Co to znaczy „zostawić wszystko za sobą i naśladować Boga”?

27 września 2019

Ważne słowa Boga:

Jeśli potrafisz oddać Bogu swoje serce, ciało i całą swoją szczerą miłość, umieścić je przed Jego obliczem, być Mu całkowicie posłuszny i w absolutnym stopniu zważać na Jego wolę – nie dla ciała, nie dla rodziny i nie dla spełnienia swoich własnych pragnień, lecz przez wzgląd na interes Bożego domostwa i we wszystkim traktując słowo Boże jako zasadę i fundament – wówczas wszystkie twoje intencje i twoje zapatrywania będą na właściwym miejscu i staniesz się przed obliczem Boga osobą, która otrzymuje Jego pochwałę.

fragment rozdziału „Ci, którzy prawdziwie kochają Boga, potrafią całkowicie podporządkować się Jego praktyczności” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wierzysz w Boga i za Nim podążasz, a więc twoje serce musi kochać Boga. Musisz odrzucić swoje zepsute usposobienie, musisz starać się spełniać pragnienia Boga i wypełniać obowiązki stworzenia Bożego. Skoro wierzysz w Boga i za Nim podążasz, powinieneś ofiarować Mu wszystko i nie podejmować osobistych wyborów ani nie stawiać żądań, a także powinieneś zaspokajać pragnienia Boga. Ponieważ zostałeś stworzony, powinieneś być posłuszny Panu, który cię stworzył, bo z natury nie masz władzy nad sobą ani nie jesteś zdolny kontrolować swojego przeznaczenia. Ponieważ jesteś osobą wierzącą w Boga, powinieneś dążyć do świętości i zmiany. Ponieważ jesteś stworzeniem Bożym, powinieneś wywiązywać się ze swoich obowiązków i trzymać się swojego miejsca, a przy tym nie wolno ci przekraczać granic twoich obowiązków. Nie chodzi tu o to, by cię ograniczać albo tłamsić doktrynami; jest to raczej ścieżka, dzięki której możesz spełnić swój obowiązek i którą mogą – a nawet powinni – obrać wszyscy ludzie czyniący sprawiedliwość.

fragment rozdziału „Sukces i porażka zależą od ścieżki, którą idzie człowiek” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

9. Wasze myśli powinny być przepełnione dziełem Kościoła. Powinieneś odsunąć na bok perspektywy własnego ciała, decydować o sprawach rodzinnych, całym sercem poświęcić się dziełu Bożemu i postawić dzieło Boże na pierwszym miejscu, a swoje własne życie na drugim. To jest przyzwoitość świętego.

fragment rozdziału „Dziesięć dekretów administracyjnych, które muszą być przestrzegane przez wybranych ludzi Boga w Wieku Królestwa” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Musisz cierpieć trudy dla prawdy, musisz się oddać prawdzie, musisz znosić upokorzenie dla prawdy, a żeby posiąść więcej prawdy, musisz doświadczyć więcej cierpienia. To właśnie powinieneś czynić. Nie wolno ci rezygnować z prawdy na rzecz spokojnego życia rodzinnego i nie wolno ci utracić życiowej godności i rzetelności dla chwilowej przyjemności. Powinieneś dążyć do wszystkiego, co jest piękne i dobre; powinieneś iść w życiu ścieżką, która ma większe znaczenie. Jeśli prowadzisz tak prostackie życie i nie dążysz do żadnych celów, czyż nie marnujesz życia? Cóż możesz zyskać z takiego życia? Powinieneś zaniechać wszelkich cielesnych przyjemności dla jednej prawdy i nie powinieneś rezygnować ze wszystkich prawd dla chwilowej przyjemności. Tacy ludzie nie posiadają rzetelności ani godności; w ich egzystencji nie ma żadnego znaczenia!

fragment rozdziału „Doświadczenia Piotra: jego znajomość karcenia i sądu” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Przykłady i wyimki z kazań i rozmów wspólnoty:

Bóg wymaga tego od wszystkich tych, którzy w Niego wierzą: porzućcie wszystko, by podążać za Bogiem. Od Wieku Łaski do Wieku Królestwa było tak wielu ludzi, którzy porzucili wszystko, by podążać za Bogiem. Tylko ci ludzie są godni tego, by być nazywani świętymi, którzy są Bożymi ludźmi w Wieku Królestwa. Co to znaczy porzucić wszystko i podążać za Bogiem? Znaczy to ofiarować Bogu całe swoje serce, całą swoją istotę, oraz w pełni się zanurzyć w Bożym dziele i ponosić koszty na rzecz Boga. Na tym polega prawdziwe znaczenie porzucania wszystkiego, by podążać za Bogiem. Niektórzy ludzie wierzą, że tylko ci, którzy nie założyli rodziny i nie mają żadnych trosk, mogą porzucić wszystko, podczas gdy ci, którzy mają rodzinę, mają rodziców, małżonka lub dzieci, nie mogą tego uczynić. Taka perspektywa jest niewłaściwa. Po pierwsze, ludzie muszą wiedzieć, że Boże wymagania w stosunku do ludzi są sprawiedliwe i rozsądne. Bóg nie wymaga, aby ludzie porzucali swoich rodziców, małżonka lub dzieci. Wymaga On raczej, by ludzie ofiarowywali swoje serca i jak najpełniej wykonywali swój obowiązek bez ograniczeń ze strony jakiejkolwiek osoby, wydarzenia lub rzeczy. To właśnie oznacza porzucenie wszystkiego i podążanie za Bogiem. Bóg nie zmusza ludzi do robienia niczego, czego ci nie chcą robić. Wystarczy, by ktoś starał się ze wszystkich sił, aby zadowolić Boga. Jest całkowicie naturalne, że człowiek musi odrzucić pewne rzeczy, które powinno się odrzucić. Jeśli w danej chwili ktoś nie może czegoś porzucić, wymaga się od niego tylko tego, by ta rzecz gonie ograniczała. Jeżeli jego serce wciąż podlega ograniczeniom i nie może on swobodnie wykonywać swego obowiązku, to nie liczy się to jako porzucenie wszystkiego. Kwestia oddania się Bogu zależy od praktyki porzucania wszystkiego. Jeśli rzeczywiście jesteś kimś, kto jest oddany Bogu, to w sercu będziesz w stanie uniknąć tego, że ogranicza cię rodzina, małżonek lub dzieci. Wielu braci i sióstr ma więzy rodzinne, ale rodziny nie ograniczają ich serca i bardzo dobrze wykonują oni swoje obowiązki. Chociaż od czasu do czasu opuszczają kościół, by zająć się rodziną, nie dopuszczają do tego, by w jakikolwiek sposób kolidowało to z ich obowiązkami. Czy możesz powiedzieć, że nie porzucili wszystkiego, by podążać za Bogiem? Posiadanie rodziny to rzeczywiście trudność – nikt nie może temu zaprzeczyć. Jednakże, jeśli ich serca mogą być lojalne wobec Boga, to będą oni w stanie zrzucić z siebie wszelkie więzy rodzinne. Chociaż ciało doświadcza pewnych trudności, Bóg daje im wielkie błogosławieństwa, by wzrastali w życiu. A co zyskują ci ludzie, którzy lgną do uciech cielesnych? Ostatecznie nic. A jak należy radzić sobie z problemami ciała? Można powiedzieć, że każda ilość cielesnych trudności jest czymś dobrym. O ile Bóg jest zadowolony, o tyle duch danej osoby może się cieszyć. Największy ból ze wszystkich polegałby na tym, że obrazilibyśmy Boga, ponieważ kurczowo trzymamy się uciech cielesnych. Każdy, kto porzuca wszystko, aby ponosić koszty na rzecz Boga, będzie wynagrodzony, ponieważ właściwie wykonał obowiązek istoty ludzkiej i zadowolił Boga. Ponadto zostanie on pochwalony przez Boga, ponieważ Bóg obdarza wielkimi błogosławieństwami wszystkich tych, którzy szczerze ponoszą koszty na Jego rzecz. Wszyscy ci, którzy kurczowo trzymają się przyjemności życia rodzinnego i uciech ciała, oraz nie mogą porzucić wszystkiego, by podążać za Bogiem, są oddani diabłu, szatanowi. Oni z pewnością nie będą zbawieni przez Boga, a w szczególności nie otrzymają Bożego błogosławieństwa.

fragment publikacji Rozmowy zwierzchnika

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź