Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Film ewangelia „Pieśń zwycięstwa” Klip filmowy (4) – Znaki drugiego przyjścia Pana Jezusa

Klipy filmowe   648  

Wstęp

Film ewangelia „Pieśń zwycięstwa” Klip filmowy (4) – Znaki drugiego przyjścia Pana Jezusa

Kiedy Pan Jezus przyszedł, aby wykonać swoje dzieło, głosił wszędzie na wielką skalę ewangelię królestwa niebieskiego, co odbiło się głośnym echem w całym środowisku religijnym i narodzie żydowskim. Dzień, kiedy Pan Jezus powrócił, aby wykonać swoje dzieło, wstrząsnął ludźmi z każdego wyznania i z każdej grupy religijnej, a także wywołał poruszenie na całym świecie. Czy zauważyłeś znaki drugiego przyjścia Pana? Czy powitałeś Jego powrót?

Zalecenie:

Film chrześcijański | „Pieśń zwycięstwa” Świadectwa zwycięzców (Dubbing PL) https://pl.kingdomsalvation.org/videos/song-of-victory-movie.html

Film chrześcijański 2019 | „Moje marzenie o królestwie niebieskim” Powitanie powrotu Pana Jezusa (Dubbing PL) https://pl.kingdomsalvation.org/videos/my-dream-of-heavenly-kingdom-movie.html

Film chrześcijański | „Pukanie do drzwi” Czy słyszysz pukanie Pana do drzwi? (Dubbing PL) https://pl.kingdomsalvation.org/videos/knocking-at-the-door-movie.html

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Pobierz aplikację za darmo

Różnorodna kolekcja filmów  Zobacz czyny Boga

Pobierz aplikację za darmo

Różnorodna kolekcja filmów  Zobacz czyny Boga