Słowo Boże | „Istotą Chrystusa jest posłuszeństwo woli Ojca Niebieskiego”

Udostępnij

Anuluj