Piosenka chrześcijańska 2020 „Nikt nie może zastąpić Bożego autorytetu”

23 kwietnia 2020

Dzięki swojej władzy Stwórca

nadaje witalność rzeczom na pozór statycznym,

by nigdy nie zniknęły, nigdy nie przepadły.

On daje wszystkim żywym istotom instynkt,

aby się rozmnażały,

by nigdy nie zniknęły, nigdy nie zniknęły.

Ich zasady przetrwania, ich prawa przetrwania

przechodzą z pokolenia na pokolenie.

Wszystko to zostało dane przez Stwórcę.

Wszystko to zostało dane przez Stwórcę.

Wykorzystywanie przez Stwórcę swojej władzy

w skali mikro albo makro nie ogranicza się do żadnej formy.

On kieruje działaniami całego wszechświata.

Posiada suwerenność ponad życiem i śmiercią.

On sprawia, że wszystkie rzeczy służą Jemu.

On kontroluje góry, rzeki i jeziora.

Rządzi wszystkim i zapewnia wszystko to, co potrzebne.

Wszystko to czyni Stwórca, wszystko czyni Stwórca.

Wszystko to czyni Stwórca, Stwórca czyni to wszystko.

Nikt nie może zastąpić tożsamości Stwórcy.

Jego autorytet nie może zostać zastąpiony

przez żadną ze stworzonych istot,

ani nie może zostać osiągnięty

przez żadną z istot niestworzonych. Stwórca.

Stwórca ma wyjątkową władzę.

Jej manifestacja pośród wszystkich rzeczy

jest wieczna i nie ustanie.

Nie może osłabnąć ani doznać uszczerbku.

Żaden człowiek ni rzecz nie mogą tego zmienić,

nie mogą jej zwiększyć, ani jej umniejszyć.

Wszystko to pokazuje Stwórca.

Nikt nie może zastąpić tożsamości Stwórcy.

Jego autorytet nie może zostać zastąpiony

przez żadną ze stworzonych istot,

ani nie może zostać osiągnięty

przez żadną z istot niestworzonych. Stwórca.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Leave a Reply

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze