Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Klip filmowy (4) – Czy przebaczenie za nasze grzechy jest biletem wstępu do królestwa niebieskiego?

Klipy filmowe   595  

Wstęp

„Przepiękny głos” Klip filmowy (4) – Czy przebaczenie za nasze grzechy jest biletem wstępu do królestwa niebieskiego?

Wielu ludzi religijnych myśli, że po tym, jak uwierzyli w Pana, przyznali się do swoich grzechów i okazali skruchę, wówczas to zostali odkupieni i zbawieni łaską. A kiedy Pan przyjdzie, On uniesie ich prosto do królestwa niebieskiego, bez możliwości dokonania dzieła oczyszczenia i zbawienia. Czy ten pogląd jest zgodny z rzeczywistym dziełem Boga? W Biblii jest powiedziane: „[…] świętości, bez której nikt nie ujrzy Pana”. (List do Hebrajczyków 12:14). Bóg mówi: „Pominąłeś pewien krok w wierze w Boga: zostałeś jedynie odkupiony, ale nie zostałeś odmieniony. Abyś mógł być człowiekiem według Bożego serca, Bóg musi osobiście dokonać dzieła przemiany i obmycia ciebie. Jeśli jesteś tylko odkupiony, nie będziesz w stanie osiągnąć świętości. Dlatego nie będziesz się kwalifikować do udziału w błogosławieństwach Bożych […]”. (z książki „Słowo ukazuje się w ciele”).

Zalecenie:

Film Chrześcijański 2019 | „Przepiękny głos” Ukazanie się i wypowiedź Boga (Zwiastun) https://www.youtube.com/watch?v=cGHYuSfzzUg

Film Chrześcijański | „Pukanie do drzwi” Czy słyszysz pukanie Pana do drzwi? (Dubbing PL) https://www.youtube.com/watch?v=JQEJtVfo0jM

Film Chrześcijański 2019 | „Przepiękny głos” Słowa Ducha Świętego do Kościołów https://www.youtube.com/watch?v=Xbz85BGwmIE

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego.