Słowo Boże | „Dzieło Ducha Świętego a dzieło szatana”

Słowo Boże | „Dzieło Ducha Świętego a dzieło szatana”

244 |08 listopada 2020

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj