Wszyscy chcemy przyjąć sąd Boży, ale powiedzcie nam, jak powinniśmy doświadczyć Jego sądu, byśmy mogli otrzymać prawdę i życie, pozbyć się grzesznej natury i osiągnąć zbawienie.

01 sierpnia 2019

Odpowiedź: Jak doświadczyć ostatecznego sądu Bożego, aby otrzymać prawdę i życie, odrzucić naszą grzeszną naturę i dostąpić zbawienia w Jego królestwie. Tego typu pytania są bardzo ważne, ponieważ dotyczą głównych zagadnień związanych z naszym końcem i przeznaczeniem. By zrozumieć ten aspekt prawdy, przeczytajmy kilka fragmentów słowa Bożego:

Prawdziwa wiara w Boga oznacza doświadczanie słów i dzieł Bożych w oparciu o przekonanie, że Bóg posiada najwyższą władzę nad wszystkim. Zostaniesz więc uwolniony od swojego zepsucia, napełniony pragnieniem Boga i poznasz Go. Tylko po przebyciu tej drogi będziesz mógł powiedzieć, że wierzysz w Boga(Przedmowa, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło).

Dzisiejszy proces mówienia jest właśnie procesem podboju. A w jaki dokładnie sposób ludzie powinni współpracować z Bogiem? Dowiadując się, jak jeść i pić te słowa oraz osiągając ich zrozumienie. Jeśli zaś chodzi o to, jak ludzie zostaną podbici, to nie jest to coś, czego są w stanie dokonać sami. Wszystko co możesz zrobić – poprzez jedzenie i picie tych słów – to poznać własne skażenie i nieczystość, swoją buntowniczość i nieprawość – i paść przed Bogiem na kolana. Jeżeli, zrozumiawszy wolę Boga, będziesz potrafił wprowadzać ją w życie oraz będziesz mieć objawienia, i będziesz umiał całkowicie podporządkować się tym słowom i samemu nie dokonywać żadnych wyborów, wtedy będziesz podbity. Stanie się to zaś dzięki tym właśnie słowom(Wewnętrzna prawda dzieła podboju (1), w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło).

Skupić się na jedzeniu i piciu słowa Boga, skupić się na poszukiwaniu prawdy, na poszukiwaniu intencji Boga w Jego słowach, i starać się pojąć wolę Boga we wszystkim. Jest to najbardziej podstawowa i istotna metoda praktykowania. (…) Oddanie się słowom Bożym całym sercem oznacza przede wszystkim poszukiwanie prawdy, szukanie intencji Boga w Jego słowach, skupienie się na zrozumieniu woli Bożej oraz zrozumieniu i uzyskaniu większej ilości prawdy ze słów Bożych. (…) Czytając Jego słowa, Piotr nie skupiał się na zrozumieniu doktryn, a jeszcze mniej na uzyskaniu wiedzy teologicznej, lecz na zrozumieniu prawdy i woli Bożej oraz usposobienia i piękna Boga. Próbował również pojąć na podstawie słów Bożych różne skażone stany i skażoną naturę człowieka oraz jego faktyczne braki, osiągając w ten sposób wszystkie aspekty wymagań, jakie Bóg stawia człowiekowi, który ma Go zadowolić. Piotr praktykował na wiele właściwych sposobów, które były zgodne ze słowami Boga; było to jak najbardziej zgodne z wolą Boga i była to najlepsza współpraca, jaką okazać mógł człowiek doświadczający Bożego dzieła(„Jak obrać ścieżkę Piotra” w księdze „Zapisy przemówień Chrystusa”).

Musimy zrozumieć, co tak naprawdę oznacza wiara w Boga. To praktykowanie Jego słowa i doświadczenie Jego dzieła, aby zrozumieć prawdę i ją urzeczywistnić. Taki jest proces wiary w Boga. Boże dzieło końca czasu polega na osądzaniu nas za pomocą Jego słowa. Jeśli chcemy obmyć nasze zepsute usposobienie, abyśmy mogli dostąpić zbawienia Bożego, musimy najpierw włożyć nieco wysiłku w Boże słowo. Musimy jeść i pić słowo Boga oraz przyjąć sąd Boży i objawienia zawarte w Jego słowie. Nieważne, jak dotkliwie może nas zranić słowo Boże, jakie jest ostre, jak przez nie cierpimy, pamiętajcie, że słowo Boże jest całą prawdą i stanowi rzeczywistość życia, w którą powinniśmy wejść. Wypowiedziane słowa Boże mają nas obmyć i zmienić, by pomóc nam odrzucić nasze zepsucie i dostąpić zbawienia, a także, aby pomóc nam zrozumieć prawdę i zdobyć wiedzę o Bogu. Musimy nauczyć się akceptować sąd i przycinanie przez słowo Boże. Jeśli chcemy zdobyć prawdę zawartą w słowie Bożym, musimy być gotowi znosić cierpienia z powodu posłuszeństwa wobec prawdy. Musimy dążyć do prawdy i starać się ją odnaleźć w słowie Bożym. Wybadać wolę Bożą i spróbować poznać samych siebie. Musimy zastanowić się nad słowem Bożym, aby poznać naszą własną arogancję, podstępność i samolubność, by dostrzec, jak targujemy się z Bogiem, wykorzystujemy Go, oszukujemy, wypaczamy prawdę i popełniamy inne grzechy, a także inne nieczystości w naszej wierze i pragnienie błogosławieństw. Tak stopniowo poznamy prawdę, która kryje się za naszym zepsuciem, oraz istotę naszej natury. Kiedy zrozumiemy więcej prawdy, nasza wiedza o Bogu się pogłębi, wówczas dowiemy się, jakie osoby Bóg lubi, a jakie nie przypadają Mu do gustu oraz jakiego rodzaju ludzi On zbawi, jakich wyeliminuje, jakich użyje, a kogo pobłogosławi. Kiedy dostrzeżemy to wszystko, zaczniemy rozumieć Boże usposobienie. Takie są rezultaty doświadczania Bożego sądu poprzez Jego słowo. Każdy, kto dąży do prawdy, powinien zważyć na doświadczenie sądu słowa Bożego, próbując szukać prawdy we wszystkim, praktykować słowo Boże i być posłusznym Bogu. Stopniowo ci ludzie zaczną rozumieć prawdę i wejdą w rzeczywistość, doświadczając słowa Bożego, osiągną doskonałość i zbawienie. Co do tych, którzy nie kochają prawdy, to choć potrafią oni rozpoznać pojawienie się Boga na podstawie prawdy, którą Bóg wyraził w swym słowie, sądzą, że istnieje sposób, by mogli osiągnąć zbawienie, jeśli poświęcą się trochę i wykonają swój obowiązek. Tak więc nie mogą otrzymać prawdy po tym, jak wierzyli w Boga przez tyle lat. Może i rozumieją kilka doktryn, ale myślą, że znają całą prawdę i rzeczywistość. Okłamują sami siebie i wkrótce zostaną wyeliminowani przez Boga. Jak powinniśmy doświadczyć Bożego dzieła, aby osiągnąć zbawienie? Przeczytajmy trochę więcej słowa Boga Wszechmogącego.

Bóg Wszechmogący mówi: „Tylko poprzez wcielanie słowa Bożego w życie, życie człowieka może rozkwitnąć naprawdę. Nie można rozwijać się jedynie dzięki czytaniu Bożego słowa. Jeżeli wierzysz, że zrozumienie słowa Bożego jest wystarczające, aby wieść właściwe życie i mieć właściwą postawę, twoje pojmowanie jest wypaczone. Prawdziwe zrozumienie słowa Bożego ma miejsce wtedy, gdy praktykujesz prawdę. Musisz pojąć, że »można je zrozumieć tylko poprzez praktykowanie prawdy«(Zrozumiawszy prawdę, powinieneś wprowadzać ją w życie, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło).

W swojej wierze w Boga Piotr starał się zadowolić Go we wszystkim i być posłusznym wobec wszystkiego, co od Niego pochodziło. Bez najmniejszej skargi był w stanie przyjąć karcenie i sąd, a także oczyszczanie, udrękę i niedostatek w swoim życiu, a nic z tego nie mogło zmienić jego miłości do Boga. Czy nie była to ostateczna miłość do Boga? Czy nie było to spełnienie obowiązku stworzenia Bożego? Poprzez karcenie, sąd czy udrękę – zawsze jesteś zdolny do osiągnięcia posłuszeństwa do śmierci, i to właśnie powinno osiągnąć stworzenie Boże, to jest czystość miłości do Boga. Jeżeli człowiek potrafi osiągnąć tak wiele, to jest on wykwalifikowanym stworzeniem Bożym i nie ma nic, co lepiej spełni pragnienie Stwórcy(Sukces i porażka zależą od ścieżki, którą idzie człowiek, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło).

Jeżeli prawda jest tym, czego szukasz, wprowadzasz w życie to, co jest prawdą, a to, co zdobywasz jest zmianą twojego usposobienia, wówczas ścieżka, którą kroczysz, jest właściwa. Jeżeli to, czego szukasz, to błogosławieństwo ciała, a to, co wprowadzasz w życie, jest prawdą zgodną z twoim koncepcjami i jeżeli nie następuje zmiana twojego usposobienia, a ty w ogóle nie jesteś posłuszny Bogu wcielonemu i nadal żyjesz w stanie nieokreślonym, wówczas to, czego szukasz z pewnością zaprowadzi cię do piekła, bo ścieżka, którą idziesz, jest ścieżką porażki. To, czy zostaniesz udoskonalony, czy wyeliminowany, zależy od twojego własnego dążenia i należy powiedzieć, że sukces i porażka zależą od ścieżki, którą idzie człowiek(Sukces i porażka zależą od ścieżki, którą idzie człowiek, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło).

Jeżeli potrafi zadowolić Boga wypełniając swój obowiązek, jeśli jego słowa i działania opierają się na zasadach i może on wkroczyć w rzeczywistość wszystkich aspektów prawdy, wówczas jest osobą, która zostaje udoskonalona przez Boga. Można powiedzieć, że dzieło i słowa Boże są dla tego człowieka całkowicie skuteczne, że słowa Boże stają się jego życiem, że otrzymał on prawdę i potrafi żyć według słów Bożych. Następnie natura jego ciała, czyli fundament jego pierwotnego istnienia, zatrzęsie się i upadnie. Gdy ktoś przyjmie słowa Boga jako swoje życie, stanie się nowym człowiekiem. Słowa Boga stają się jego życiem; wizja Bożego dzieła, Jego wymagania wobec człowieka, Jego objawienie człowieka i standardy prawdziwego życia, których Bóg wymaga od człowieka, stają się jego życiem, człowiek żyje według tych słów i prawd i zostaje udoskonalony przez słowa Boże. Taka osoba odradza się i staje się nowym człowiekiem dzięki Jego słowom(„Jak obrać ścieżkę Piotra” w księdze „Zapisy przemówień Chrystusa”).

Bóg Wszechmogący mówi: „Tylko poprzez wcielanie słowa Bożego w życie, życie człowieka może rozkwitnąć naprawdę (…)”. Ten jeden wers to szczera prawda! Wierzący, którzy nie praktykują Bożego słowa, nie otrzymają prawdy. Kto jej nie ma, jest również pozbawiony życia. Bóg Wszechmogący powiedział nam, jak Piotr dążył do prawdy, by zostać udoskonalonym. Piotr był kimś, kto dążył do prawdy. Nie tylko szukał prawdziwej miłości do Boga, ale także skupiał się na przemianie własnego usposobienia. Był posłuszny wobec Pana i akceptował Jego oczyszczenie oraz próby, jakim był poddawany. Nawet gdyby Pan oddał go szatanowi, nadal byłby posłuszny Mu aż do śmierci. Został ukrzyżowany do góry nogami w imię Pana, składając tym samym świadectwo. Piotr gorliwie wierzył w Boga, miłował go sercem i był Mu posłuszny. Włożył wiele wysiłku w nauczanie, a szczególnie skupił się na praktykowaniu prawdy. Właśnie dlatego Piotr został udoskonalony i ostatecznie otrzymał Bożą aprobatę. Zgodnie ze świadectwem złożonym przez Piotra wszyscy wierzący muszą dążyć do prawdy, jeśli chcą dostąpić zbawienia, muszą wkładać wysiłek w czytanie słowa Bożego, ucząc się więcej o prawdzie i woli Bożej oraz praktykując prawdę w swoim życiu. Podążając tą ścieżką, będziemy w stanie coraz wyraźniej dostrzec prawdę i zyskamy więcej sposobów na jej wykorzystanie. Tak wstąpimy w rzeczywistość. Jeśli będziemy się zadowalać doktrynami, to nie wejdziemy w rzeczywistość. Poznanie doktryn nie oznacza zrozumienia prawdy. Tylko jej pojęcie pozwoli nam poznać Boga. Poznamy siebie i okażemy prawdziwą skruchę. Ale nie, jeśli będziemy znać tylko doktryny. Wiedza o doktrynach sprawi, że staniemy się aroganccy. I nigdy nie poznamy Boga ani nas samych. Wiemy to na pewno. Doświadczając dzieła Boga Wszechmogącego, ci, którzy nie mają miłości do prawdy, będą chcieli uniknąć sądu Bożego. To spowoduje, że odsuną się jeszcze dalej od Boga, szczególnie gdy sąd sprawi im ból. Jak ci ludzie mogą uzyskać prawdę? Ale ludzie, którzy miłują prawdę, są gotowi wycierpieć i wytrzymać wszystko, aby móc tylko zyskać szansę na jej zdobycie. Mogą być posłuszni nawet wtedy, gdy to, co czytają w Bożym słowie jest surowe. Uczą się również tego, jak mogą niewzruszenie sprostać trudnym próbom. Nawet jeśli stracą rodziny, wolność lub życie, to będą trwać przy świadectwie o Bogu. Tacy ludzie mogą z pewnością uzyskać prawdę i Bożą aprobatę po doświadczeniu Jego dzieła!

ze skryptu filmu pod tytułem „Pieśń zwycięstwa”

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Połącz się z nami w Messengerze