Słowo Boże na każdy dzień: Znajomość dzieła Bożego | Fragment 220

19 lipca 2020

Czy widzieliście, jaką pracę Bóg wykona w tej grupie ludzi? Bóg powiedział, że nawet w Tysiącletnim Królestwie ludzie muszą nadal podążać za Jego głosem, a w przyszłości głos Boga będzie bezpośrednio kierować życiem człowieka w dobrej ziemi Kanaan. Kiedy Mojżesz był w dziczy, Bóg poinstruował go i bezpośrednio do niego przemówił. Z Nieba Bóg posłał pożywienie, wodę i mannę, aby ludzie mogli się cieszyć, i wciąż jest tak dzisiaj: Bóg osobiście zesłał rzeczy do jedzenia i picia, aby ludzie mogli się nimi cieszyć, i osobiście posłał przekleństwa, aby ludzi karać. I tak każdy etap Jego dzieła jest osobiście realizowany przez samego Boga. Dzisiaj ludzie pragną pojawienia się faktów, starają się dostrzec znaki i cuda, i możliwe jest, że wszyscy tacy ludzie zostaną porzuceni, ponieważ dzieło Boga staje się coraz bardziej realne. Nikt nie wie, że Bóg zstąpił z nieba, ludzie wciąż nie są świadomi, że Bóg zesłał ku pokrzepieniu pokarm i napoje z nieba – a jednak Bóg faktycznie istnieje, a ciepłe sceny z Tysiącletniego Królestwa, które ludzie sobie wyobrażają, zostały również wypowiedziane osobiście przez Boga. To jest fakt i tylko to jest panowaniem z Bogiem na ziemi. Panowanie z Bogiem na ziemi odnosi się do ciała. To, co nie jest z ciała, nie jest na ziemi, a zatem wszyscy, którzy skupiają się na pójściu do trzeciego nieba, czynią to na próżno. Pewnego dnia, gdy cały wszechświat powróci do Boga, centrum Jego działania w całym kosmosie będzie podążać za głosem Boga; gdzie indziej niektórzy ludzie będą telefonować, kolejni polecą samolotem, inni przepłyną łodzią przez morze, a jeszcze inni użyją laserów, aby przyjąć wypowiedzi Boga. Wszyscy będą wielbić Boga i będą Go spragnieni, wszyscy zbliżą się do Boga i zgromadzą się wokół Niego, i wszyscy będą Go czcić – a wszystko to będą uczynki Boże. Pamiętaj to! Bóg nigdy nie zacznie od nowa gdzieś indziej. Bóg doprowadzi do zaistnienia tego faktu: sprawi, że wszyscy ludzie w całym wszechświecie staną przed Nim i będą czcić Boga na ziemi, a Jego praca w innych miejscach ustanie, a ludzie będą zmuszeni szukać prawdziwej drogi. Będzie tak, jak z Józefem: wszyscy przyszli do niego po pożywienie i pokłonili się mu, bo miał żywność. Aby uniknąć głodu, ludzie będą zmuszeni szukać prawdziwej drogi. Cała społeczność religijna cierpi poważny głód, a tylko dzisiejszy Bóg jest źródłem żywej wody, posiadającej stale płynące źródło dostarczone człowiekowi dla przyjemności, i ludzie przyjdą i będą na Nim polegać. To będzie czas objawienia uczynków Boga, a Bóg zostanie uwielbiony; wszyscy ludzie w całym wszechświecie będą czcić tego niczym niewyróżniającego się „człowieka”. Czy nie będzie to dzień Bożej chwały? Pewnego dnia starzy pastorzy wyślą telegramy, szukając wody ze źródła wody żywej. Będą podstarzali, a jednak przyjdą, aby oddać pokłon temu człowiekowi, którym pogardzali. Wyznają Go swoimi ustami i będą ufać w swoich sercach – czy to nie jest znak i cud? Gdy całe królestwo się raduje, jest to dzień chwały Bożej, a ktokolwiek do was przyjdzie i otrzyma dobrą nowinę Bożą, będzie błogosławiony przez Boga, który zaopiekuje się tymi krajami i ludźmi, i pobłogosławi im. Przyszły kierunek będzie następujący: ci, którzy otrzymają wypowiedzi z Bożych ust, będą mieć do przejścia ścieżkę na ziemi, a mogą to być biznesmeni, naukowcy, wychowawcy lub przemysłowcy; ci, którzy nie poznają Bożych słów, będą mieli trudności ze zrobieniem nawet jednego kroku i będą zmuszeni szukać prawdziwej drogi. Oto, co rozumie się przez stwierdzenie: „Z prawdą chodzisz po całym świecie; bez prawdy nigdzie nie dojdziesz”. Fakty są następujące: Bóg użyje Drogi (która oznacza wszystkie Jego słowa), aby dowodzić całym wszechświatem, rządzić ludzkością i podbijać ją. Ludzie zawsze mają nadzieję na wielki zwrot w sposobach działania Boga. Mówiąc otwarcie, to przez słowa Bóg kontroluje ludzi, a ty musisz czynić to, co On mówi, czy chcesz, czy nie; jest to fakt i wszyscy muszą go przestrzegać, a także jest on nieuchronny i wszystkim znany.

(Nadeszło Tysiącletnie Królestwo, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło)

Nikt nie może odejść od Bożego słowa

Fakty są takie, że Bóg wykorzysta Drogę, wszystkie swe słowa, by władać wszechświatem i podbić ludzi.

Duch Święty obdarza ludzi uczuciem. Ludzie w sercach znajdują siłę i spokój, przeczytawszy słowa dane od Boga, a bez Jego słów ludzie czują pustkę. To moc Bożych słów i ludzie muszą je czytać. Bo one są pokarmem i źródłem mocy. Bez nich ludzie słabną; czytanie zaś ich uzdrawia. Tak Bóg i Jego słowo rządzą na ziemi. Więc taki oto będzie kierunek na przyszłość: Boże słowa wskażą ścieżkę na ziemi temu, kto je zyska, kimkolwiek by był. Bez słów Bożych trudno będzie naprzód iść i ludzie będą musieli szukać prawdziwej drogi. To właśnie znaczą słowa, które słyszysz: z prawdą przejdziesz cały świat, bez prawdy donikąd nie dojdziesz.

Niektórzy chcą odejść lub dzieło Boga ich nuży, lecz i tak nie mogą porzucić Bożych słów. Choć są słabi, ich życie zależy od tych słów. Choć się buntują, Bożych słów nie ośmielą się porzucić. Bóg działa tak, że gdy Jego słowa ukazują swoją moc, On rządzi, nikt nie porzuci Jego słów. Kiedy wszyscy poznają słowa Boga, Jego dzieło obejmie cały świat. Więc taki oto będzie kierunek na przyszłość: Boże słowa wskażą ścieżkę na ziemi temu, kto je zyska, kimkolwiek by był. Bez słów Bożych trudno będzie naprzód iść i ludzie będą musieli szukać prawdziwej drogi. To właśnie znaczą słowa, które słyszysz: z prawdą przejdziesz cały świat, bez prawdy donikąd nie dojdziesz.

W dzień chwały Boga z Jego słów płynie moc. Wypełnią się od początku do teraz. Bóg w ten sposób zyska chwałę na ziemi, a Jego słowa tam królować będą. Więc taki oto będzie kierunek na przyszłość: Boże słowa wskażą ścieżkę na ziemi temu, kto je zyska, kimkolwiek by był. Bez słów Bożych trudno będzie naprzód iść i ludzie będą musieli szukać prawdziwej drogi. To właśnie znaczą słowa, które słyszysz: z prawdą przejdziesz cały świat, bez prawdy donikąd nie dojdziesz.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze