszechświata: Wypowiedź dwudziesta trzecia”

Słowo Ducha Świętego „Głos Boga skierowany do całego wszechświata: Wypowiedź dwudziesta trzecia”

Słowo Ducha Świętego „Głos Boga skierowany do całego wszechświata: Wypowiedź dwudziesta trzecia” Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Skład… Pełny tekst

Słowo Ducha Świętego „Głos Boga skierowany do całego wszechświata: Wypowiedź dwudziesta druga”

Słowo Ducha Świętego „Głos Boga skierowany do całego wszechświata: Wypowiedź dwudziesta druga”

Słowo Ducha Świętego „Głos Boga skierowany do całego wszechświata: Wypowiedź dwudziesta druga” Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa s… Pełny tekst

Słowo Boże „Wierząc w Boga powinieneś być Mu posłuszny”

Słowo Boże „Wierząc w Boga powinieneś być Mu posłuszny”

Słowo Boże „Wierząc w Boga powinieneś być Mu posłuszny” Bóg Wszechmogący mówi: „Kluczem do posłuszeństwa Bogu jest uznanie nowego światła i zdolność do jego przyjęcia i wprowadzenia w życie. Tylko to jest prawdziwym posłuszeństwem. (…) Nie zadowalanie się życiem pośród łask… Pełny tekst

„Obwieszczenie siedmiu gromów – proroctwo, że Ewangelia Królestwa obejmie cały wszechświat”

„Obwieszczenie siedmiu gromów – proroctwo, że Ewangelia Królestwa obejmie cały wszechświat”

Głos Ducha Świętego „Obwieszczenie siedmiu gromów – proroctwo, że Ewangelia Królestwa rozpowszechni się po całym wszechświecie” Bóg Wszechmogący mówi: „Dopiero, gdy światło Wschodu stopniowo rozświetli się białym blaskiem, ciemność na ziemi zacznie się zmieniać w światło, d… Pełny tekst

Ewangelia na dziś | „Pojawienie się Boga przyniosło nowy wiek” Słowo Boże

Ewangelia na dziś | „Pojawienie się Boga przyniosło nowy wiek” Słowo Boże

Ewangelia na dziś | „Pojawienie się Boga przyniosło nowy wiek” Słowo Boże Bóg Wszechmogący mówi: „Poszukujemy śladów Boga. Nie szukamy osobistości duchowych, a jeszcze mniej chcemy naśladować sławnych ludzi; my idziemy śladami Boga. Zatem, skoro szukamy śladów Boga, musimy … Pełny tekst

Słowo Boże „Bóg jest Panem wszelkiego stworzenia”

Słowo Boże „Bóg jest Panem wszelkiego stworzenia”

Słowo Boże „Bóg jest Panem wszelkiego stworzenia” Bóg Wszechmogący mówi: „Tak naprawdę Bóg jest Mistrzem wszystkiego na tym świecie. Jest Bogiem wszelkiego stworzenia.Jest nie tylko Bogiem Izraelitów, nie tylko Żydów; Jest Bogiem wszelkiego stworzenia. (…) Jego początkowe d… Pełny tekst

„Ci, którzy są posłuszni Bogu ze szczerego serca, z pewnością zostaną przez Niego pozyskani”

„Ci, którzy są posłuszni Bogu ze szczerego serca, z pewnością zostaną przez Niego pozyskani”

Słowa Ducha Świętego do Kościołów „Ci, którzy są posłuszni Bogu ze szczerego serca, z pewnością zostaną przez Niego pozyskani” Bóg Wszechmogący mówi: „Posłuszeństwo wobec Boga i podporządkowanie się jego dziełu to jedna i ta sama rzecz. Tych, którzy podporządkowują się tylk… Pełny tekst

„Przywrócenie normalnego życia człowieka i doprowadzenie go do cudownego celu” (Część druga)

„Przywrócenie normalnego życia człowieka i doprowadzenie go do cudownego celu” (Część druga)

Słowo Ducha Świętego „Przywrócenie normalnego życia człowieka i doprowadzenie go do cudownego celu” (Część druga) Bóg Wszechmogący mówi: „Gdy dzieło podboju dobiegnie końca, człowiek zostanie wprowadzony do pięknego świata. To życie będzie oczywiście toczyć się nadal na zie… Pełny tekst

Słowo Boże „Obietnice dla tych, którzy zostali udoskonaleni”

Słowo Boże „Obietnice dla tych, którzy zostali udoskonaleni”

Słowo Boże „Obietnice dla tych, którzy zostali udoskonaleni” Bóg Wszechmogący mówi: „Ci, którzy zostaną udoskonaleni przez Boga, to ci, którzy przyjmą Boże błogosławieństwa i Jego dziedzictwo. Znaczy to, że przyjmują oni wszystko, co Bóg ma i czym jest, tak że staje się to … Pełny tekst

Ewangelia na dziś | „Wszystko dokonuje się dzięki słowu Bożemu” Słowo Boże

Ewangelia na dziś | „Wszystko dokonuje się dzięki słowu Bożemu” Słowo Boże

Ewangelia na dziś | „Wszystko dokonuje się dzięki słowu Bożemu” Słowo Boże Bóg Wszechmogący mówi: „Bóg dni ostatecznych posługuje się słowem głównie po to, by uczynić człowieka doskonałym. Nie używa znaków ani cudów, by gnębić czy przekonywać człowieka; to nie może jasno uk… Pełny tekst

„Przywrócenie normalnego życia człowieka i doprowadzenie go do cudownego celu” (Część pierwsza)

„Przywrócenie normalnego życia człowieka i doprowadzenie go do cudownego celu” (Część pierwsza)

Słowo Ducha Świętego „Przywrócenie normalnego życia człowieka i doprowadzenie go do cudownego celu” (Część pierwsza) Bóg Wszechmogący mówi: „Gdy dzieło podboju dobiegnie końca, człowiek zostanie wprowadzony do pięknego świata. To życie będzie oczywiście toczyć się nadal na … Pełny tekst

Słowo Ducha Świętego | „Co wiesz o wierze?” Czym jest prawdziwa wiara w Boga?

Słowo Ducha Świętego | „Co wiesz o wierze?” Czym jest prawdziwa wiara w Boga?

Słowo Ducha Świętego | „Co wiesz o wierze?” Czym jest prawdziwa wiara w Boga? Bóg Wszechmogący mówi: „Dlatego mówię, że człowiek ma wiarę we Mnie, ponieważ daję zbyt wiele łaski, a także jest zbyt wiele do zyskania. Żydzi uwierzyli we Mnie z powodu Mej łaski i poszli za Mną… Pełny tekst

Słowo Boże „Zepsuta ludzkość jeszcze bardziej potrzebuje wybawienia przez ucieleśnionego Boga” (Fragment 4)

Słowo Boże „Zepsuta ludzkość jeszcze bardziej potrzebuje wybawienia przez ucieleśnionego Boga” (Fragment 4)

Słowo Boże „Zepsuta ludzkość jeszcze bardziej potrzebuje wybawienia przez ucieleśnionego Boga” (Fragment 4) Bóg Wszechmogący mówi: „Nikt nie jest bardziej odpowiedni i nie ma lepszych kwalifikacji do dzieła osądzania zepsucia ciała człowieka, niż wcielony Bóg. Gdyby sąd by… Pełny tekst

Słowo Boże „Dostrzeganie ukazania się Boga w Jego sądzie i karceniu”

Słowo Boże „Dostrzeganie ukazania się Boga w Jego sądzie i karceniu”

Słowo Boże „Dostrzeganie ukazania się Boga w Jego sądzie i karceniu” Bóg Wszechmogący mówi: „Nikt oprócz Niego nie może poznać wszystkich naszych myśli ani posiadać takiego pojmowania naszej natury i istoty, osądzać buntu i zepsucia ludzkości czy mówić do nas i działać w te… Pełny tekst

Słowo Boże na dziś „Zbawiciel powrócił już na ‚Białym obłoku’”

Słowo Boże na dziś „Zbawiciel powrócił już na ‚Białym obłoku’”

Słowo Boże „Zbawiciel powrócił już na ‚Białym obłoku’” Bóg Wszechmogący mówi: „Człowiek wierzy, że po ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu Jezus powrócił do nieba na białym obłoku i zajął swoje miejsce po prawicy Najwyższego. Podobnie też człowiek sądzi, że Jezus zstąpi powtórni… Pełny tekst

Ewangelia na dziś | „Westchnienie Wszechmogącego” Słowo Boże

Ewangelia na dziś | „Westchnienie Wszechmogącego” Słowo Boże

Ewangelia na dziś | „Westchnienie Wszechmogącego” Słowo Boże Bóg Wszechmogący mówi: „Ludzkość, która porzuciła dostatek życia od Wszechmogącego, nie wie dlaczego istnieje, a mimo to boi się śmierci. Mimo że jest pozbawiona wsparcia i pomocy, nadal jest niechętna, by zamkną… Pełny tekst

Słowo Boże „Chrystus dokonuje dzieła sądu za pomocą prawdy”

Słowo Boże „Chrystus dokonuje dzieła sądu za pomocą prawdy”

Słowo Boże „Chrystus dokonuje dzieła sądu za pomocą prawdy” Bóg Wszechmogący mówi: „W czasach ostatecznych Chrystus używa różnych prawd, by uczyć człowieka, wystawiać na pokaz istotę człowieka, szczegółowo analizować jego słowa i uczynki. Te słowa składają się na różne praw… Pełny tekst

Ewangelia na dziś | „Wiek Królestwa to Wiek Słowa” Słowo Boże

Ewangelia na dziś | „Wiek Królestwa to Wiek Słowa” Słowo Boże

Ewangelia na dziś | „Wiek Królestwa to Wiek Słowa” Słowo Boże Bóg Wszechmogący mówi: „W Wieku Królestwa Bóg używa słowa do wprowadzenia do nowego wieku, aby zmienić środki, jakimi dokonuje swojego dzieła, i by dokonać dzieła na cały wiek. To główna zasada, na podstawie któr… Pełny tekst

Ewangelia na dziś | „Czy wiesz? Bóg dokonał wśród ludzi wielkiej rzeczy” Słowo Boże

Ewangelia na dziś | „Czy wiesz? Bóg dokonał wśród ludzi wielkiej rzeczy” Słowo Boże

Ewangelia na dziś | „Czy wiesz? Bóg dokonał wśród ludzi wielkiej rzeczy” Słowo Boże Bóg Wszechmogący mówi: „Tym razem Bóg przychodzi, by działać nie tylko w ciele duchowym, lecz także w tym zwykłym.Nie tylko jest to ciało drugiego wcielenia Bożego, jest to też ciało, w któr… Pełny tekst

„Jak człowiek, który zdefiniował Boga według własnych koncepcji, może otrzymywać objawienia Boże?”

„Jak człowiek, który zdefiniował Boga według własnych koncepcji, może otrzymywać objawienia Boże?”

Słowo Boże „Jak człowiek, który zdefiniował Boga według własnych koncepcji, może otrzymywać objawienia Boże?” Bóg Wszechmogący mówi: „Historia posuwa się naprzód, podobnie jak dzieło Boże, a wola Boża nieustannie się zmienia. Byłoby niepraktyczne, aby Bóg utrzymywał jeden e… Pełny tekst

Słowo Boże „Czy dzieło Boga jest tak proste, jak to wydaje się człowiekowi?”

Słowo Boże „Czy dzieło Boga jest tak proste, jak to wydaje się człowiekowi?”

Słowo Boże „Czy dzieło Boga jest tak proste, jak to wydaje się człowiekowi?” Bóg Wszechmogący mówi: „Powinniście zauważyć, że wola i dzieło Boga nie są tak proste, jak stworzenie niebios i ziemi i wszystkich rzeczy. Bowiem dzieło dnia dzisiejszego ma na celu przemianę tych,… Pełny tekst

Ewangelia na dziś | „Poznawanie Bożego Dzieła w dniu dzisiejszym” Słowo Boże

Ewangelia na dziś | „Poznawanie Bożego Dzieła w dniu dzisiejszym” Słowo Boże

Ewangelia na dziś | „Poznawanie Bożego Dzieła w dniu dzisiejszym” Słowo Boże Bóg Wszechmogący mówi: „Dzieło wykonywane przez Boga w obecnym wieku polega przede wszystkim na dostarczeniu słów dla ludzkiego życia, na objawieniu istoty ludzkiej natury oraz skażonego ludzkiego … Pełny tekst

Ewangelia na dziś | „Nadeszło Królestwo Tysiąclecia” Słowo Boże

Ewangelia na dziś | „Nadeszło Królestwo Tysiąclecia” Słowo Boże

Ewangelia na dziś | „Nadeszło Królestwo Tysiąclecia” Słowo Boże Bóg Wszechmogący mówi: „Nadejście Tysiącletniego Królestwa na ziemi jest nadejściem Bożych słów na ziemię. Zesłanie Nowego Jeruzalem z nieba to nadejście Bożych słów, aby żyły wśród ludzi, aby towarzyszyły każd… Pełny tekst

Ewangelia na dziś | „Tylko ten, kto doświadcza dzieła Boga, prawdziwie w Niego wierzy” Słowo Boże

Ewangelia na dziś | „Tylko ten, kto doświadcza dzieła Boga, prawdziwie w Niego wierzy” Słowo Boże

Ewangelia na dziś | „Tylko ten, kto doświadcza dzieła Boga, prawdziwie w Niego wierzy” Słowo Boże Bóg Wszechmogący mówi: „Po wykonaniu dzieła Jahwe Jezus stał się ciałem, aby zrealizować Jego dzieło wśród ludzi. Jego praca nie została wykonana w odosobnieniu, lecz oparła si… Pełny tekst

Ewangelia na dziś | „Dwa wcielenia dopełniają znaczenia wcielenia” Słowo Ducha Świętego

Ewangelia na dziś | „Dwa wcielenia dopełniają znaczenia wcielenia” Słowo Ducha Świętego

Ewangelia na dziś | „Dwa wcielenia dopełniają znaczenia wcielenia” Słowo Ducha Świętego Bóg Wszechmogący mówi: „Od stworzenia świata aż do teraźniejszości Duch Boży wprawia owo wielkie dzieło w ruch, a ponadto dokonał różnego dzieła w różnych wiekach i w różnych narodach. L… Pełny tekst