Gdy Pan Jezus przyszedł, aby wykonać swoje dzieło, żydowscy faryzeusze zaciekle przeciwstawili się Mu, potępili Go i przybili Go do krzyża. Teraz, gdy Bóg Wszechmogący dni ostatecznych przyszedł, aby wykonać swoje dzieło, duchowni i starsi również zaciekle mu się przeciwstawiają i potępiają go, przybijając Boga po raz kolejny do krzyża. Dlaczego żydowscy faryzeusze oraz duchowni i starsi tak nienawidzą prawdy i przeciwstawiają się Chrystusowi w ten sposób? Czym dokładnie jest ich natura i istota?

28 września 2019

Odpowiedź:

Każdy wierny wie, że faryzeusze sprzeciwili się Panu Jezusowi. Ale jaka była prawdziwa przyczyna oporu faryzeuszy? Można rzec, że od dwóch tysięcy lat nikt nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. Chociaż Nowy Testament przekazuje opis Pana Jezusa potępiającego faryzeuszy, nikt nie był w stanie poznać ich istoty. Bóg Wszechmogący przybywa w dniach ostatecznych, i ujawnia odpowiedź na to pytanie. Przeczytajmy słowa Boga Wszechmogącego: „Czy chcecie wiedzieć, dlaczego tak naprawdę faryzeusze sprzeciwiali się Jezusowi? Czy chcecie poznać istotę faryzeuszy? Byli oni pełni wyobrażeń na temat Mesjasza. Co więcej, ograniczali się tylko do wiary w przyjście Mesjasza, ale nie szukali prawdy życia. I nawet dzisiaj nadal czekają na Mesjasza, bo nie mają wiedzy o drodze życia, i nie wiedzą, czym jest droga prawdy. Ale jakim sposobem, zapytacie, tak głupi, uparci i nieświadomi ludzie mogliby otrzymać Boże błogosławieństwo? Jak oni mogli postrzegać Mesjasza? Sprzeciwiali się Jezusowi, ponieważ nie znali kierunku działania Ducha Świętego, nie znali drogi prawdy głoszonej przez Jezusa, a ponadto, nie rozumieli Mesjasza. Ponieważ nigdy nie widzieli Mesjasza i nie byli w towarzystwie Mesjasza, popełnili błąd, składając pusty hołd imieniu Mesjasza, a przeciwstawiając się w każdy sposób Jego istocie. Faryzeusze ci w swej istocie byli uparci, aroganccy i nie byli posłuszni prawdzie. Zasada ich wiary w Boga była taka: bez względu na to, jak dogłębne jest twoje nauczanie; bez względu na to, jak wysokim autorytetem się cieszysz, nie jesteś Chrystusem, chyba że nazywany jesteś Mesjaszem. Czy te poglądy nie są niedorzeczne i śmieszne?” („Ujrzysz duchowe ciało Jezusa wtedy, kiedy Bóg stworzy na nowo niebo i ziemię” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”).

Słowa Boga Wszechmogącego są jasne. Faryzeusze, sprzeciwili się Panu Jezusowi, gdyż nie mieli uwielbienia dla Boga ani chęci szukania prawdy. W głębi serca byli uparci, aroganccy i nieposłuszni prawdzie. Ich koncepcja Boga ograniczała się do ich wyobrażeń powstałych z dosłownej interpretacji Biblii. Wierzyli w Mesjasza tylko w teorii. Nie obchodziło ich, jak wnikliwe i trafne były słowa Pana Jezusa, że były pełne autorytetu i mocy. Faryzeusze potępiali Go, bo nie nosił On imienia Mesjasza. Faryzeusze odrzucili prawdy wyrażane przez Pana Jezusa, ale też kusili Go i szukali w nim wad. Na przykład kusili Pana Jezusa, pytając Go, kto dał Mu władzę czynienia cudów i celowo pytali Go, czy mogą płacić podatki cesarzowi. Pytali się Go, czy był Synem Bożym, Chrystusem itp. Pan Jezus pokrzyżował ich złe plany za pomocą prawdy i mądrości. Nie mogli dowieść, że się myli, ale i tak nie chcieli poszukiwać prawdy. Sprzeciwiali się Mu i potępiali Go. Kazali Go aresztować i zażądali, aby przybito Go do krzyża. Stało się tak, jak Pan Jezus powiedział: „Lecz teraz usiłujecie mnie zabić, człowieka, który wam mówił prawdę, którą słyszał od Boga” (J 8:40). „Jeśli mówię prawdę, dlaczego mi nie wierzycie?” (J 8:46). Dlatego też widzimy, że z natury faryzeusze byli demonami szatana, nienawidzącymi prawdy wrogami Boga. jacy ludzie są w stanie potępiać Chrystusa? Historia faryzeuszy udowadnia nam jedną rzecz: wszyscy, którzy wierzą w Boga, ale nie kochają prawdy, są nią znużeni i nienawidzą jej, nie znają Boga. Ci ludzie sprzeciwiając się Bogu, traktują Go jak wroga. A ponieważ istotą Chrystusa jest prawda, droga i życie, każdy, kto nienawidzi prawdy, nienawidzi także i Chrystusa. Wielu ludzi, którzy nienawidzą prawdy, jest pozornie dobrych, trzymają się słów Biblii i nie można dostrzec w nich zła. Lecz gdy Chrystus, zacznie dokonywać dzieła, ci szatańscy wrogowie Boga zostaną całkowicie zdemaskowani.

Faryzeuszowski opór i potępianie Pana Jezusa zdemaskowały ich szatańską istotę: nienawiść i sprzeciw Bogu. że nauczając i wykonując dzieło, Pan Jezus wyraził wiele prawd, dokonał wielu cudów i obdarzył ludzi obfitą łaską. Dzieło Pana Jezusa wstrząsnęło judaizmem, zszokowało Żydów. Wielu ludzi podążyło za Panem Jezusem. Faryzeusze wiedzieli, że jeśli Pan Jezus będzie kontynuował swe dzieło, wyznawcy judaizmu pójdą za Nim. Wtedy judaizm upadnie, a ich pozycje i źródło utrzymania znikną. Dlatego zdecydowali się zabić Pana Jezusa. Tak właśnie przedstawia to Biblia: „Wtedy naczelni kapłani i faryzeusze zebrali się na naradę i mówili: Co zrobimy? Bo ten człowiek czyni wiele cudów. Jeśli go tak zostawimy, wszyscy uwierzą w niego i przyjdą Rzymianie, i zabiorą nam to nasze miejsce i naród. (…) Od tego więc dnia naradzali się wspólnie nad tym, aby go zabić” (J 11:47-53). Faryzeusze zmówili się z rzymskimi władzami, aby ukrzyżować Pana Jezusa i zabezpieczyć swoją pozycję i źródło utrzymania. Powiedzieli: „Krew jego na nas i na nasze dzieci” (Mt 27:25). Widzicie, że faryzeusze nienawidzili prawdy i Chrystusa. Już dawno zdecydowali, odciąć się od Chrystusa. Woleli odrzucić ofiarę za grzechy niż ocalić Pana Jezusa. popełnić straszliwy grzech, sprzeciwić się Bogu i obrazić Go. Woleli przekleństwo, które spadło na ich potomstwo, niż zapobiec ukrzyżowaniu Pana Jezusa, który wyraża prawdę odkupienia ludzkości. Taka jest prawdziwa szatańska natura nienawidzących prawdy faryzeuszy. Pan Jezus został przybity do krzyża, słońce pociemniało, ziemia się zatrzęsła, i rozerwała się zasłona świątyni. Pan Jezus ukazał się ponownie po zmartwychwstaniu. Gdy ludzie się o tym dowiedzieli, okazali skruchę i zwrócili się do Pana Jezusa. Czy to samo zrobili faryzeusze? Nie okazali skruchy i stali się bardziej zagorzałymi wrogami Pana Jezusa. Przekupili żołnierzy, aby skłamali, że Pan Jezus nie zmartwychwstał. Gdy apostołowie głosili ewangelię Pana Jezusa, faryzeusze zażarcie ich prześladowali. Chcieli zakazać dzieła Pana Jezusa, by zrealizować swoje ambicje kontrolowania społeczności religijnej. Faryzeusze wierzyli w Boga w teorii, ale sprzeciwiali się Mu i gardzili prawdą. Głównym powodem potępiania Pana Jezusa był fakt, że współzawodniczyli z Bogiem, walczyli przeciwko Niemu. Ich arogancki opór i nienawiść do Pana Jezusa zdemaskowały ich cele i obnażyły ich złe, szatańskie oblicze. Ujawniła się ich demoniczna natura: brak skruchy, szaleńczą nienawiść do prawdy i nienawiść do Boga. czy nie w ten sposób duchowni i starsi społeczności religijnych traktują Boga Wszechmogącego? Gdybyśmy potrafili dostrzec, jak sprzeciwiają się Bogu Wszechmogącemu i Go potępiają, wiedzielibyśmy, że faryzeusze opierali się Panu Jezusowi i potępiali Go w ten sam sposób.

Dwa tysiące lat temu żydowscy kapłani naczelni, uczeni w Piśmie i faryzeusze przybili Pana Jezusa do krzyża. Dwa tysiące lat później historia się powtarza, bo przywódcy religijni ponownie przybijają Boga do krzyża! Bóg Wszechmogący dokonuje dzieła osądzania w dniach ostatecznych, rozpoczynając od domu Bożego. On wyraża prawdy, które zbawiają ludzkość. Odkrywa tajemnice Bożego planu zarządzania. Sądzi i demaskuje szatańską naturę ludzi, prowadzącą do zdrady Boga. Pokazuje swoje sprawiedliwe usposobienie, którego nie można obrazić. Słowa Boga Wszechmogącego są prawdą. Mają autorytet i moc. Całkowicie nas przekonują. Te prawdy obmywają i zbawiają ludzkość. Pastorów i starszych nie obchodzi, że słowa Boga Wszechmogącego są prawdą, że posiadają, autorytet i moc, że obmywają i zbawiają człowieka. Tkwią w błędnym przekonaniu. „Ktokolwiek nie zstępuje na obłoku i nie wynosi mnie do królestwa niebieskiego, ten nie jest Panem Jezusem, który powrócił”. Sprzeciwiają się Bogu Wszechmogącemu i potępiają Go! Wyznają Pana Jezusa w teorii, sprzeciwiając się Bogu Wszechmogącemu i potępiając Go. Jak różnią się od wyznających Mesjasza w teorii, ale sprzeciwiających się Panu Jezusowi faryzeuszy? Czy nie są tacy sami jak faryzeusze: uparci, zuchwali, nieposłuszni prawdzie i nienawidzący jej? Wierzą w niejasnego Boga w niebiosach, wypierają się i potępiają Chrystusa wcielonego. Są nieprzejednanymi rywalami Chrystusa. Ci, którzy wypierają się Chrystusa i potępiają Go są antychrystami! Biblia mówi: „I jak słyszeliście, że antychryst ma przyjść, tak teraz pojawiło się wielu antychrystów. Stąd wiemy, że jest już ostatnia godzina” (1J 2:18). „Gdyż pojawiło się na świecie wielu zwodzicieli, którzy nie uznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem” (2J 1:7). Każdy, kto nie uzna Boga wcielonego, jest antychrystem. Kto potępia Chrystusa, jest antychrystem. To dzieło Pana Jezusa zdemaskowało faryzeuszy jako antychrystów. Pastorzy i starsi w dniach ostatecznych to antychryści zdemaskowani przez dzieło Boga Wszechmogącego. Dzieło Boga wcielonego obnaża ludzi! Chrystus wyraża prawdę w dniach ostatecznych. Nie tylko demaskuje On panny mądre i głupie, ale także wszelkiego rodzaju antychrystów i niewierzących. I to jest prawda, której nie można zaprzeczyć!

sprzeciwu wobec Boga są takie same u religijnych przywódców, kapłanów żydowskich czy faryzeuszy. To, jak duchowni i starsi sprzeciwiają się Bogu, jest gorsze od tego, w jaki sposób robili to kapłani czy faryzeusze. Odkąd Bóg Wszechmogący rozpoczął w domu Bożym dzieło osądzania, wszyscy ludzie należący do każdego wyznania zostają porwani przed tron Boga, jeśli kochają prawdę i wyczekują Boga. Duchowni i starsi za wszelką cenę będą potępiać Boga Wszechmogącego by ograniczyć wiernych, zapewnić sobie pozycję i dobrobyt. Rozpowszechniają plotki, składają fałszywe świadectwo i bluźnią przeciwko Bogu Wszechmogącemu. Uniemożliwiają dostęp do kościoła innym ludziom i surowo zakazują wierzącym studiowania dzieła Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych. Grożą, straszą, wyśmiewają i biją braci i siostry, którzy głoszą ewangelię królestwa. Są nawet w zmowie z diabelską partią komunistyczną, by ich wyłapywać i prześladować, pozbawiając setki tysięcy braci i sióstr własnego domu. Partia brutalnie torturowała co najmniej sto tysięcy ludzi. Wielu zostało nawet zabitych Sprzeciw duchownych wobec Boga Wszechmogącego jest gorszy od tego, jak faryzeusze sprzeciwiali się Panu Jezusowi. Sprzeciwiając się Bogu, wyrządzali zło. Bóg Wszechmogący osądził i przeklął ich dawno temu. Bóg Wszechmogący mówi: „Ilu szuka prawdy i kieruje się sprawiedliwością? Oni wszyscy są zwierzętami, jak świnie i psy, prowadzące rój cuchnących much na stertę gnoju, by kiwać głowami i wzbudzać zamęt[1]. Wierzą, że ich król piekła jest najwyższym z królów, nie zdając sobie sprawy z tego, że są tylko muchami na zgniliźnie. Nie tylko to, one robią oszczercze uwagi przeciw istnieniu Boga, opierając się na swych świńskich i psich rodzicach. Maleńkie muszki myślą, że ich rodzice są tak wielcy, jak uzębiony wieloryb[2]. Czy nie zdają sobie sprawy, że są malutkie, a mimo to ich rodzice są nieczystymi świniami i psami miliard razy większymi niż one same? Nieświadome swej własnej pospolitości, dostają amoku na podstawie wstrętnego smrodu tych świń i psów, a też mają urojony pomysł, by się parzyć i hodować przyszłe pokolenia. To jest kompletnie bezwstydne! Z zielonymi skrzydłami na swych plechach (odnosi się to do ich twierdzeń, że wierzą w Boga), zaczynają być zarozumiałe i chlubią się wszędzie swym własnym pięknem i atrakcyjnością, skrycie zrzucając swe nieczystości na człowieka. I nawet są z siebie bezczelnie zadowolone, jak gdyby para skrzydeł w kolorach tęczy mogła ukryć ich nieczystości, a w ten sposób prześladują istnienie prawdziwego Boga (odnosi się to do zakulisowej historii religijnego świata). Człowiek nie zdaje sobie sprawy, że – choć skrzydła muchy są piękne i urocze – jest to w gruncie rzeczy jedynie malutka mucha, która jest pełna brudu i pokryta zarazkami. Z mocą swych świńskich i psich rodziców szaleją w całej krainie z nieokiełznaną wściekłością (odnosi się to do hierarchów religijnych, którzy prześladują Boga z wykorzystaniem silnego wsparcia ze strony kraju, zdradzającego prawdziwego Boga i prawdę). Jest tak, jak gdyby duchy żydowskich faryzeuszy powróciły wraz z Bogiem do narodu wielkiego, czerwonego smoka, z powrotem do swego dawnego gniazda. Na nowo rozpoczęli dzieło prześladowania, obejmujące już kilka tysięcy lat. Ta grupa degeneratów ostatecznie z pewnością zginie na ziemi!” („Dzieło i wejście (7)” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”). Słowa wyrażone przez Boga Wszechmogącego zostały opublikowane w gazetach, telewizji i w Internecie dawno temu. Przeróżne filmy i nagrania ze słowami ewangelii są umieszczone w Internecie, by złożyć świadectwo całemu światu o ukazaniu się i dziele Bożym. To wywołało efekt domina w całej ludzkości. Duchowni ze wspólnot religijnych dostrzegli rosnącą tendencję: słowa Boga Wszechmogącego podbijają społeczność religijną i całą ludzkość. Żadna osoba żadna siła nie może tego powstrzymać. „Drażni ich to tak bardzo, że sprzeciwiają się Bogu Wszechmogącemu i Go potępiają”. Chcą zakazać Jego dzieło w dniach ostatecznych i spełnić swoje najśmielsze marzenia o wiecznej kontroli i panowaniu nad Bożymi wybrańcami. Te fakty dostatecznie dowodzą, że przywódcy religijni w dniach ostatecznych są wcieleniem faryzeuszy. Zaklinają się na śmierć, że pozostaną wrogami Boga! To demony i antychryści, którzy chcą zniszczyć dzieło Boże. Ich liczne złe uczynki poddały próbie Boże usposobienie. Jak mogą uniknąć sprawiedliwego Bożego sądu i kary?

z książki „Klasyczne pytania i odpowiedzi o ewangelia królestwa”

Przypisy:

1. „Wzbudzać zamęt” odnosi się do tego, jak ludzie, którzy są demoniczni, szaleją, blokując i sprzeciwiając się dziełu Boga.

2. „Uzębiony wieloryb” użyte jest prześmiewczo. Jest to metafora dla tego, że muchy są tak małe, iż świnie i psy wydają się im tak duże jak wieloryby.

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Połącz się z nami w Messengerze