Słowo Boże na każdy dzień: Poznanie Boga | Fragment 175

18 września 2020

Czy uprzytomniliście sobie już największą różnicę między Bogiem a ludzkością? Kto ostatecznie jest panem wszystkich rzeczy? Człowiek? Nie. Jaka zatem jest różnica między tym, w jaki sposób Bóg traktuje całość stworzenia, a tym, jak traktują ją ludzie? Bóg włada wszystkimi rzeczami i nimi zarządza, człowiek zaś z nich korzysta. Czy zgadzacie się z tymi słowami? Największa różnica między Bogiem a ludzkością tkwi w tym, że Bóg rządzi całością stworzenia i troszczy się o nie. Bóg jest źródłem wszystkiego, ludzkość zaś korzysta ze wszystkich rzeczy, w które Bóg zaopatruje stworzenie. Innymi słowy, człowiek korzysta ze wszystkich rzeczy stworzonych, gdy akceptuje życie, którym Bóg wszystkie rzeczy obdarza. Bóg jest Panem, podczas gdy ludzkość korzysta z rezultatów stworzenia przez Boga wszystkich rzeczy. Jaka zatem, z perspektywy wszystkich rzeczy stworzonych przez Boga, istnieje różnica między Bogiem a ludzkością? Bóg jasno widzi prawa rozwoju wszystkich rzeczy oraz kontroluje owe prawa i panuje nad nimi. Innymi słowy, wszystko dzieje się na oczach Boga i w sferze Jego kontroli. Czy ludzkość zdolna jest zobaczyć wszystko? To, co widzi ludzkość, ma swoje granice – ogranicza się do tego, co ludzie mają przed oczami. Jeśli wspinasz się na jakąś górę, wszystkim, co widzisz, jest ta góra. Nie potrafisz dostrzec tego, co jest po jej drugiej stronie. Jeśli idziesz na plażę, widzisz jedną stronę oceanu, nie wiesz jednak, jak wygląda przeciwna jego strona. Jeśli wchodzisz do lasu, widzisz roślinność przed sobą i wokół siebie, nie widzisz jednak, co jest dalej przed tobą. Ludzie nie mogą dostrzec miejsc usytuowanych wyżej, dalej i głębiej. Mogą zobaczyć jedynie to, co mają bezpośrednio przed oczami, to, co znajduje się w ich polu widzenia. Nawet jeśli znają prawa rządzące zmianami pór roku oraz prawa rozwoju wszystkich rzeczy, nie są w stanie zarządzać wszystkimi rzeczami ani nad nimi zapanować. Z drugiej strony, Bóg widzi wszystkie stworzone rzeczy w taki sposób, jak widziałby maszynę, którą sam zbudował. Doskonale zna wszystkie jej elementy i połączenia, zasady ich działania, ich schematy i cele – o wszystkim tym Bóg posiada najdoskonalszą wiedzę. Dlatego też Bóg jest Bogiem, a człowiek człowiekiem! Nawet jeśli człowiek prowadzi działalność badawczą i zna rządzące wszystkim prawa, zna je tylko w ograniczonym zakresie, podczas gdy Bóg kontroluje wszystko. Dla człowieka Boża kontrola jest nieskończona. Człowiek mógłby spędzić całe swoje życie na badaniu jakiegoś najdrobniejszego Bożego uczynku i nie osiągnąłby żadnych realnych rezultatów. Oto dlaczego nigdy nie zdołasz Boga poznać ani zrozumieć, jeśli będziesz posługiwał się wiedzą i tym, czego się nauczyłeś. Jeśli jednak wybierzesz drogę poszukiwania prawdy i poszukiwania Boga, a także jeśli spojrzysz na Boga z perspektywy próby poznania Go, wówczas któregoś dnia przyznasz, że Boże działania i Boża mądrość są wszechobecne, a także przekonasz się, dlaczego Bóg nazywany jest Panem wszystkich rzeczy i źródłem życia wszystkich rzeczy. Im większa będzie twoja wiedza, tym lepiej będziesz rozumiał, dlaczego Bóg nazywany jest Panem wszystkich rzeczy. Wszystkie rzeczy, wszystko, łącznie z tobą samym, bezustannie otrzymuje od Boga strumień dobrodziejstw. Będziesz też mógł wyraźnie doświadczyć, że na tym świecie i pośród tej ludzkości nie ma nikogo, kto mógłby mieć równą Bogu zdolność i istotę, by władać i zarządzać wszystkimi rzeczami oraz utrzymywać je w istnieniu. Kiedy osiągniesz takie zrozumienie, rzeczywiście zdasz sobie sprawę, że Bóg jest twoim Bogiem. Osiągając ten punkt, prawdziwie przyjmiesz Boga i pozwolisz Mu być twoim Bogiem i twoim Panem. Kiedy osiągniesz takie zrozumienie i kiedy twoje życie osiągnie taki punkt, Bóg nie będzie już dłużej poddawał cię próbom ani osądzał, nie będzie też stawiał ci żadnych wymagań, gdyż wówczas będziesz już rozumiał Boga, znał Jego serce i autentycznie przyjmiesz Go w swym sercu. Jest to istotny powód, dla którego omawiam z wami te wszystkie zagadnienia dotyczące Bożej władzy nad wszystkimi rzeczami i Bożego zarządzania nimi. Czynię to, aby dać ludziom więcej wiedzy i zrozumienia. Nie po to, byś Mi przytaknął, lecz po to, byś poznał i zrozumiał Boże działania w bardziej praktyczny sposób.

fragment księgi „Słowo ukazuje się w ciele

Bóg jest władcą wszystkich rzeczy

Bóg jest władcą wszystkich rzeczy. Bóg jest źródłem wszystkiego. Bóg zapewnia wszystko. Człowiek cieszy się wszystkim, co daje mu Bóg.

Bóg obdarza życiem wszystkie rzeczy, a człowiek cieszy się nimi, gdy przyjmuje to życie. Ludzkość cieszy się efektami Bożego stworzenia, ale to Bóg, to Bóg jest Władcą. Bóg widzi wyraźnie ścieżki rozwoju wszystkiego, kontroluje ten proces i nad nim panuje. Bóg jest władcą wszystkich rzeczy. Bóg jest źródłem wszystkiego. Bóg zapewnia wszystko. Człowiek cieszy się wszystkim, co daje mu Bóg.

Wszystko jest w zasięgu wzroku i kontroli Boga. Człowiek widzi tylko to, co ma przed oczyma. To, co widzi, jest ograniczone, nie może zobaczyć odległych miejsc. Bóg jest władcą wszystkich rzeczy. Bóg jest źródłem wszystkiego. Bóg zapewnia wszystko. Człowiek cieszy się wszystkim, co daje mu Bóg.

Człowiek nie może panować nad wszystkim, choć zna przebieg pór roku, wie, jak wszystko rośnie. Bóg widzi wszystko jak widzi mechanizm, który stworzył, zna każdą jego część i wie, jak działa. Bóg jest władcą wszystkich rzeczy. Bóg jest źródłem wszystkiego. Bóg zapewnia wszystko. Człowiek cieszy się wszystkim, co daje mu Bóg.

Człowiek zgłębia naukę i prawa natury, ale jest w tym ograniczony. A Boża kontrola nie ma granic. Bóg jest Bogiem, a człowiek – człowiekiem. Człowiek całe życie może badać najmniejszą rzecz zrobioną przez Boga, lecz nie zdoła pojąć wszystkiego. Bóg jest władcą wszystkich rzeczy. Bóg jest źródłem wszystkiego. Bóg zapewnia wszystko. Człowiek cieszy się wszystkim, co daje mu Bóg. Bóg jest władcą wszystkich rzeczy. Bóg jest źródłem wszystkiego. Bóg zapewnia wszystko. Człowiek cieszy się wszystkim.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze