Bycie pochwyconym musi opierać się na słowach Boga, a nie na pojęciach i wyobrażeniach człowieka

Przyjęcie ewangelii drugiego przyjścia Pana Jezusa i pochwycenie przed oblicze Boga.

2019-09-28 20:02:32

Czym jest prawdziwe pochwycenie?

Pochwycenie musi opierać się na słowach Boga, a nie na koncepcjach i wyobraźni człowieka.

2019-09-28 20:09:13

4. Świadectwa z życia wzięte o przyjęciu Bożego dzieła osądzania w dniach ostatecznych, pochwyceniu przed tron Boży oraz uczestnictwie w uczcie z Panem

Wersety biblijne do wykorzystania: „I usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu i jakby głos wielu wód, i jakby głos potężnych gromów mówiących: Alleluja, bo objął królestwo Pan Bóg Wszechmogący. Cieszmy się i radujmy, i o…

2019-08-02 00:12:48

Bycie pochwyconym musi opierać się na słowach Boga, a nie na pojęciach i wyobrażeniach człowieka

Przyjęcie ewangelii drugiego przyjścia Pana Jezusa i pochwycenie przed oblicze Boga.

2019-09-28 20:02:32

Czym jest prawdziwe pochwycenie?

Pochwycenie musi opierać się na słowach Boga, a nie na koncepcjach i wyobraźni człowieka.

2019-09-28 20:09:13

4. Świadectwa z życia wzięte o przyjęciu Bożego dzieła osądzania w dniach ostatecznych, pochwyceniu przed tron Boży oraz uczestnictwie w uczcie z Panem

Wersety biblijne do wykorzystania: „I usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu i jakby głos wielu wód, i jakby głos potężnych gromów mówiących: Alleluja, bo objął królestwo Pan Bóg Wszechmogący. Cieszmy się i radujmy, i o…

2019-08-02 00:12:48