Świadectwo wiary 2020 | „Jak głosiłem ewangelię ojcu”

Świadectwo wiary 2020 | „Jak głosiłem ewangelię ojcu”

1058 |06 grudnia 2020

Główny bohater przyjmuje dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych podczas nauki w seminarium duchownym. Jego ojciec jest diakonem doskonale znającym Pismo Święte i służącym Panu od lat, więc syn postanawia jak najszybciej przynieść mu dobrą nowinę ewangelii. Ku jego zaskoczeniu ojciec uparcie trwa przy dosłownym sensie Biblii i przy swoich pojęciach religijnych, odrzucając nowe dzieło Boga. Ku przerażeniu syna ojciec wyrzuca go z domu. Zachęcony słowami Boga Wszechmogącego syn postanawia dalej głosić ewangelię i nieść świadectwo o Bogu po opuszczeniu domu. Niespodziewanie ojciec kontaktuje się z nim kilka tygodni później i wyznaje, że dzięki modlitwie, poszukiwaniom i czytaniu Biblii zrozumiał, iż słowa syna są zgodne z Pismem. Oświadcza również, że chce szukać prawdy i zgłębiać dzieło Boga w dniach ostatecznych. Czy zdoła usłyszeć głos Boga i podążyć śladami Baranka? O tym opowiada film zatytułowany „Głoszenie ewangelii mojemu ojcu”.

Zobacz więcej

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj