Skecz chrześcijański 2019 | „Policyjne spiski” Tak KPCh prześladuje chrześcijan

Skecz chrześcijański 2019 | „Policyjne spiski” Tak KPCh prześladuje chrześcijan

1468 |03 marca 2019

Aby całkowicie zlikwidować wierzenia religijne, ateistyczny rząd KPCh często sięga po metody inwigilacji chrześcijan, takie jak prowadzenie obserwacji czy śledzenie, by pozbyć się ich – co do jednego. Skecz pt. „Policyjne spiski” opowiada o zmowie złych urzędników CCP, działających pod przykrywką, i funkcjonariuszem sił pomocniczych, osłem w lwiej skórze, który prowadzi obserwacje, mające doprowadzić do aresztowania chrześcijan, gromadzących się w domu Zhao Yuzhi. Jak Zhao Yuzhi i jej rodzina poradzą sobie ze złowieszczymi sztuczkami chińskiej policji? Jakie czekają ich kłopoty?

Zalecenie:

Skecz chrześcijański 2018 „Policja składa noworoczną wizytę” (Dubbing PL)

https://pl.kingdomsalvation.org/videos/police-pay-a-new-year-visit.html

Skecz chrześcijański 2019 „‚Dobre’ chęci pastora” (Dubbing PL)

https://pl.kingdomsalvation.org/videos/the-pastors-good-intentions.html

Skecz chrześcijański | „Zgromadzenie w oborze” Gdzie się podziała wolność wyznania w Chinach? https://pl.kingdomsalvation.org/videos/gathering-in-a-cowshed.html

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Zobacz więcej

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj