Seria kazań: W poszukiwaniu prawdziwej wiary | „Dlaczego Bóg wcielił się, by dokonać dzieła osądzania w dniach ostatecznych?”

12 czerwca 2023

Wszyscy wierni wiedzą, że Bóg dokona osądzania wśród ludzi w dniach ostatecznych, że Stwórca objawi się ludzkości i będzie wypowiadać się osobiście. Jak więc Bóg dokonuje tego osądzania? Czy to Jego Duch ukazuje się na niebie i przemawia do nas? Sam Pan Jezus powiedział nam: „Bo Ojciec nikogo nie sądzi, lecz cały sąd dał Synowi” (Ewangelia Jana 5:22). „I dał mu władzę wykonywania sądu, bo jest Synem Człowieczym” (Ewangelia Jana 5:27). Oznacza to, że Bóg przychodzi w ciele jako Syn Człowieczy w dniach ostatecznych, by dokonać dzieła osądzania. Gdy Bóg staje się ciałem, by dokonać dzieła osądzania, to Zbawiciel przybywa, by zbawić ludzkość. A zatem to, czy możemy powitać Zbawiciela wiąże się z tym, czy dostąpimy zbawienia i wstąpimy do królestwa niebieskiego. Wielu wierzących w Chrystusa może zapytać, dlaczego Sam Bóg musi dokonać dzieła osądzania w ciele. Dlaczego nie może uczynić tego w duchowej postaci Pana Jezusa? Jest to owiane tajemnicą. Ten odcinek serii „W poszukiwaniu prawdziwej wiary” poprowadzi was ku prawdzie i odpowiedzi na te pytania.

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze