Film ewangeliczny | „Niebezpieczna jest droga do królestwa niebieskiego” | fragment 3 | Dlaczego ludzkość sprzeciwia się Bogu?

07 maja 2019

Dwa tysiące lat temu, gdy Bóg stał się ciałem jako Pan Jezus i wszedł pośród ludzi dla ich odkupienia, został odrzucony w erze mroku, a ostatecznie zła, zepsuta ludzkość przybiła Go do krzyża. Pan Jezus przepowiedział, że nadejdzie ponownie w dniach ostatecznych, mówiąc: „Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba aż po drugi, tak będzie i z Synem Człowieczym w jego dniu. Ale najpierw musi wiele cierpieć i zostać odrzucony przez to pokolenie”. (Ewangelia Łukasza 17:24-25). Dlaczego, gdy Pan Jezus powróci w dniach ostatecznych, zostanie „odrzucony przez to pokolenie”? Gdy Bóg dwukrotnie pojawia się w ciele, by dokonać swego dzieła, dlaczego spotyka się z nieokiełznanym oporem i potępieniem zepsutej ludzkości? Czy wiesz jaka jest tego przyczyna? W tym filmie znajdziesz odpowiedź na to pytanie.

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze