Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Film ewangelia „Tajemnica pobożności – ciąg dalszy” Klip filmowy (5) – Zrozumienie znaczenia dwukrotnego wcielenia Boga

Klipy filmowe   547  

Wstęp

Film ewangelia „Tajemnica pobożności – ciąg dalszy” Klip filmowy (5) – Zrozumienie znaczenia dwukrotnego wcielenia Boga

Pierwsze wcielenie Boga zostało przybite do krzyża, kończąc w ten sposób dzieło odkupienia ludzkości. W dniach ostatecznych drugie wcielenie Boga ogłasza prawdę i dokonuje dzieła osądzenia i skarcenia, całkowicie ratując człowieka przed domeną szatana. Dwukrotne wcielenie Boga ma daleko idące znaczenie, tak jak mówi Bóg Wszechmogący: „Jezus zrealizował pewien etap dzieła, który wypełnił tylko istotę fragmentu ‚Słowo było u Boga’: Boża prawda była u Boga, a Duch Boży był z ciałem i był z nim nierozerwalnie związany, czyli ciało Boga wcielonego było wypełnione Duchem Bożym, co jest najwyższym dowodem na to, że Jezus wcielony był pierwszym wcieleniem Boga. Ten etap dzieła wypełnił właściwe znaczenie fragmentu ‚Słowo staje się ciałem’, nadał głębsze znaczenie słowom ‚Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo’…” (z książki „Słowo ukazuje się w ciele”).

Zalecenie więcej najlepsze filmy religijne:

Film chrześcijański | „Tajemnica pobożności” Pan Jezus przybył na „białym obłoku” (Dubbing PL)

https://pl.kingdomsalvation.org/videos/the-mystery-of-godliness-movie.html

Film chrześcijański 2018 | „Pragnienie” Bóg odkrywa tajemnicę królestwa niebieskiego (Dubbing PL)

https://pl.kingdomsalvation.org/videos/yearning-movie.html

Chrześcijański film familijny | „Gdzie jest mój dom?” Bóg dał mi szczęśliwą rodzinę (Dubbing PL)

https://pl.kingdomsalvation.org/videos/where-is-my-home-movie.html

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Pobierz aplikację za darmo

Różnorodna kolekcja filmów  Zobacz czyny Boga

Pobierz aplikację za darmo

Różnorodna kolekcja filmów  Zobacz czyny Boga