Słowo Boże na każdy dzień: Poznanie Boga | Fragment 154

26 lipca 2020

Szatan wykorzystuje wiedzę jako przynętę. Posłuchajcie uważnie: to tylko rodzaj przynęty. Ludzie są zachęcani do „ciężkiej nauki i doskonalenia się każdego dnia”, do uzbrajania się w wiedzę, jak w broń, a następnie do wykorzystywania wiedzy do otwierania drogi do nauki; innymi słowy, im więcej zdobędziesz wiedzy, tym więcej zrozumiesz. To wszystko szatan mówi ludziom. Szatan mówi ludziom, aby pielęgnowali wzniosłe ideały, jak również mówi im, aby, w tym samym czasie, gdy zdobywają wiedzę, mieli ambicje i ideały. Niepostrzeżenie dla ludzi szatan przekazuje wiele takich przesłań, powodując, że ludzie podświadomie czują, że te rzeczy są poprawne lub korzystne. Ludzie bezwiednie podążają tą drogą, nieświadomie kierując się własnymi ideałami i ambicjami. Krok po kroku, ludzie bezwiednie czerpią z wiedzy podawanej przez szatana myślenie wielkich lub sławnych ludzi. Uczą się też kolejnych rzeczy z czynów osób uznawanych za bohaterów. Być może wiecie, za czym szatan oręduje dla człowieka w czynach tych bohaterów lub co chce wpoić człowiekowi. Co szatan wpaja człowiekowi? Człowiek musi być patriotą, posiadać integralność narodową i być bohaterski. Czego człowiek uczy się z opowieści historycznych lub z biografii bohaterskich postaci? Poczucia osobistej lojalności lub ofiarności wobec kolegi lub przyjaciela. W ramach tej wiedzy szatana człowiek nieświadomie uczy się wielu niepozytywnych rzeczy. Nasiona przygotowane dla ludzi przez szatana zasiewane są niepostrzeżenie w ich niedojrzałych umysłach. Te nasiona sprawiają, że czują, iż powinni być wielkimi ludźmi, powinni być sławni, powinni być bohaterami, patriotami, kochać swoje rodziny lub być ludźmi, którzy zrobią wszystko dla przyjaciela i będą mieli poczucie osobistej lojalności. Zwiedzeni przez szatana, nieświadomie idą drogą, którą dla nich przygotował. Kiedy podążają tą drogą, zmuszeni są zaakceptować szatańskie zasady życia. Niepostrzeżenie, sami będąc tego zupełnie nieświadomi, tworzą własne zasady życia, które są niczym więcej niż tylko zasadami szatana, które na siłę im wpojono. Gdy tak się uczą, szatan sprawia, że kultywują własne cele, aby określić własne cele życiowe, zasady życia i kierunek w życiu, cały czas wpajając im rzeczy szatańskie, za pomocą opowieści, biografii, przy użyciu wszelkich możliwych środków, aby nakłonić ludzi, krok po kroku, do chwycenia przynęty. W ten sposób w miarę nauki niektórzy zaczynają lubić literaturę, ekonomię, astronomię czy geografię. Są też tacy, którzy lubią politykę, fizykę, chemię, a nawet tacy, którzy lubią teologię. To wszystko są elementy wiedzy. Każdy z was wie w swoim sercu, jak to się dzieje z tymi rzeczami, każdy z was miał już z nimi styczność. W odniesieniu do tych rodzajów wiedzy, każdy może bez końca rozmawiać o jednym z nich. Dlatego jest jasne, jak głęboko ta wiedza zakorzeniła się w ludzkich umysłach, pokazuje pozycję zajmowaną przez tę wiedzę w tych umysłach i głębię jej oddziaływania na człowieka. Kiedy ktoś polubi jakiś aspekt wiedzy, kiedy w swym sercu zakochał się głęboko w takim aspekcie, wtedy nieświadomie pielęgnuje ideały: Niektórzy chcą być autorami, inni pisarzami, inni chcą robić karierę zawodową w polityce, a jeszcze inni chcą angażować się w gospodarkę i stać się biznesmenami. Jest też grupa ludzi, którzy chcą być bohaterami, być znakomitymi lub sławnymi osobistościami. Niezależnie od tego, kim takie osoby chcą być, ich celem jest przyjęcie tej metody przyswajania wiedzy i wykorzystanie jej do własnych celów, do realizacji własnych pragnień, własnych ideałów. Bez względu na to, jak dobrze to brzmi – chcą spełnić swoje marzenia, nie przeżyć życia na próżno, lub chcą obrać drogę kariery – pielęgnują te wzniosłe ideały i ambicje, ale po co w gruncie rzeczy to wszystko? Czy myśleliście o tym wcześniej? Dlaczego szatan chce to robić? Jaki cel ma szatan, wpajając te rzeczy człowiekowi? Wasze serca muszą mieć jasność w tej kwestii.

(Sam Bóg, Jedyny VI, w: Słowo, t. 2, O poznaniu Boga)

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze