Słowo Boże na każdy dzień: Demaskowanie pojęć religijnych | Fragment 281

22 sierpnia 2020

O Bogu i człowieku nie można mówić jak o równych sobie. Jego istota i Jego dzieło są dla człowieka czymś zupełnie niewyobrażalnym i niezrozumiałym. Gdyby Bóg osobiście nie dokonywał swego dzieła i nie wypowiadał swoich słów w ludzkim świecie, człowiek nigdy nie byłby w stanie zrozumieć woli Bożej i nawet ci, którzy poświęcają Bogu całe swoje życie, nie zdołaliby zyskać Jego aprobaty. Nieważne, jak dobre są czyny człowieka – bez dzieła Bożego liczą się tyle co nic, bo myśli Boga zawsze są wyższe od myśli człowieka, a mądrość Boga jest dla człowieka niezgłębiona. Twierdzę zatem, że ci, którzy „przejrzeli” Boga i Jego dzieło, są nieskuteczni, aroganccy i brakuje im wiedzy. Człowiek nie powinien definiować dzieła Boga. Co więcej, człowiek nie jest w stanie zdefiniować dzieła Boga. W oczach Boga człowiek jest mniejszy od mrówki, więc jak człowiek miałby pojąć dzieło Boże? Ci, którzy ciągle powtarzają: „Bóg nie działa w ten czy w tamten sposób” albo „Bóg jest taki lub taki” – czyż nie są aroganccy? Wszyscy powinniśmy wiedzieć, że ludzie – będący z ciała – zostali zepsuci przez szatana. W ich naturze leży przeciwstawianie się Bogu, z którym nie są na równi, więc tym bardziej nie są w stanie doradzić w kwestii dzieła Bożego. To, jak Bóg prowadzi człowieka, jest dziełem Jego samego. Człowiek powinien podporządkować się, a nie wyznawać takie czy inne poglądy, bo jest tylko prochem. Ponieważ powinniśmy szukać Boga, nie powinniśmy przedkładać Bogu do rozważenia swoich wyobrażeń o dziele Bożym, a tym bardziej nie powinniśmy wykorzystywać swojego zepsucia do celowego stawiania oporu wobec dzieła Bożego. Czy nie stalibyśmy się w ten sposób antychrystem? Jak ci ludzie mogą twierdzić, że wierzą w Boga? Ponieważ wierzymy w Boga i chcemy Go zadowolić, i zobaczyć Go, powinniśmy szukać prawdy oraz sposobu na to, żeby być zgodnymi z Nim. Nie powinniśmy uparcie przeciwstawiać się Bogu. Co dobrego może przynieść takie działanie?

Dzisiaj Bóg ma nowe dzieło. Być może nie zaakceptujesz tych słów, mogą się wydać dziwne, ale radzę ci nie ujawniać swej natury, bo tylko ci, którzy naprawdę są głodni i spragnieni prawości przed Bogiem, mogą uzyskać prawdę, i tylko ci, którzy są prawdziwie pobożni, mogą zostać oświeceni i poprowadzeni przez Boga. Z poszukiwania prawdy poprzez swary nic nie wyjdzie. Tylko spokojne poszukiwanie przyniesie wyniki. Pisząc słowa: „Dzisiaj Bóg ma nowe dzieło”, odnoszę się do powrotu Boga do ciała. Być może te słowa są ci obojętne, być może gardzisz nimi, a być może bardzo cię zainteresowały. Bez względu na to, jak jest, mam nadzieję, że wszyscy prawdziwie wyczekujący pojawienia się Boga potrafią zmierzyć się z tym faktem i głęboko się nad nim zastanowić. Najlepiej nie wysuwać wniosków pochopnie. Tak powinni działać ludzie rozważni.

fragment księgi „Słowo ukazuje się w ciele

Nikt nie może zgłębić Bożego dzieła

Bóg i człowiek nie są sobie równi, dzieło Boga i Jego istota są niezgłębione, niepojęte. Jeśli Bóg sam nie wykona całego dzieła, nie przemówi słowem do ludzi, nikt nigdy nie pojmie Jego woli. Nawet ci, co całe swe życie poświęcili Bogu, nie są w stanie uzyskać aprobaty Boga. Człowiek nie powinien ograniczać dzieła Boga. W oczach Boga człowiek jest mniej niż mrówką, jak mógłby mały człowiek zgłębić dzieło Boże? Człowiek nie może ograniczać dzieła Boga. W oczach Boga człowiek jest mniej niż mrówką, jak mógłby mały człowiek zgłębić dzieło Boże?

Bez dzieła Boga najlepsze czyny człowieka są nic niewarte. Bo myśli Boga będą zawsze górować nad ludzkimi. Nikt nie może pojąć mądrości Boga. Więc Bóg mówi tak: kto sądzi, że potrafi przejrzeć Boga i Jego dzieło, ten jest aroganckim, bezużytecznym głupcem. Szatan skaził wszelkie ciało. Natura człowieka odrzuca Boga, człowiek nie jest Mu równy, nie może Mu doradzać w Jego dziele. Człowiek nie powinien ograniczać dzieła Boga. W oczach Boga człowiek jest mniej niż mrówką, jak mógłby mały człowiek zgłębić dzieło Boże? Człowiek nie może ograniczać dzieła Boga. W oczach Boga człowiek jest mniej niż mrówką, jak mógłby mały człowiek zgłębić dzieło Boże?

To, jak Bóg prowadzi człowieka, jest Jego własnym dziełem. Człowiek winien się poddać, nie mieć opinii, bo jest tylko prochem. Ponieważ chcemy szukać Boga, nigdy nie powinniśmy przykładać naszych pojęć do Jego dzieła, by Bóg to rozważył. Nie powinniśmy w naszym zepsuciu sprzeciwiać się dziełu Boga, czy to nie uczyniłoby z nas antychrystów? Czy tacy mogą uważać się za wierzących? Człowiek nie powinien ograniczać dzieła Boga. W oczach Boga człowiek jest mniej niż mrówką, jak mógłby mały człowiek zgłębić dzieło Boże? Człowiek nie może ograniczać dzieła Boga. W oczach Boga człowiek jest mniej niż mrówką, jak mógłby mały człowiek zgłębić dzieło Boże?

Ponieważ wierzymy, że Bóg istnieje i chcemy ujrzeć Go i zadowolić, powinniśmy szukać drogi prawdy, drogi zgodności z Bogiem, a nie sprzeciwiać Mu się uparcie, bo co dobrego przez to zyskamy? Człowiek nie powinien ograniczać dzieła Boga. W oczach Boga człowiek jest mniej niż mrówką, jak mógłby mały człowiek zgłębić dzieło Boga? Człowiek nie może ograniczać dzieła Boga. W oczach Boga człowiek jest mniej niż mrówką, jak mógłby mały człowiek zgłębić dzieło Boże? W oczach Boga człowiek jest mniej niż mrówką, jak mógłby mały człowiek zgłębić dzieło Boże?

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze