Skecz chrześcijański | „Prawdziwi nie mogą być fałszywi” Jak odróżnić Chrystusa prawdziwego do fałszywych

08 września 2019

Pan Jezus powiedział: „Przyjdę wkrótce” (Objawienie Jana 22:12). Dni ostateczne to kluczowy moment, by przyjąć nadejście Pana. Kiedy Zheng Hao'en, członek jednego z wyznań religijnych, słyszy, jak jego żona zaświadcza, iż Pan powrócił, pragnie poszukiwać i zgłębiać. Pastor w jego kościele raz za razem usiłuje mu jednak przeszkodzić, przytacza wers z Biblii „Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i będą czynić wielkie znaki i cuda, żeby zwieść, o ile można, nawet wybranych” (Ewangelia Mateusza 24:24) i mówi, że każdy, kto głosi przyjście Pana, jest fałszywym prorokiem, przez co Zheng Hao'en czuje się zdezorientowany. Dzięki rozmowom z żoną zaczyna rozumieć aspekty prawdy dotyczące odróżniania prawdziwego Chrystusa od fałszywych Chrystusów i w końcu pozbywa się wewnętrznego zamętu… Życzymy miłego oglądania skeczu zatytułowanego „Prawda nie może być fałszem”.

Zalecenie:

Skecz chrześcijański 2019 „Czy okazujesz prawdziwą skruchę?” (Dubbing PL)

https://pl.kingdomsalvation.org/videos/have-you-truly-repented.html

Skecz chrześcijański 2019 „Czy możemy wstąpić do królestwa niebieskiego, jeśli zostaniemy zbawieni?” https://pl.kingdomsalvation.org/videos/can-we-enter-kingdom-of-heaven.html

Chrześcijański wideo „Jak właściwie przychodzi Pan”

https://pl.kingdomsalvation.org/videos/how-exactly-does-the-Lord-come.html

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Leave a Reply

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze