Film ewangeliczny | „Wyzwól się z sideł” | fragment 2 | Czy duchowe interpretacje przywódców religijnych uwznioślają i niosą świadectwo o Bogu?

13 lutego 2019

Pastorzy i starszyzna wspólnot religijnych często objaśniają ludziom Biblię i zmuszają ich do trzymania się zapisów Pisma Świętego. Czy, robiąc to, naprawdę wywyższają Pana i dają o Nim świadectwo? Większość ludzi nie może tego zrozumieć. Pastorzy i rady starszych wywyższają słowa człowieka przytoczone w Biblii, oraz wykorzystują je, aby wyprzeć się słów Pana i przeciwstawić się im. Ich celem jest także przywiedzenie ludzi ku przesądom i oddawanie cześci Biblii do tego stopnia, że podczas gdy Bóg wykonuje swoje nowe dzieło, wielu ludzi zna jedynie Biblię nie znając przy tym Boga. Ich ignorancja sięga tak daleko, że nawet przybijają wcielonego Boga do krzyża – zgodnie z Biblią. W oparciu o ten fakt, czy pastorzy i starszyzna wspólnot religijnych rzeczywiście wywyższają Pana, objaśniając Biblię? Ten krótki film ujawni ci prawdę.

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Leave a Reply

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze