Czym jest prawda? Czym jest wiedza i doktryna biblijna?

Wersety biblijne do wykorzystania: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo” (J 1:1). „A to Słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas (…) pełne łaski i prawdy” (J 1:14). „Ja jestem drogą, pr…

2019-12-09 17:27:59

Jakie są konsekwencje polegania na biblijnej wiedzy teologicznej w czyjejś wierze?

Wersety biblijne do wykorzystania: „Lud ten przybliża się do mnie swymi ustami i czci mnie wargami, ale ich serce daleko jest ode mnie. Lecz na próżno mnie czczą, ucząc nauk, które są przykazaniami ludzkimi” (Mt 15:8-9)…

2019-12-09 17:30:52

Dlaczego prawda wyrażona przez Boga w dniach ostatecznych jest w stanie oczyścić człowieka, udoskonalić go i stać się życiem człowieka?

Ważne słowa Boga: Droga życia nie jest czymś, co może stać się udziałem każdego ani nie jest łatwo dostępna dla wszystkich. Życie może bowiem pochodzić tylko od Boga, co oznacza, że tylko On Sam posiada istotę życia, ni…

2020-01-10 07:53:42

Czym jest prawda? Czym jest wiedza i doktryna biblijna?

Wersety biblijne do wykorzystania: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo” (J 1:1). „A to Słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas (…) pełne łaski i prawdy” (J 1:14). „Ja jestem drogą, pr…

2019-12-09 17:27:59

Jakie są konsekwencje polegania na biblijnej wiedzy teologicznej w czyjejś wierze?

Wersety biblijne do wykorzystania: „Lud ten przybliża się do mnie swymi ustami i czci mnie wargami, ale ich serce daleko jest ode mnie. Lecz na próżno mnie czczą, ucząc nauk, które są przykazaniami ludzkimi” (Mt 15:8-9)…

2019-12-09 17:30:52

Dlaczego prawda wyrażona przez Boga w dniach ostatecznych jest w stanie oczyścić człowieka, udoskonalić go i stać się życiem człowieka?

Ważne słowa Boga: Droga życia nie jest czymś, co może stać się udziałem każdego ani nie jest łatwo dostępna dla wszystkich. Życie może bowiem pochodzić tylko od Boga, co oznacza, że tylko On Sam posiada istotę życia, ni…

2020-01-10 07:53:42