Jakie są zasadnicze różnice między dziełem Boga a dziełem człowieka?

Ważne słowa Boga: Dzieło samego Boga obejmuje dzieło całej ludzkości, a także reprezentuje dzieło całej epoki. Oznacza to, że własne dzieło Boga reprezentuje ruch i kierunek całego dzieła Ducha Świętego, podczas gdy dzi…

2020-04-24 17:40:20

Jakie są różnice między dziełem osób używanych przez Boga i dziełem przywódców religijnych?

Wersety biblijne do wykorzystania: „Wtedy Jezus powiedział do niego: (…) Ja ci też mówię, że ty jesteś Piotr, a na tej skale zbuduję mój kościół, a bramy piekła go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego…

2020-01-03 03:10:20

Rozpoznawanie różnic między wcielonym Chrystusem a fałszywymi Chrystusami i fałszywymi prorokami

Wersety biblijne do wykorzystania: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem” (J 14:6). „Nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów, które ja do was mówię, nie mówię od samego siebie, lecz Ojciec, który mieszka …

2019-09-29 02:03:00

Wierzący w Boga muszą być w stanie rozpoznać fałszywych pasterzy i antychrystów, aby odrzucić religię i wrócić do Boga

Wersety biblijne do wykorzystania: „Tak powiedział Pan Jahwe do pasterzy: Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie pasą! Czyż pasterze nie powinni paść trzody? Jecie tłuszcz, okrywacie się wełną, zabijacie tuczne zwi…

2019-12-11 02:44:08

Jakie są zasadnicze różnice między dziełem Boga a dziełem człowieka?

Ważne słowa Boga: Dzieło samego Boga obejmuje dzieło całej ludzkości, a także reprezentuje dzieło całej epoki. Oznacza to, że własne dzieło Boga reprezentuje ruch i kierunek całego dzieła Ducha Świętego, podczas gdy dzi…

2020-04-24 17:40:20

Jakie są różnice między dziełem osób używanych przez Boga i dziełem przywódców religijnych?

Wersety biblijne do wykorzystania: „Wtedy Jezus powiedział do niego: (…) Ja ci też mówię, że ty jesteś Piotr, a na tej skale zbuduję mój kościół, a bramy piekła go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego…

2020-01-03 03:10:20

Rozpoznawanie różnic między wcielonym Chrystusem a fałszywymi Chrystusami i fałszywymi prorokami

Wersety biblijne do wykorzystania: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem” (J 14:6). „Nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów, które ja do was mówię, nie mówię od samego siebie, lecz Ojciec, który mieszka …

2019-09-29 02:03:00

Wierzący w Boga muszą być w stanie rozpoznać fałszywych pasterzy i antychrystów, aby odrzucić religię i wrócić do Boga

Wersety biblijne do wykorzystania: „Tak powiedział Pan Jahwe do pasterzy: Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie pasą! Czyż pasterze nie powinni paść trzody? Jecie tłuszcz, okrywacie się wełną, zabijacie tuczne zwi…

2019-12-11 02:44:08