Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.
Słowo Boże na każdy dzień | „Jakie jest Twoje pojmowanie Boga?” | Fragment 205Słowo Boże na każdy dzień | „Jakie jest Twoje pojmowanie Boga?” | Fragment 205 Słowo Boże na każdy dzień | „Dzieło głoszenia ewangelii jest również dziełem zbawienia ludzkości” | Fragment 219Słowo Boże na każdy dzień | „Dzieło głoszenia ewangelii jest również dziełem zbawienia ludzkości” | Fragment 219 Słowo Boże na każdy dzień | „Podstawowa różnica między wcielonym Bogiem a ludźmi użytymi przez Boga” | Fragment 139Słowo Boże na każdy dzień | „Podstawowa różnica między wcielonym Bogiem a ludźmi użytymi przez Boga” | Fragment 139 Słowo Boże na każdy dzień | „Tylko udoskonaleni mogą prowadzić sensowne życie” | Fragment 213Słowo Boże na każdy dzień | „Tylko udoskonaleni mogą prowadzić sensowne życie” | Fragment 213 Słowo Boże na każdy dzień | „Bóg jest Panem wszelkiego stworzenia” | Fragment 207Słowo Boże na każdy dzień | „Bóg jest Panem wszelkiego stworzenia” | Fragment 207 Słowo Boże na każdy dzień | „Dzieło Boga i praktykowanie przez człowieka” | Fragment 156Słowo Boże na każdy dzień | „Dzieło Boga i praktykowanie przez człowieka” | Fragment 156 Słowo Boże na każdy dzień | „Dzieło Boga i praktykowanie przez człowieka” | Fragment 153Słowo Boże na każdy dzień | „Dzieło Boga i praktykowanie przez człowieka” | Fragment 153 Słowo Boże na każdy dzień | „Dzieło Boga i dzieło człowieka” | Fragment 179Słowo Boże na każdy dzień | „Dzieło Boga i dzieło człowieka” | Fragment 179 Słowo Boże na każdy dzień | „Dzieło Boga i dzieło człowieka” | Fragment 175Słowo Boże na każdy dzień | „Dzieło Boga i dzieło człowieka” | Fragment 175 Słowo Boże na każdy dzień | „Dzieło Boga i praktykowanie przez człowieka” | Fragment 152Słowo Boże na każdy dzień | „Dzieło Boga i praktykowanie przez człowieka” | Fragment 152 Słowo Boże na każdy dzień | „O nazwach i tożsamości” | Fragment 163Słowo Boże na każdy dzień | „O nazwach i tożsamości” | Fragment 163 Słowo Boże na każdy dzień | „Dzieło Boga i dzieło człowieka” | Fragment 176Słowo Boże na każdy dzień | „Dzieło Boga i dzieło człowieka” | Fragment 176 Słowo Boże na każdy dzień | „Tajemnica Wcielenia 2” | Fragment 187Słowo Boże na każdy dzień | „Tajemnica Wcielenia 2” | Fragment 187 Słowo Boże na każdy dzień | „O nazwach i tożsamości” | Fragment 162Słowo Boże na każdy dzień | „O nazwach i tożsamości” | Fragment 162 Słowo Boże na każdy dzień | „O nazwach i tożsamości” | Fragment 164Słowo Boże na każdy dzień | „O nazwach i tożsamości” | Fragment 164 Słowo Boże na każdy dzień | „Dzieło Boga i dzieło człowieka” | Fragment 174Słowo Boże na każdy dzień | „Dzieło Boga i dzieło człowieka” | Fragment 174 „Powinieneś wiedzieć, jak cała ludzkość rozwijała się aż po dzień dzisiejszy” | Fragment 147„Powinieneś wiedzieć, jak cała ludzkość rozwijała się aż po dzień dzisiejszy” | Fragment 147 Słowo Boże na każdy dzień | „Nadeszło Królestwo Tysiąclecia” | Fragment 220Słowo Boże na każdy dzień | „Nadeszło Królestwo Tysiąclecia” | Fragment 220 Słowo Boże na każdy dzień | „Poznawanie Bożego dzieła w dniu dzisiejszym” | Fragment 144Słowo Boże na każdy dzień | „Poznawanie Bożego dzieła w dniu dzisiejszym” | Fragment 144 Słowo Boże na każdy dzień | „Powinieneś wiedzieć, jak cała ludzkość rozwijała się aż po dzień dzisiejszy” | Fragment 148Słowo Boże na każdy dzień | „Powinieneś wiedzieć, jak cała ludzkość rozwijała się aż po dzień dzisiejszy” | Fragment 148 Słowo Boże na każdy dzień | „Dzieło Boga i praktykowanie przez człowieka” | Fragment 158Słowo Boże na każdy dzień | „Dzieło Boga i praktykowanie przez człowieka” | Fragment 158 Słowo Boże na każdy dzień | „Poznawanie Bożego dzieła w dniu dzisiejszym” | Fragment 143Słowo Boże na każdy dzień | „Poznawanie Bożego dzieła w dniu dzisiejszym” | Fragment 143 Słowo Boże na każdy dzień | „Różnica pomiędzy służbą Boga wcielonego a obowiązkiem człowieka” | Fragment 161Słowo Boże na każdy dzień | „Różnica pomiędzy służbą Boga wcielonego a obowiązkiem człowieka” | Fragment 161 Słowo Boże na każdy dzień | „Dzieło Boga i praktykowanie przez człowieka” | Fragment 157Słowo Boże na każdy dzień | „Dzieło Boga i praktykowanie przez człowieka” | Fragment 157 Słowo Boże na każdy dzień | „Dzieło Boga i praktykowanie przez człowieka” | Fragment 155Słowo Boże na każdy dzień | „Dzieło Boga i praktykowanie przez człowieka” | Fragment 155 Słowo Boże na każdy dzień | „Człowiek może dostąpić zbawienia jedynie pod Bożym zarządzaniem” | Fragment 216Słowo Boże na każdy dzień | „Człowiek może dostąpić zbawienia jedynie pod Bożym zarządzaniem” | Fragment 216 Słowo Boże na każdy dzień | „Czy dzieło Boga jest tak proste, jak to wydaje się człowiekowi?” | Fragment 188Słowo Boże na każdy dzień | „Czy dzieło Boga jest tak proste, jak to wydaje się człowiekowi?” | Fragment 188 Słowo Boże na każdy dzień | „Dzieło Boga i dzieło człowieka” | Fragment 173Słowo Boże na każdy dzień | „Dzieło Boga i dzieło człowieka” | Fragment 173 Słowo Boże na każdy dzień | „Dzieło Boga i dzieło człowieka” | Fragment 172Słowo Boże na każdy dzień | „Dzieło Boga i dzieło człowieka” | Fragment 172 Słowo Boże na każdy dzień | „Pojawienie się Boga zapoczątkowało nowy wiek” | Fragment 72Słowo Boże na każdy dzień | „Pojawienie się Boga zapoczątkowało nowy wiek” | Fragment 72 Słowo Boże na każdy dzień | „Dzieło Boga i dzieło człowieka” | Fragment 181Słowo Boże na każdy dzień | „Dzieło Boga i dzieło człowieka” | Fragment 181 Słowo Boże na każdy dzień | „Czy dzieło Boga jest tak proste, jak to wydaje się człowiekowi?” | Fragment 189Słowo Boże na każdy dzień | „Czy dzieło Boga jest tak proste, jak to wydaje się człowiekowi?” | Fragment 189 Słowo Boże na każdy dzień | „Bóg kieruje losem całej ludzkości” | Fragment 215Słowo Boże na każdy dzień | „Bóg kieruje losem całej ludzkości” | Fragment 215 Słowo Boże na każdy dzień | „Dzieło głoszenia ewangelii jest również dziełem zbawienia ludzkości” | Fragment 217Słowo Boże na każdy dzień | „Dzieło głoszenia ewangelii jest również dziełem zbawienia ludzkości” | Fragment 217 Słowo Boże na każdy dzień | „Różnica pomiędzy służbą Boga wcielonego a obowiązkiem człowieka” | Fragment 160Słowo Boże na każdy dzień | „Różnica pomiędzy służbą Boga wcielonego a obowiązkiem człowieka” | Fragment 160 Słowo Boże na każdy dzień | „Poznawanie Bożego dzieła w dniu dzisiejszym” | Fragment 141Słowo Boże na każdy dzień | „Poznawanie Bożego dzieła w dniu dzisiejszym” | Fragment 141 Słowo Boże na każdy dzień | „Dzieło Boga i dzieło człowieka” | Fragment 180Słowo Boże na każdy dzień | „Dzieło Boga i dzieło człowieka” | Fragment 180 Słowo Boże na każdy dzień | „Tylko ci, którzy znają Boga i Jego dzieło mogą zadowolić Boga” | Fragment 146Słowo Boże na każdy dzień | „Tylko ci, którzy znają Boga i Jego dzieło mogą zadowolić Boga” | Fragment 146 Słowo Boże na każdy dzień | „Tylko ci, którzy znają Boga i Jego dzieło mogą zadowolić Boga” | Fragment 145Słowo Boże na każdy dzień | „Tylko ci, którzy znają Boga i Jego dzieło mogą zadowolić Boga” | Fragment 145 Słowo Boże na każdy dzień | „Poznawanie Bożego dzieła w dniu dzisiejszym” | Fragment 142Słowo Boże na każdy dzień | „Poznawanie Bożego dzieła w dniu dzisiejszym” | Fragment 142

Słowo Boże na każdy dzień | „Dzieło Boga i praktykowanie przez człowieka” | Fragment 155

Słowo Boże na każdy dzień   61  

Wstęp

Słowo Boże na każdy dzień | „Dzieło Boga i praktykowanie przez człowieka” | Fragment 155

Dzieło zarządzania powstało wyłącznie z uwagi na ludzkość, co oznacza, że istnieje dlatego, że istnieje ludzkość. Nie było zarządzania, dopóki nie nastała ludzkość, ani na początku, kiedy zostały stworzone niebiosa i ziemia i wszystkie rzeczy. Gdyby w całym Bożym dziele nie istniało praktykowanie korzystne dla człowieka, czyli gdyby Bóg nie stawiał odpowiednich wymagań zepsutej ludzkości (gdyby w dziele Boga nie było odpowiedniej dla człowieka drogi praktykowania), to dzieła tego nie można by nazwać zarządzaniem Bożym. Gdyby całe dzieło Boga polegało tylko na mówieniu zepsutej ludzkości, jak ma praktykować, a Bóg nie wykonałby żadnego z własnych przedsięwzięć i nie pokazał ani odrobiny swej wszechmocy czy mądrości, wówczas bez względu na to jak wzniosłe byłyby Boże wymagania wobec człowieka, bez względu na to jak długo Bóg żyłby wśród ludzi, człowiek nie wiedziałby nic o Bożym usposobieniu; a gdyby tak było, to tym bardziej takie dzieło nie zasługiwałoby na nazwę zarządzania Bożego. Mówiąc najprościej, dziełem Bożego zarządzania jest dzieło wykonywane przez Boga i całe dzieło wykonane pod Jego kierownictwem przez tych, którzy zostali przez Boga pozyskani. Takie dzieło można podsumować jako zarządzanie i odnosi się ono do Bożego dzieła między ludźmi, jak również do współpracy z Nim wszystkich tych, którzy podążają za Nim; wszystko to można łącznie nazwać zarządzaniem. Tutaj dzieło Boże nazywa się wizjami, a współdziałanie człowieka – praktykowaniem. Im wznioślejsze dzieło Boże (to znaczy, im wznioślejsze wizje), tym bardziej Boże usposobienie staje się dla człowieka jasne, tym bardziej jest ono sprzeczne z ludzkimi koncepcjami i tym wznioślejsze jest praktykowanie i współdziałanie człowieka. Im wyższe wymagania stawiane są człowiekowi, tym bardziej dzieło Boże jest sprzeczne z koncepcjami człowieka, w wyniku czego próby, którym człowiek jest poddawany i normy, które ma on spełniać, również ulegają zaostrzeniu. Na zakończenie dzieła wypełnione zostaną wszystkie wizje, a to, co człowiek jest zobowiązany wprowadzić w życie, osiągnie szczyt doskonałości. Będzie to również czas, kiedy każdy zostanie zaliczony do swojego rodzaju, ponieważ to, co człowiek musi wiedzieć, zostanie już mu oznajmione. Tak więc, gdy wizje osiągną apogeum, dzieło zbliży się do końca, a praktykowanie przez człowieka również osiągnie najwyższy poziom. Praktykowanie przez człowieka opiera się na dziele Boga, a Boże zarządzanie jest w pełni wyrażone tylko dzięki praktykowaniu przez człowieka i jego współpracy. Człowiek jest wizytówką Bożego dzieła, a także przedmiotem całego Bożego dzieła zarządzania, jak również wynikiem całego Bożego zarządzania. Gdyby Bóg działał samotnie, bez współpracy człowieka, wówczas nie byłoby niczego, co mogłoby służyć jako krystalizacja całego Jego dzieła, a całe Boże zarządzanie nie miałoby z tego powodu najmniejszego znaczenia. Tylko wybierając odpowiedni obiekt, który znajduje się poza Bożym dziełem i który może wyrazić to dzieło, a także udowodnić jego wszechmoc i mądrość, można osiągnąć cel Bożego zarządzania, a także cel, jakim jest wykorzystanie całego tego dzieła do zupełnego pokonania szatana. Zatem człowiek jest nieodzowną częścią Bożego zarządzania i człowiek jest również jedynym, który może sprawić, że Boże zarządzanie przyniesie owoce i osiągnie swój ostateczny cel; poza człowiekiem żadna inna forma życia nie może podjąć się takiej roli. Jeśli człowiek ma stać się prawdziwą krystalizacją dzieła zarządzania, to nieposłuszeństwo zepsutej ludzkości musi być całkowicie usunięte. Wymaga to, aby człowiek przyjął praktykę odpowiednią do odmiennych czasów, oraz aby Bóg dokonał odpowiedniego dzieła pośród ludzi. Tylko w ten sposób pozyskana zostanie ostatecznie grupa ludzi, którzy są krystalizacją dzieła zarządzania. Dzieło Boże pośród ludzi nie może dawać świadectwa o samym Bogu jedynie przez działanie samego Boga; takie świadectwo wymaga również żywych istot ludzkich, które są odpowiednie, aby Jego dzieło mogło zostać w pełni wykonane. Bóg najpierw będzie pracował nad tymi ludźmi, przez których Jego dzieło będzie później wyrażane, i w ten sposób świadectwo Jego woli będzie niesione wśród stworzeń. I w tym Bóg osiągnie cel swojego dzieła. Bóg nie działa sam, aby pokonać szatana, ponieważ nie może złożyć bezpośredniego świadectwa o sobie między wszystkimi stworzeniami. Gdyby miał to czynić, nie byłoby możliwości całkowitego przekonania człowieka, więc Bóg musi pracować nad człowiekiem, aby go podbić, a dopiero wtedy będzie w stanie uzyskać świadectwo pośród wszystkich stworzeń. Gdyby Bóg miał działać samodzielnie bez współpracy człowieka albo gdyby współpraca człowieka nie była wymagana, wówczas człowiek nigdy nie byłby w stanie poznać Bożego usposobienia i na zawsze pozostałby nieświadomy Bożej woli; w ten sposób nie można by tego nazwać dziełem Bożego zarządzania. Gdyby człowiek miał samodzielnie dążyć, szukać i ciężko pracować, bez zrozumienia dzieła Boga, wówczas stroiłby sobie jedynie żarty. Bez dzieła Ducha Świętego, to, co człowiek robi jest z szatana, który jest buntownikiem i złoczyńcą, szatan jest widoczny we wszystkim, co czyni ludzkość poddana zepsuciu i nie ma w niej nic zgodnego z Bogiem, a wszystko jest przejawem szatana. Nic w tym wszystkim, o czym mówiono, nie jest oddzielone od wizji i praktykowania. Praktykowanie opiera się na fundamencie wizji, w ten sposób człowiek znajduje drogę posłuszeństwa, aby odłożyć na bok swoje koncepcje i zdobyć to, czego nie posiadał w przeszłości. Bóg wymaga, aby człowiek z Nim współpracował i całkowicie podporządkował się Jego wymaganiom, a człowiek prosi o możliwość ujrzenia dzieła wykonywanego przez samego Boga, doświadczania wszechmocy Boga i poznania Jego usposobienia. To, mówiąc krótko, jest Boże zarządzanie. Związek Boga z człowiekiem jest zarządzaniem i to najznakomitszym zarządzaniem.

fragment księgi „Słowo ukazuje się w ciele”

Pobierz aplikację za darmo

Wspaniałe filmy, dzięki którym zrozumiesz dzieło Boga

Pobierz aplikację za darmo

Wspaniałe filmy, dzięki którym zrozumiesz dzieło Boga