Piosenka chrześcijańska | „Chrystus dni ostatecznych objawia tajemnicę Bożego planu zarządzania

27 czerwca 2020

Piosenka chrześcijańska | „Chrystus dni ostatecznych objawia tajemnicę Bożego planu zarządzania”

Nikt nie może pojąć wizji

dzieła Bożego planu trwającego sześć tysięcy lat.

To wielkie tajemnice dla wszystkich ludzi.

Choćby największa była wiedza człowieka o Biblii,

to wciąż są tylko słowa,

ludzie nie znają jej esencji.

To dzieło sześciu tysięcy lat

bardziej tajemne niż proroctwa jest.

Od czasów stworzenia to największa tajemnica.

Żaden prorok żadnej ery

nie umiał tajemnicy zgłębić,

która ujawnia się wyłącznie w dniach,

w dniach ostatecznych, w ostatecznych dniach.

Tajemnica planu sześciu tysięcy lat jest największa,

tak niezrozumiała dla człowieka, najskrytsza tajemnica.

Nikt nie umie pojąć Bożej woli,

jeśli Bóg jej nie wyjaśni

i nie objawi człowiekowi.

Nie rozwikłają ludzie zagadki tej.

Na tych ze świata religii nie zważajcie.

Jeśli nie wyjaśniono wam, nie będziecie tego wiedzieli.

To dzieło sześciu tysięcy lat

bardziej tajemne niż proroctwa jest.

Od czasów stworzenia to największa tajemnica.

Żaden prorok żadnej ery

nie umiał tajemnicy zgłębić,

która ujawnia się wyłącznie w dniach,

w dniach ostatecznych, w ostatecznych dniach.

Czytając Biblię,

człowiek może pojąć pewne prawdy,

wyjaśnić niektóre słowa,

przemyśleć pewne rozdziały,

lecz nigdy, przenigdy nie pojmie ich znaczenia.

Bo człowiek widzi jedynie słowa martwe,

a nie dzieło Jezusa czy Jahwe.

Człowiek rozwikłać nie zdoła

tajemnicy dzieła Ich.

To dzieło sześciu tysięcy lat

bardziej tajemne niż proroctwa jest.

Od czasów stworzenia to największa tajemnica.

Żaden prorok żadnej ery

nie umiał tajemnicy zgłębić,

która ujawnia się wyłącznie w dniach,

w dniach ostatecznych, w ostatecznych dniach.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Leave a Reply

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze