Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

„Komunistyczna reedukacja w domu” Klips (5) – Co należy rozumieć przez chrześcijaństwo?

Ujawnianie prawdy   704  

Wstęp

„Komunistyczna reedukacja w domu” Klips (5) – Co należy rozumieć przez chrześcijaństwo?

Powszechnie wiadomo, że chrześcijaństwo, katolicyzm i Kościół prawosławny to religie, które opierają się na wierze w Pana Jezusa Chrystusa. Kościół Boga Wszechmogącego powstał, ponieważ ukazał się i dokonał swego dzieła Chrystus dni ostatecznych. Kościół Boga Wszechmogącego to Kościół Chrystusa w Wieku Królestwa i także stanowi część chrześcijaństwa. Dlaczego zatem Komunistyczna Partia Chin zaprzecza, że Kościół Boga Wszechmogącego to Kościół chrześcijański? Czym tak naprawdę jest chrześcijaństwo?

Zalecenie:

Cały film familijny | „Komunistyczna reedukacja w domu” Chrześcijanie zdecydowanie podążają za Panem

https://www.youtube.com/watch?v=eN_3tGCYvnM

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego.

Pobierz aplikację za darmo

Różnorodna kolekcja filmów  Zobacz czyny Boga

Pobierz aplikację za darmo

Różnorodna kolekcja filmów  Zobacz czyny Boga