Słowo Boże na każdy dzień: Znajomość dzieła Bożego | Fragment 218

14 sierpnia 2020

Dzieła, którymi zarządzam od tysięcy lat, zostaną w pełni objawione ludzkości dopiero w dniach ostatecznych. Dopiero teraz odsłaniam przed ludzkością pełną tajemnicę Mojego zarządzania. Ludzkość zna cel Moich dzieł, ponadto otrzymała zrozumienie wszystkich Moich tajemnic. Ujawniłem ludziom wszystko o celach, które ich interesują. Ujawniłem już ludziom wszystkie Moje tajemnice skrywane od ponad 5900 lat. Kim jest Jahwe? Kim jest Mesjasz? Kim jest Jezus? Musicie wiedzieć to wszystko. Moje dzieła uzależnione są od tych imion. Czy to rozumiecie? Jak należy ogłaszać Moje święte imię? Jak należy głosić Moje imię wszelkim narodom, które wzywają Mnie którymkolwiek z Moich imion? Moje dzieła są już rozszerzane, a Ja rozprzestrzenię je w pełni na wszystkie narody. Ponieważ wykonuję w was Moje dzieła, uderzę w was, jak Jahwe uderzył w pasterzy domu Dawida w Izraelu, rozpraszając was pomiędzy wszystkie narody. Gdyż w dniach ostatecznych rozbiję wszystkie narody w pył i sprawię, że ich ludy rozdzielą się na nowo. Kiedy znów powrócę, narody będą już podzielone wzdłuż granic ustalonych Moimi palącymi płomieniami. W tym czasie objawię się na nowo ludzkości jako palące słońce, ukazując się im otwarcie w obrazie Świętego, którego nigdy nie widzieli, przechadzając się wśród licznych narodów, tak jak Ja, Jahwe, chodziłem niegdyś wśród żydowskich plemion. Od tej pory poprowadzę ludzkość przez ich życie na ziemi. Tam z pewnością ujrzą Moją chwałę i z pewnością zobaczą słup dymu na niebie, który poprowadzi ich przez życie, gdyż objawię się w świętych miejscach. Ludzkość ujrzy Moją sprawiedliwość, jak i Moje chwalebne objawienie. Stanie się to, gdy będę królował na całej ziemi i przyniosę chwałę wielu Moim synom. Wszędzie na ziemi ludzie oddadzą Mi pokłon, a Mój przybytek zostanie trwale ustanowiony pośród ludzkości, na skale dzieła, które dziś czynię. Ludzie będą też służyć Mi w świątyni. Ołtarz, pokryty brudnymi i wstrętnymi rzeczami, rozwalę na kawałki i zbuduję na nowo. Nowonarodzone jagnięta i cielęta będą leżeć na stosie na świętym ołtarzu. Zburzę dzisiejszą świątynię i zbuduję nową. Świątynia, która dziś stoi, pełna odrażających ludzi, zawali się, a ta, którą zbuduję, będzie wypełniona sługami lojalnymi wobec Mnie. Raz jeszcze powstaną i będą Mi służyć dla chwały Mojej świątyni. Z pewnością ujrzycie dzień, w którym otrzymam wielką chwałę, i z pewnością ujrzycie też dzień, w którym zburzę świątynię i zbuduję nową. Z pewnością ujrzycie też dzień nadejścia Mojego przybytku do świata ludzi. Kiedy zburzę świątynię, wprowadzę też Mój przybytek do świata ludzi, właśnie gdy obserwują Moje zstąpienie. Kiedy zgniotę wszystkie narody, zgromadzę je razem na nowo, budując odtąd Moją świątynię i ustanawiając Mój ołtarz, tak aby wszyscy mogli składać Mi ofiary, służyć Mi w Mojej świątyni i wiernie poświęcać się Mojemu dziełu pośród pogan. Będą niczym Izraelici dzisiejszych czasów, przystrojeni w kapłańskie szaty i korony, z Moją, Jahwe, chwałą pośród nich i Moim majestatem unoszącym się nad nimi i mieszkającym pośród nich. Moje dzieła wśród pogan będą czynione w taki sam sposób. Jak były wykonywane Moje dzieła w Izraelu, tak będą one wykonywane wśród narodów pogańskich, ponieważ rozszerzę Moje dzieła w Izraelu i rozprzestrzenię je na narody pogańskie.

(Dzieło głoszenia ewangelii jest również dziełem zbawienia ludzkości, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło)

Boży Przybytek Mojżeszowy przybył na ten świat

Gdy Bóg powróci, narody zostaną podzielone wzdłuż granic wyznaczonych przez Jego palące płomienie. Zjawi się jako gorejące słońce, jako Święty, będzie szedł pośród narodów, jak Jahwe pośród plemion żydowskich. Słupem obłoku poprowadzi człowieka. Ludzie ujrzą Jego chwałę, bo pojawia się w ziemiach świętych. Ujrzą sprawiedliwy dzień Boga, Jego oblicze pełne chwały. Tak się stanie, gdy Bóg zapanuje nad całą ziemią. Ludzie będą bić pokłony, a Boży Przybytek Mojżeszowy stanie pośród nich, wzniesiony na skale dzieła, którego dziś dokonuje Bóg. Bóg roztrzaska ołtarz plugastwa i zbuduje nowy. Ludzie będą służyć Mu w świątyni, złożą w ofierze jagnięta, cielęta. Ujrzycie dzień, w którym Bóg otrzyma wielką chwałę, gdy zburzy świątynię i zbuduje nową. Ujrzycie Boży Przybytek Mojżeszowy zstępujący na ziemię, tak samo, jak ludzie patrzą na zstąpienie Boga.

Bóg na nowo zgromadzi narody po ich rozgromieniu, zbuduje swą świątynię i postawi ołtarz, by wszyscy mogli składać Mu ofiary i Mu służyć, poświęcić się Jego dziełu pośród pogańskich narodów. Wszyscy będą jak dzisiejsi Izraelici, odziani w kapłańskie szaty, z koronami na głowach, i z chwałą Boga pośród nich. Jego majestat unosi się nad nimi, mieszka wśród nich. Ludzie będą bić pokłony, a Boży Przybytek Mojżeszowy stanie pośród nich, wzniesiony na skale dzieła, którego dziś dokonuje Bóg. Bóg roztrzaska ołtarz plugastwa i zbuduje nowy. Ludzie będą służyć Mu w świątyni, złożą w ofierze jagnięta, cielęta. Ujrzycie dzień, w którym Bóg otrzyma wielką chwałę, gdy zburzy świątynię i zbuduje nową. Ujrzycie Boży Przybytek Mojżeszowy zstępujący na ziemię, tak samo, jak ludzie patrzą na zstąpienie Boga.

Bóg będzie działał wśród narodów pogańskich podobnie jak działał w kraju Izraela. Dzieło dokonane w Izraelu rozszerzy i obejmie nim narody pogańskie. Ludzie będą bić pokłony, a Boży Przybytek Mojżeszowy stanie pośród nich, wzniesiony na skale dzieła, którego dziś dokonuje Bóg. Bóg roztrzaska ołtarz plugastwa i zbuduje nowy. Ludzie będą służyć Mu w świątyni, złożą w ofierze jagnięta, cielęta. Ujrzycie dzień, w którym Bóg otrzyma wielką chwałę, gdy zburzy świątynię i zbuduje nową. Ujrzycie Boży Przybytek Mojżeszowy zstępujący na ziemię, tak samo, jak ludzie patrzą na zstąpienie Boga, patrzą na zstąpienie Boga, patrzą na zstąpienie Boga, jak ludzie patrzą na zstąpienie Boga.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze