Skecz chrześcijański | „Policja składa noworoczną wizytę” (Dubbing PL)

22 listopada 2018

Zheng Xinming, blisko 70-letni mężczyzna, jest pobożnym chrześcijaninem. Przez swoją wiarę w Pana został zatrzymany i wtrącony do więzienia na 8 lat. W momencie wypuszczenia na wolność nadal znajduje się na liście chińskiej komunistycznej policji, na której wypisano podmioty podlegające ścisłej obserwacji. Zwłaszcza gdy zaakceptował dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych, policja zaczęła nachodzić go niemal codziennie, by terroryzować tego starszego człowieka, zastraszać go i zakłócać mu spokój. Zheng Xinming nie miał najmniejszych szans, by zwyczajnie czytać słowo Boże w domu, a jego niepokój udzielał się także członkom rodziny. Teraz jest Sylwester, staruszek czyta w domu słowo Boże, nie wiedząc, co może go spotkać…

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze