Film ewangeliczny | „Wyzwól się z sideł” Klip filmowy (4)

13 lutego 2019

Biblia mówi: „Nadszedł bowiem czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego”. (I List Piotra 4:17). W dniach ostatecznych Bóg Wszechmogący wyraża całą prawdę, która oczyszcza i zbawia człowieka, i pokazuje nam zarazem swoje prawe, majestatyczne i nienaruszalne usposobienie. Boskie dzieło sądu w dniach ostatecznych ma na celu zbawienie człowieka, aby mógł się on wyrwać spod wpływu szatana i naprawdę powrócić do Boga. Wszyscy ludzie wybrani przez Boga, którzy przyjmują dzieło sądu Boga Wszechmogącego, coraz wyraźniej dostrzegają faktyczną prawdę o tym, że posługa boska praktykowana przez pastorów i rady starszych w rzeczywistości urąga Bogu. Ludzie ci widzą klarownie ich pełną hipokryzji naturę antychrystów nienawidzących prawdy i dlatego odrywają się od bałamuctwa oraz kontroli pastorów i starszyzny, prawdziwie powracając przed oblicze Boga. Słuchając świadectwa składanego przez wybrany lud Boży na temat osobistych doświadczeń z sądu przed tronem Chrystusowym, osiągniesz zrozumienie dzieła Bożego sądu w dniach ostatecznych.

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Leave a Reply

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze