Muzyka chrześcijańska „Bóg postanowił uczynić tę grupę ludzi pełną”

19 maja 2020

Muzyka chrześcijańska „Bóg postanowił uczynić tę grupę ludzi pełną”

Trudno znaleźć człowieka, który zdoła

zrozumieć ponaglające serce Boga,

gdyż charakter człowieka jest zbyt słaby,

a jego duchowe postrzeganie otępiałe,

człowiek nigdy nie baczy na to, co robi Bóg.

Bóg martwi się więc o człowieka.

Zwierzęca natura człowieka może się wyrwać

i ukazać w dowolnym momencie.

Dlatego zstąpienie Boga na ziemię

spotyka się z wielkimi pokusami ze strony wszystkich ludzi.

Jednak chcąc uczynić grupę ludzi pełną,

Bóg wyjawił swoją wolę człowiekowi.

Bóg postanowił uczynić tę grupę zwykłych ludzi pełną.

Dlatego, gdy nadchodzi trud lub pokusa,

odwraca On głowę i wszystko to ignoruje.

Są ludzie, którzy mogą kusić,

źle rozumieć lub obwiniać Boga,

On jednak nie bierze nic z tego do serca.

Gdy Bóg zstąpi do chwały,

człowiek zrozumie, że wszystko,

co robi Bóg, służy dobru człowieka.

Bóg wyjawił swoją wolę człowiekowi.

Bóg postanowił uczynić tę grupę zwykłych ludzi pełną.

Dlatego, gdy nadchodzi trud lub pokusa,

odwraca On głowę i wszystko to ignoruje.

Bóg dokonuje własnego dzieła

i wierzy, że człowiek rozpozna Go w Jego chwale,

że, gdy Bóg uczyni go pełnym,

człowiek zrozumie Boże serce.

Pojawiając się tu w całej swojej chwale,

Bóg niczego nie ukrywa przed tymi ludźmi.

Pojawiając się tu w całej swojej chwale,

Bóg niczego nie ukrywa przed tymi ludźmi.

Pojawiając się tu w całej swojej chwale,

Bóg niczego nie ukrywa przed tymi ludźmi.

Bóg postanowił uczynić tę grupę zwykłych ludzi pełną.

Dlatego, gdy nadchodzi trud lub pokusa,

odwraca On głowę i wszystko to ignoruje.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Leave a Reply

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze