Słowo Boże na każdy dzień: Znajomość dzieła Bożego | Fragment 217

26 czerwca 2020

Wszyscy ludzie muszą zrozumieć cel Moich dzieł na ziemi, a więc ostateczny cel Moich dzieł i to, jaki poziom muszę osiągnąć w tych dziełach, zanim zostaną ukończone. Jeśli towarzysząc Mi do tej pory, ludzie wciąż jeszcze nie rozumieją, na czym polegają Moje dzieła, czy nie towarzyszą Mi na próżno? Ludzie, którzy idą za Mną, powinni znać Moją wolę. Działam na ziemi od tysięcy lat i aż do tego dnia wciąż czynię Moje dzieła w ten sposób. Mimo że Moje dzieła składają się z nadzwyczaj wielu elementów, ich cel pozostaje niezmienny; tak samo, na przykład, mimo że jestem przepełniony skierowanym na ludzkość osądem i karaniem, wciąż czynię wszystko dla jej zbawienia i dla lepszego głoszenia Mojej ewangelii, i dalszego rozszerzania Moich dzieł wśród pogańskich narodów, kiedy już ludzkość osiągnie pełnię. Więc dziś, w czasach, gdy wielu ludzi od dawna już przeżywa wielkie rozczarowanie swoimi nadziejami, Ja nieustannie kontynuuję Moje dzieła, kontynuuję dzieła, których muszę dokonać, aby osądzić i ukarać ludzkość. Mimo że ludzie mają dość słuchania tego, co mówię, i mimo że nie mają najmniejszej ochoty przejmować się Moimi dziełami, Ja wciąż wykonuję swój obowiązek, ponieważ cel Moich dzieł pozostaje niezmienny, a Mój pierwotny plan nie zostanie zniweczony. Celem Mojego osądu jest uzdolnić ludzi do okazywania mi większego posłuszeństwa, a celem Mojego karania jest umożliwić ludziom skuteczniejszą zmianę. Mimo że to, co robię, czynię przez wzgląd na Moje zarządzanie, nigdy nie uczyniłem niczego, co nie byłoby dobre dla ludzi. Jest tak, ponieważ chcę uczynić wszystkie narody poza Izraelem równie posłusznymi jak Izraelici i uczynić ich prawdziwymi ludźmi, abym miał przyczółek na ziemiach poza Izraelem. Takie jest Moje zarządzanie; takie są dzieła, których dokonuję pośród pogańskich narodów. Nawet teraz wielu ludzi wciąż nie rozumie Mojego zarządzania, ponieważ nie interesują się tymi sprawami, troszcząc się jedynie o swoją własną przyszłość i własne cele. Niezależnie od tego, co powiem, ludzie są obojętni na dzieła, których dokonuję, skupiając się wyłącznie na swoich celach w przyszłości. Jeśli sprawy będą się toczyć takim torem, jak Moje dzieła mogą się rozszerzać? Jak ma być głoszona Moja Ewangelia na całym świecie? Musicie wiedzieć, że kiedy Moje dzieła będą rozszerzane, rozproszę was i porażę was, tak jak Jahwe poraził każde z pokoleń Izraela. Wszystko to zostanie uczynione, aby rozszerzać Moją ewangelię po całej ziemi i rozszerzać Moje dzieła wśród pogańskich narodów, tak aby Moje imię było sławione przez dorosłych i dzieci, a Moje święte imię wywyższone na ustach ludzi z wszystkich plemion i narodów. Jest tak, że w tej ostatecznej epoce Moje imię będzie rozsławione wśród pogańskich narodów, że poganie ujrzą Moje dzieła i nazwą Mnie Wszechmogącym z powodu Moich dzieł, i że Moje słowa mogą wkrótce się wypełnić. Uświadomię wszystkim ludziom, że jestem nie tylko Bogiem Izraelitów, ale także Bogiem wszystkich narodów pogańskich, nawet tych, które przekląłem. Ukażę wszystkim ludziom, że jestem Bogiem całego stworzenia. To jest Moje największe dzieło, cel Moich dzieł zaplanowanych na dni ostateczne i jedyne dzieło do wypełnienia w dniach ostatecznych.

(Dzieło głoszenia ewangelii jest również dziełem zbawienia ludzkości, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło)

Pogańskie narody będą sławić imię Boga

Pogańskie narody sławić będą, pogańskie narody sławić będą imię Boga, Boga. Pogańskie narody sławić będą, sławić będą imię Boga. Pogańskie narody wysławią Go. Celem Boskich sądów jest zachęcenie do, do posłuszeństwa ludzi. Celem karcenia Bożego jest przemienianie ludzi. Choć dzieło Boga dla Jego zarządzania jest, to wszystko, co robi, doskonałe jest, doskonałe jest dla ludzi. Bóg chce, by wszystkie inne ludy słuchały Jego woli, jak Izrael. On chce przemieniać je w posłusznych, prawdziwych ludzi, by Bóg mógł znaleźć swój przyczółek na innych ziemiach niż Izrael. To jest zarządzanie Boga. To jest Jego dzieło pośród pogan. Pogańskie narody sławić będą, pogańskie narody sławić będą imię Boga, Boga. Pogańskie narody sławić będą, sławić będą imię Boga. Pogańskie narody wysławią Go. Dziś wielu ludzi nie rozumie zarządzania Boga, gdyż ich pragnienia są skupione na przyszłości własnej. Bez względu na to, co Bóg mówi, oni nie szukają (Jego dzieła. Nie szukają Boga.)

Ludzie myślą tylko o świecie jutra. Jeśli tak będzie wciąż, jak wzrastać będzie dzieło Boże? Jak ewangelia rozprzestrzeni się po świecie? Musisz wiedzieć, że gdy dzieło Boga szerzy się, rozproszycie się na wszystkie strony. Bóg wymierzy ci cios, Bóg wymierzy ci cios, tak jak Jahwe plemionom Izraela, by ewangelia rozprzestrzeniła się po ziemi, a Boże dzieło na ziemię pogańskich narodów.

Boże imię rozprzestrzeni się wśród starych i młodych, a plemiona wszystkie będą wychwalać święte imię Boga. Na końcu dni, w ostatnim wieku, poganie wysławią imię Boga i ujrzą poganie dzieła Boże i Wszechmogącym nazwą Go, i tak spełnią się Jego słowa. Bóg da ludziom poznać prawdę, że On nie tylko Bogiem jest Izraelitów, lecz Bogiem wszystkich narodów pogańskich też i przeklętych przez Niego też. I każdy człowiek ujrzy, że On Bogiem jest całego stworzenia. To jest największe Boga dzieło, największe Boga dzieło, (to największe jest Boga dzieło,) cel Jego dzieła w końcu dni i jedyne dzieło jakiego dokona, gdy nadejdzie koniec, gdy nadejdzie koniec. Pogańskie narody sławić będą, pogańskie narody sławić będą imię Boga, Boga. Pogańskie narody sławić będą, sławić będą imię Boga.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze