Skecz chrześcijański | „‚Dobre’ chęci pastora” (Dubbing PL)

22 lutego 2019

Yang Xiangming pracuje dla swojego wyznania, a gdy dochodzi do wniosku, że Bóg Wszechmogący jest Panem Jezusem, który powrócił, przekonuje kilkoro swoich braci i sióstr, by zwrócili się ku Bogu Wszechmogącemu. Nie podoba się to jego pastorowi, więc swoją pozycją i pieniędzmi próbuje zwieźć go na pokuszenie, a następnie wykorzystuje wesele syna Yang Xiangminga, by zastraszyć go i tym samym zmusić do porzucenia prawdziwej drogi… Co postanowi Yang Xiangming w obliczu takich „dobrych” intencji swojego pastora? W tym kluczowym momencie, gdy powinniśmy witać nadejście Pana, dlaczego ten pastor powstrzymuje wiernych od zgłębiania prawdziwej drogi? Ten skecz – „Dobre” chęci pastora – pomoże ci zrozumieć prawdę, jaka się za tym kryje.

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze