Słowo Boże na każdy dzień: Trzy etapy dzieła | Fragment 31

16 sierpnia 2020

Dni ostateczne to czas, kiedy wszelkie rzeczy zostaną podzielone na odpowiednie rodzaje poprzez podbijanie. Podbijanie jest dziełem dni ostatecznych; innymi słowy, osądzanie grzechów każdego człowieka jest dziełem dni ostatecznych. Jak inaczej można by było sklasyfikować ludzi? Dokonywane pośród was dzieło klasyfikacji oznacza początek tego dzieła w całym wszechświecie. Następnie ludzie każdej narodowości na całym świecie zostaną także poddani dziełu podboju. Oznacza to, że każda stworzona osoba zostanie przypisana do odpowiedniego rodzaju i stanie przed tronem sędziowskim, aby zostać osądzona. Żadna osoba i żadna rzecz nie zdoła uniknąć tego karcenia i osądu. Nie ma też żadnej osoby ani żadnej rzeczy, która nie zostałaby sklasyfikowana stosownie do swego rodzaju. Każdy zostanie przypisany do odpowiedniej klasy, ponieważ zbliża się koniec wszelkich rzeczy i wszystko, co istnieje w niebiosach i na ziemi osiągnęło swój kres. Jak zatem człowiek mógłby uciec przed ostatnimi dniami swej egzystencji? Jak długo jeszcze mogą trwać wasze akty nieposłuszeństwa? Czyż nie widzicie, że wasze dni ostateczne są już bliskie? Jak ci, którzy czczą Boga i pragną, aby się pojawił, mogliby nie ujrzeć dnia sprawiedliwego pojawienia się Boga? Jak mogliby nie otrzymać ostatecznej nagrody za swoje dobro? Czy jesteś tym, który czyni dobro, czy raczej tym, który czyni zło? Czy jesteś kimś, kto akceptuje sprawiedliwy osąd, a potem jest posłuszny, czy też kimś, kto akceptuje sprawiedliwy osąd i zostaje wyklęty? Czy żyłeś w świetle przed tronem sprawiedliwości, czy raczej w ciemności podziemnego świata? Czy sam nie jesteś tym, który najlepiej wie, czy jego koniec będzie uwieńczony nagrodą czy karą? Czy nie jesteś tym, który doskonale wie i rozumie do głębi, że Bóg jest sprawiedliwy? Jak zatem wyglądają twoje postępowanie i twoje serce? Kiedy cię dzisiaj podbijam, czy naprawdę muszę ci wskazywać wyraźnie, czy twoje zachowanie jest dobre czy złe? Z czego dla Mnie zrezygnowałeś? Jak głęboką darzysz Mnie czcią? Czyż sam nie wiesz najlepiej, jak się wobec Mnie zachowujesz? Sam powinieneś wiedzieć lepiej od innych, jaki ostatecznie spotka cię koniec! Zaprawdę, powiadam ci, Ja tylko stworzyłem ludzkość i stworzyłem ciebie, ale nie oddałem was w ręce szatana; nie sprawiłem też celowo, byście się buntowali przeciw Mnie i się Mi opierali, abym musiał was w związku z tym karać. Czyż wszystkie te cierpienia i nieszczęścia nie przytrafiają wam się dlatego, że wasze serca są zbyt twarde, a wasze zachowanie aż nazbyt nikczemne? Czyż zatem to, jakiego rodzaju spotka was koniec, nie zależy od was samych? Czyż w głębi swego serca nie wiecie lepiej niż ktokolwiek inny, jak skończycie? Podbijam ludzi po to, aby ukazać ich prawdziwą naturę i jeszcze skuteczniej zapewnić im zbawienie. Nie robię tego, by zmusić was do czynienia zła czy z rozmysłem sprawić, abyście wkroczyli do piekła zagłady. Gdy nadejdzie czas, całe twoje ogromne cierpienie, twój płacz i zgrzytanie zębami – czyż wszystko to nie będzie skutkiem twoich grzechów? Czy zatem twoja własna dobroć czy twoje własne zło nie stanowi najlepszego osądu was samych? Czy nie jest to najlepsza miara tego, jaki czeka cię koniec?

(Wewnętrzna prawda dzieła podboju (1), w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło)

Ostatni etap podboju jest po to, by zbawić ludzi

I

Ostatni etap podboju jest po to, by zbawić ludzi, ujawnić ich przeznaczenie, ukazać ich zepsucie poprzez sąd, ma obudzić w nich skruchę i chęć, by szukali życia i szli właściwą ścieżką. Ostatni etap dzieła podboju ma zbudzić zdrętwiałe serca ludzi, ukazać ich buntowniczość poprzez sąd, poprzez sąd. Jeśli nie okażą skruchy, nie odrzucą zepsucia i nie podążą właściwą ścieżką, nie będą mogli zostać zbawieni, lecz szatan połknie ich, połknie ich. Sensem dzieła podboju jest zbawienie ludzi i ukazanie ich końca. Dobrzy czy źli, zbawieni czy przeklęci - wszystkich obnaży dzieło podboju.

W dniach ostatecznych efektem podboju będzie pogrupowanie wszystkiego. Dzieło dni ostatecznych to podbijanie ludzi, sądzenie ich grzechów. Klasyfikuje ludzi w całym wszechświecie. Dzieło podboju obejmie ludzi wszystkich narodów i przyjdą oni przed tron sądu, sądu. Sensem dzieła podboju jest zbawienie ludzi i ukazanie ich końca. Dobrzy czy źli, zbawieni czy przeklęci - wszystkich obnaży dzieło podboju.

Wszystkie stworzenia zostaną pogrupowane. Wszyscy będą poddani sądowi. Nic i nikt nie może umknąć temu sądowi, nie może umknąć klasyfikacji wedle rodzaju. Koniec jest bliski, więc wszyscy zostaną sklasyfikowani. Nadejdzie kres niebios, ziemi, jak człowiek ma uniknąć końca? Sensem dzieła podboju jest zbawienie ludzi i ukazanie ich końca. Dobrzy czy źli, zbawieni czy przeklęci - wszystkich obnaży, obnaży, obnaży dzieło podboju.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze