Słowo Boże na każdy dzień: Wejście w życie | Fragment 378

29 listopada 2021

Jeśli chcesz wcielać prawdę w życie i jeśli pragniesz ją zrozumieć, to musisz najpierw pojąć istotę problemów, jakie napotykasz, oraz rzeczy, jakie dzieją się wokół ciebie, jakie problemy dotyczą tych spraw, a także to, z jakim aspektem prawdy wiążą się te zdarzenia. Musisz poszukiwać tych rzeczy, a potem musisz poszukiwać prawdy stosownie do swych bieżących trudności. W ten sposób, zyskując stopniowo doświadczenie, będziesz w stanie dostrzec rękę Boga we wszystkim, co ci się przytrafia, a także zrozumieć, co On chce uczynić, oraz jakie rezultaty pragnie uzyskać w twoim wnętrzu. Być może nigdy nie czujesz, że cokolwiek, co ci się przydarza, jest związane z wiarą w Boga i prawdą, i po prostu mówisz sobie: „Mam swój własny sposób radzenia sobie z tym; nie potrzebuję prawdy ani słów Boga. Kiedy będę uczestniczył w zgromadzeniach, czytał słowa Boga, lub kiedy będę wykonywał swoje obowiązki, będę siebie sprawdzał w odniesieniu do prawdy i do słów Boga”. Jeśli chodzi o codzienne sprawy w twoim życiu – sprawy związane z rodziną, pracą, małżeństwem, twoją przyszłością – jeśli czujesz, że te rzeczy nie mają nic wspólnego z prawdą i rozwiązujesz je za pomocą ludzkich metod, jeśli w ten sposób to przeżywasz, to nigdy nie zdobędziesz prawdy. Nigdy nie zrozumiesz, czego właściwie Bóg pragnie w tobie dokonać ani rezultatów, jakie chce osiągnąć. Podążanie za prawdą to długotrwały proces. Ma on swój prosty aspekt, lecz posiada także aspekt złożony. Mówiąc prosto, winniśmy poszukiwać prawdy oraz praktykować słowo Boże i doświadczać go we wszystkim, co dzieje się wokół nas. Kiedy już zaczniesz to robić, coraz wyraźniej będziesz widzieć, jak wiele prawdy powinieneś zyskać i starać się osiągnąć w swojej wierze w Boga oraz dostrzegać, że prawda jest tak bardzo rzeczywista i że jest ona życiem. Nie jest prawdą, że tylko ci, którzy służą Bogu i przywódcom kościoła, są zobowiązani do czynienia wszystkiego zgodnie z prawdą, podczas gdy zwykli wyznawcy nie są. Gdyby tak było, to nie byłoby wielkiego sensu w słowach wyrażonych przez Boga. Czy masz teraz drogę, aby dążyć do prawdy? Czym w pierwszej kolejności należy się zająć w dążeniu do prawdy? Przed wszystkim innym musisz spędzać więcej czasu, jedząc i pijąc słowa Boże oraz słuchając omówień społeczności. Gdy napotkasz jakiś problem, módl się i głębiej poszukuj. Gdy wyposażycie się w większą ilość prawd, gdy osiągniecie wejście w życie i będziecie mieć rangę, wtedy będziecie mogli zrobić coś naprawdę, podjąć jakąś pracę i w ten sposób przejść przez próby i pokusy. Wówczas poczujecie, że naprawdę zrozumieliście i pozyskaliście pewne prawdy, i poczujecie, że słowa wypowiedziane przez Boga są tym, czego ludzie potrzebują i co powinni zyskać, oraz że jest to jedyna prawda na świecie, która może dać ludziom życie.

(Znaczenie dążenia do prawdy i ścieżka dążenia, w: Słowo, t. 3, Rozmowy Chrystusa dni ostatecznych)

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze