Słowo Boże na każdy dzień: Poznanie Boga | Fragment 156

Szatan używa hasła „nauka”, aby zaspokoić ciekawość człowieka, zaspokajając jego pragnienie zgłębiania nauki i badania tajemnic. Również w imię nauki szatan zaspokaja potrzeby materialne człowieka i jego oczekiwanie, aby stale podnosić jakość życia. Szatan zatem, pod tym hasłem, wykorzystuje drogę nauki do skażenia człowieka. Czy używając drogi nauki, szatan poddaje skażeniu tylko myślenie człowieka lub jego umysł? Wśród ludzi, wydarzeń i rzeczy w naszym otoczeniu, które możemy zobaczyć i z którymi się stykamy, do skażenia czego jeszcze szatan wykorzystuje naukę? (Środowiska naturalnego.) Słusznie. Wygląda na to, że wyrządziło to wam poważną szkodę i jesteście tym głęboko dotknięci. Szatan nie tylko wykorzystuje różnorodne odkrycia i wnioski nauki do zwodzenia człowieka, ale także wykorzystuje naukę jako środek do dokonywania niepohamowanych zniszczeń i wyzysku środowiska życia, którym Bóg obdarował człowieka. Czyni to pod pretekstem, że jeśli człowiek prowadzi badania naukowe, jego środowisko życia będzie coraz lepsze, a jego standard życia będzie się stale poprawiał, a ponadto że rozwój naukowy jest ukierunkowany na zaspokajanie codziennie rosnących potrzeb materialnych człowieka i jego potrzeb związanych z podnoszeniem jakości życia. Jeśli nie z tych powodów, to dlaczego rozwijać naukę? Jest to teoretyczna podstawa szatańskiego rozwoju nauki. Ale co nauka przyniosła ludzkości? Z czego składa się nasze najbliższe otoczenie? Czy powietrze, którym oddycha ludzkość, nie zostało zanieczyszczone? Czy woda, którą pijemy, jest nadal naprawdę czysta? (Nie.) A co z żywnością którą spożywamy, czy większość z niej jest naturalna? (Nie.) A więc czym ona jest? Powstaje ona z wykorzystaniem nawozów, modyfikacji genetycznych, a także mutacji tworzonych różnymi metodami naukowymi, dzięki którym nawet warzywa i owoce, które spożywamy, nie są już naturalne. Nie jest teraz łatwo znaleźć naturalne jajko do zjedzenia. Jaja przestały smakować tak jak dawniej, ponieważ już zostały przetworzone przez tak zwaną naukę szatana. Patrząc z szerszej perspektywy, cała atmosfera została zniszczona i zanieczyszczona; góry, jeziora, lasy, rzeki, oceany, a wszystko na powierzchni lub pod ziemią zostało zrujnowane tak zwanymi osiągnięciami naukowymi. Innymi słowy, cała ekologia, całe środowisko życia podarowane ludzkości przez Boga zostało zniszczone i zrujnowane przez tzw. naukę. Chociaż jest wielu ludzi, którzy uzyskali to, czego oczekiwali pod względem jakości życia, której szukają, zaspokajając zarówno swoje żądze, jak i ciało, środowisko, w którym żyje człowiek, zostało zasadniczo zniszczone i zrujnowane przez różne „osiągnięcia” nauki. Nawet na zewnątrz lub w naszych domach nie mamy już prawa zaczerpnąć nawet jednego oddechu czystego powietrza. Czyż nie jest to boleść ludzkości? Czy jest jeszcze jakieś szczęście, o którym można mówić w przypadku człowieka w takiej przestrzeni życiowej? Człowiek żyje w tej przestrzeni życiowej i od samego początku to środowisko życia zostało stworzone przez Boga dla człowieka. Woda, którą piją ludzie, powietrze, którym oddychają, żywność, rośliny, drzewa i oceany – to środowisko życia zostało dane człowiekowi przez Boga, jest czymś naturalnym, działającym zgodnie z prawem naturalnym ustanowionym przez Boga. Gdyby nie było nauki, ludzie byliby szczęśliwi i mogliby cieszyć się wszystkim w najbardziej dziewiczym stanie, zgodnie z drogą Boga i według tego, czym Bóg ich obdarzył, aby ich uszczęśliwić. Teraz jednak wszystko to zostało zniszczone i zrujnowane przez szatana; podstawowa przestrzeń życiowa człowieka utraciła już swój dziewiczy stan. Ale nikt nie jest w stanie rozpoznać, co spowodowało taki skutek lub jak to się stało, a ponadto jeszcze więcej osób pojmuje naukę i podchodzi do niej zgodnie z ideami zaszczepionymi w nich przez szatana. Czyż nie jest to okropne i żałosne? Czy istnieje potrzeba, aby ręka Boża zgasiła tę ludzkość na ziemi, skoro szatan zabrał przestrzeń, w której ludzkość istnieje, i jej środowisko życia, i doprowadził ją przez skażenie do tego stanu, a ludzkość nadal się w ten sposób rozwija? Czy istnieje potrzeba, aby ręka Boża zniszczyła ludzkość? (Nie.) Jeśli ludzkość będzie się rozwijać w ten sposób, to w jakim kierunku podąży? (Upadek.) W jaki sposób ludzkość zostanie zrujnowana? Oprócz chciwych poszukiwań sławy i korzyści, ludzie nieustannie prowadzą badania naukowe i dogłębne dociekania, potem zaś bez przerwy zaspokajają własne materialne potrzeby i żądze; jakie więc są konsekwencje dla człowieka? Po pierwsze, nie ma już równowagi ekologicznej, a wraz z jej brakiem ciała całej ludzkości zostały skażone i uszkodzone przez takie środowisko, a wszędzie rozprzestrzeniają się różne choroby zakaźne i plagi. Jest to sytuacja, nad którą człowiek nie ma teraz żadnej kontroli, czyż nie? (Owszem.) Teraz, kiedy to rozumiecie, czy jesteście w stanie rozpoznać, jaki będzie naturalny koniec ludzkości jeżeli ta ludzkość nie podąża za Bogiem, ale zawsze podąża za szatanem w ten sposób, że wykorzystuje wiedzę do ciągłego wzbogacania się, używając nauki do nieustannego zgłębiania przyszłości ludzkiego życia, posługując się tą metodą przeżycia? Jaki będzie naturalny efekt końcowy? (Upadek.) Będzie to upadek: zbliżanie się do ruiny krok po kroku. Zbliżanie się do ruiny krok po kroku! Wygląda na to, że nauka jest rodzajem magicznego eliksiru, który szatan przygotował dla człowieka, dlatego, kiedy próbujecie rozeznać rzeczy, robicie to we mgle; bez względu na to, jak wytężacie wzrok, nie widzicie rzeczy jasno, i bez względu na to, jak bardzo się staracie, nie potraficie tego rozpracować. Szatan jednak nadal używa hasła nauki, aby zaostrzać twój apetyt i prowadzić cię za nos, krok za krokiem, w stronę otchłani i ku śmierci.

(Sam Bóg, Jedyny VI, w: Słowo, t. 2, O poznaniu Boga)

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Połącz się z nami w Messengerze