Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.
Słowo Boże na każdy dzień | „Powinieneś wiedzieć, że Bóg praktyczny jest Bogiem Samym w sobie” | Fragment 134Słowo Boże na każdy dzień | „Powinieneś wiedzieć, że Bóg praktyczny jest Bogiem Samym w sobie” | Fragment 134 Słowo Boże na każdy dzień | „Istotą Chrystusa jest posłuszeństwo woli Ojca Niebieskiego” | Fragment 105Słowo Boże na każdy dzień | „Istotą Chrystusa jest posłuszeństwo woli Ojca Niebieskiego” | Fragment 105 Słowo Boże na każdy dzień | „Istota ciała zamieszkana przez Boga” | Fragment 104Słowo Boże na każdy dzień | „Istota ciała zamieszkana przez Boga” | Fragment 104 Słowo Boże na każdy dzień | „Czy wiedziałeś? Bóg dokonał wśród ludzi wielkiej rzeczy” | Fragment 133Słowo Boże na każdy dzień | „Czy wiedziałeś? Bóg dokonał wśród ludzi wielkiej rzeczy” | Fragment 133 Słowo Boże na każdy dzień | „Tylko Chrystus dni ostatecznych może dać człowiekowi drogę wiecznego życia” | Fragment 140Słowo Boże na każdy dzień | „Tylko Chrystus dni ostatecznych może dać człowiekowi drogę wiecznego życia” | Fragment 140 Słowo Boże na każdy dzień | „Istotą Chrystusa jest posłuszeństwo woli Ojca Niebieskiego” | Fragment 106Słowo Boże na każdy dzień | „Istotą Chrystusa jest posłuszeństwo woli Ojca Niebieskiego” | Fragment 106 Słowo Boże na każdy dzień | „Zepsuta ludzkość najbardziej potrzebuje zbawienia przez wcielonego Boga”|Fragment 127Słowo Boże na każdy dzień | „Zepsuta ludzkość najbardziej potrzebuje zbawienia przez wcielonego Boga”|Fragment 127 Słowo Boże na każdy dzień | „Istotą Chrystusa jest posłuszeństwo woli Ojca Niebieskiego” | Fragment 108Słowo Boże na każdy dzień | „Istotą Chrystusa jest posłuszeństwo woli Ojca Niebieskiego” | Fragment 108 Słowo Boże na każdy dzień | „Zepsuta ludzkość najbardziej potrzebuje zbawienia przez wcielonego Boga” | Fragment 125Słowo Boże na każdy dzień | „Zepsuta ludzkość najbardziej potrzebuje zbawienia przez wcielonego Boga” | Fragment 125 Słowo Boże na każdy dzień | „Istota ciała zamieszkana przez Boga” | Fragment 99Słowo Boże na każdy dzień | „Istota ciała zamieszkana przez Boga” | Fragment 99 Słowo Boże na każdy dzień | „Czy wiedziałeś? Bóg dokonał wśród ludzi wielkiej rzeczy” | Fragment 132Słowo Boże na każdy dzień | „Czy wiedziałeś? Bóg dokonał wśród ludzi wielkiej rzeczy” | Fragment 132 Słowo Boże na każdy dzień | „Przedmowa” | Fragment 110Słowo Boże na każdy dzień | „Przedmowa” | Fragment 110 Słowo Boże na każdy dzień | „Zepsuta ludzkość najbardziej potrzebuje zbawienia przez wcielonego Boga” | Fragment 123Słowo Boże na każdy dzień | „Zepsuta ludzkość najbardziej potrzebuje zbawienia przez wcielonego Boga” | Fragment 123 Słowo Boże | „Tylko ci, którzy znają Boga i Jego dzieło mogą zadowolić Boga” | Fragment 136Słowo Boże | „Tylko ci, którzy znają Boga i Jego dzieło mogą zadowolić Boga” | Fragment 136 Słowo Boże na każdy dzień | „Istota ciała zamieszkiwanego przez Boga” | Fragment 102Słowo Boże na każdy dzień | „Istota ciała zamieszkiwanego przez Boga” | Fragment 102 Słowo Boże na każdy dzień | „Zbawiciel powrócił już na »Białym obłoku«” | Fragment 45Słowo Boże na każdy dzień | „Zbawiciel powrócił już na »Białym obłoku«” | Fragment 45 Słowo Boże na każdy dzień | „Zepsuta ludzkość najbardziej potrzebuje zbawienia przez wcielonego Boga” | Fragment 119Słowo Boże na każdy dzień | „Zepsuta ludzkość najbardziej potrzebuje zbawienia przez wcielonego Boga” | Fragment 119

Słowo Boże na każdy dzień | „Istota ciała zamieszkana przez Boga” | Fragment 104

Słowo Boże na każdy dzień   25  

Wstęp

Słowo Boże na każdy dzień | „Istota ciała zamieszkana przez Boga” | Fragment 104

Dlaczego twierdzę, że znaczenie wcielenia nie wypełniło się w dziele Jezusa? Ponieważ Słowo nie do końca stało się ciałem. To, co zrobił Jezus, to jedynie część dzieła Boga w ciele. Dokonał On tylko dzieła odkupienia, ale nie dokonał dzieła całkowitego pozyskania człowieka. Z tego względu w dniach ostatecznych, Bóg ponownie staje się ciałem. Ten etap dzieła wykonywany jest przez zwykłe ciało, całkowicie zwyczajną istotę ludzką, której człowieczeństwo nie jest w żadnym stopniu wyższe. Innymi słowy Bóg staje się w pełni istotą ludzką, jest osobą, która posiada tożsamość Boga, będąc w pełni istotą ludzką, całkowitym ciałem, które wykonuje dzieło. W oczach ludzkich jest On tylko ciałem, bez odrobiny nawet transcendencji, zwyczajną osobą, która potrafi mówić językiem niebios, nie daje żadnych cudownych znaków, nie dokonuje cudów i nie wyjawia nawet wewnętrznej prawdy o religii w wielkich salach zgromadzeń. Dzieło drugiego wcielenia wydaje się ludziom zupełnie niepodobne do dzieła pierwszego, na tyle, że te dwa wydają się nie mieć ze sobą nic wspólnego i tym razem nie widać nic z dzieła pierwszego. Chociaż dzieło drugiego wcielenia różni się od dzieła pierwszego, nie oznacza to, że Ich źródło nie jest jedno i to samo. To, czy Ich źródło jest to samo, uzależnione jest od natury dzieła dokonywanego przez ciała, a nie od Ich zewnętrznej powłoki. W trakcie trzech etapów Jego dzieła, Bóg wcielał się dwukrotnie i dwukrotnie dzieło wcielonego Boga inaugurowało nowy wiek, wprowadzało nową pracę, więc wcielenia uzupełniają się nawzajem. Ludzkie oko nie jest w stanie dostrzec, że oba ciała pochodzą rzeczywiście z tego samego źródła. Oczywistym jest, że pozostaje to poza zdolnościami ludzkiego oka czy umysłu. Jednakże w swej istocie są One takie same, ponieważ Ich dzieło pochodzi od tego samego Ducha. Nie można rozsądzać, czy dwa wcielenia pochodzą z tego samego źródła, na podstawie czasu lub miejsca, w którym się urodziły, bądź innych podobnych czynników, lecz tylko na podstawie boskiego dzieła wyrażonego w Nich. Drugie wcielenie nie wykonuje dzieła, które wykonał Jezus, ponieważ dzieło Boże nie trzyma się konwencji, lecz za każdym razem otwiera nową ścieżkę. Drugie wcielenie nie ma na celu pogłębiać czy ugruntowywać wrażenia pozostawionego w umysłach ludzi przez pierwsze ciało, lecz raczej uzupełnić i udoskonalić je, pogłębić wiedzę człowieka o Bogu, złamać wszelkie zasady tkwiące w sercach ludzi oraz usunąć błędne wyobrażenia Boga z ich serc. Można rzec, iż żaden pojedynczy etap dzieła Bożego nie może dać człowiekowi pełnej wiedzy o Nim. Każdy z nich daje tylko część, ale nie całość. Choć Bóg w pełni wyraził swoje usposobienie, ze względu na ograniczone zdolności pojmowania człowieka jego wiedza o Bogu pozostaje nadal niepełna. Pełne wyrażenie usposobienia Boga za pomocą ludzkiego języka jest niemożliwe. O ileż trudniej jest w pełni wyrazić Boga w pojedynczym etapie Jego dzieła? On działa w ciele, pod osłoną swojego zwykłego człowieczeństwa, i można Go rozpoznać tylko poprzez wyrażenia Jego boskości, a nie na podstawie Jego cielesnej powłoki. Bóg przychodzi w ciele, aby umożliwić człowiekowi poznanie Go poprzez Jego różne dzieła i żaden z etapów Jego dzieła nie jest podobny do drugiego. Tylko w ten sposób człowiek może uzyskać pełną wiedzę o dziele Bożym w ciele, bez ograniczania się do tylko jednego aspektu. Chociaż dzieło dwóch wcieleń jest inne, Ich istota i źródło Ich dzieła są identyczne. Różnica polega tylko na tym, że mają za zadanie wykonać dwa różne etapy dzieła i powstać w dwóch różnych wiekach. Bez względu na wszystko wcielenia Boga posiadają tę samą istotę i mają to samo pochodzenie – tej prawdzie nie może zaprzeczyć nikt.

fragment księgi „Słowo ukazuje się w ciele”

Pobierz aplikację za darmo

Wspaniałe filmy, dzięki którym zrozumiesz dzieło Boga

Pobierz aplikację za darmo

Wspaniałe filmy, dzięki którym zrozumiesz dzieło Boga