Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Film Ewangelia | „Wyzwól się z sideł” Klip (2) – Ujawnienie prawdy o objaśnieniach do Biblii proponowanych przez przywódców religijnych

Klipy filmowe   41  

Wstęp

Film Ewangelia | „Wyzwól się z sideł” Klip (2) – Ujawnienie prawdy o objaśnieniach do Biblii proponowanych przez przywódców religijnych

Pastorzy i starszyzna wspólnot religijnych często objaśniają ludziom Biblię i zmuszają ich do trzymania się zapisów Pisma Świętego. Czy, robiąc to, naprawdę wywyższają Pana i dają o Nim świadectwo? Większość ludzi nie może tego zrozumieć. Pastorzy i rady starszych wywyższają słowa człowieka przytoczone w Biblii, oraz wykorzystują je, aby wyprzeć się słów Pana i przeciwstawić się im. Ich celem jest także przywiedzenie ludzi ku przesądom i oddawanie cześci Biblii do tego stopnia, że podczas gdy Bóg wykonuje swoje nowe dzieło, wielu ludzi zna jedynie Biblię nie znając przy tym Boga. Ich ignorancja sięga tak daleko, że nawet przybijają wcielonego Boga do krzyża – zgodnie z Biblią. W oparciu o ten fakt, czy pastorzy i starszyzna wspólnot religijnych rzeczywiście wywyższają Pana, objaśniając Biblię? Ten krótki film ujawni ci prawdę.

Zalecenie:

Film Chrześcijański | „Wyzwól się z sideł” Pan Jezus Chrystus znajduje się w Chinach (Dubbing PL) https://www.youtube.com/watch?v=ppIhSncmJgk

Film Chrześcijański | „Trzymaj się z dala ode mnie” Duchowe przebudzenie chrześcijan (Dubbing PL) https://www.youtube.com/watch?v=2Rh6irkSj0A

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego.

Pobierz aplikację za darmo

Różnorodna kolekcja filmów  Zobacz czyny Boga

Pobierz aplikację za darmo

Różnorodna kolekcja filmów  Zobacz czyny Boga