Słowo Boże | „Tylko doświadczając bolesnych prób, możesz poznać piękno Boga”

Słowo Boże | „Tylko doświadczając bolesnych prób, możesz poznać piękno Boga”

183 |16 listopada 2020

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj