Skecz chrześcijański | „Pobożne życzenia” (Dubbing PL)

22 maja 2019

Li Mingdao jest kaznodzieją w kościele domowym. Od wielu lat wierzy w Pana i zawsze brał przykład ze św. Pawła, koncentrując się na nauczaniu, pracowaniu, cierpieniu i ponoszeniu kosztów na rzecz Pana. Wierzy, że dzięki pracy i służbie można wstąpić do królestwa niebieskiego, zostać nagrodzonym i otrzymać koronę. Ale na spotkaniu z diakonami, brat Zhang poddaje ten pogląd w wątpliwość. Li Mingdao nie jest przekonany, wraca do domu i szuka odpowiedzi w Biblii, a następnie wdaje się w żywiołową dyskusję na ten temat z bratem Zhang…. Czy praca i służba na rzecz Pana to wypełnianie Jego woli? Czy praktykowanie wiary w ten sposób sprawi, że człowiek zostanie w końcu uniesiony i wstąpi do królestwa niebieskiego? Obejrzyj skecz „Pobożne życzenia” i sprawdź.

Zalecenie:

Skecz chrześcijański „Pan puka do drzwi”

https://pl.kingdomsalvation.org/videos/the-Lord-is-knocking.html

Skecz chrześcijański „Mój Ojciec, Pastor”

https://pl.kingdomsalvation.org/videos/my-father-the-pastor.html

Chrześcijański wideo „Jak właściwie przychodzi Pan”

https://pl.kingdomsalvation.org/videos/how-exactly-does-the-Lord-come.html

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze