Słowo Boże na każdy dzień: Poznanie Boga | Fragment 63

12 czerwca 2020

Choć usposobienie Boga oraz to, co On ma i czym jest, to coś, o czym ludzie słyszą lub co udaje im się zrozumieć, w rzeczywistości otrzymują oni życie pochodzące od Boga. Kiedy owo życie zostanie w ciebie wpisane, twoja bojaźń Boża stanie się coraz większa, a zbieranie jej owoców będzie przebiegać w sposób bardzo naturalny. Jeśli nie chcesz zrozumieć czy poznać Bożego usposobienia lub Jego istoty, jeśli nie chcesz nawet zastanowić się nad tymi kwestiami, ani się na nich skupiać, mogę ci powiedzieć z całą pewnością, że sposób, w jaki aktualnie poszukujesz wiary w Boga nigdy nie pozwoli ci uczynić zadość Jego woli czy zdobyć Jego pochwały. Co więcej, nigdy prawdziwie nie dostąpisz zbawienia – oto finalne konsekwencje. Jeśli ludzie nie rozumieją Boga i nie znają Jego usposobienia, ich serca nigdy nie będą w stanie prawdziwie się przed Nim otworzyć. Jeśli jednak zrozumieją Boga, będą też z zainteresowaniem i wiarą próbować zrozumieć to, co jest w Jego sercu i tym się delektować. Kiedy zrozumiesz i posmakujesz tego, co jest w Bożym sercu, twoje serce stopniowo, krok po kroku, zacznie się przed Nim otwierać. A kiedy twoje serce się przed Nim otworzy, poczujesz jak haniebne i niegodziwe były twoje przetargi z Bogiem, twoje żądania wobec Boga i twoje własne ekstrawaganckie żądze. Kiedy twoje serce prawdziwie otworzy się przed Bogiem, dostrzeżesz, że Jego serce jest bezkresnym światem i wkroczysz do królestwa, którego nigdy wcześniej nie doświadczyłeś. W owym królestwie nie ma oszustw, ciemności ani zła. Jest tylko szczerość i wierność; tylko światło i prawość; tylko sprawiedliwość i życzliwość. Jest ono pełne miłości i troski, pełne współczucia i tolerancji, dzięki czemu można poczuć szczęście i radość życia. Te właśnie elementy zostaną ci wyjawione przez Boga, jeśli otworzysz przed Nim swoje serce. Ten bezkresny świat jest przepełniony Bożą mądrością, pełen Jego wszechwładności; jest także pełen Jego miłości i autorytetu. Można tu zobaczyć wszystkie aspekty tego, co Bóg ma i czym jest, co daje Mu radość, co Go trapi, a także tego, co Go zasmuca i co wprowadza Go w złość… Zobaczyć to może każdy, kto otworzy swoje serce i wpuści do niego Boga. Bóg może wejść do twojego serca tylko jeśli je przed nim otworzysz. Będziesz mógł zobaczyć to, co Bóg ma i czym jest, a także Jego wolę w stosunku do ciebie, tylko jeśli Bóg wszedł do twojego serca. Wtedy odkryjesz, że wszystko, co dotyczy Boga, jest tak cenne, że to, co On ma i czym jest, warto pielęgnować. W porównaniu z tym, otaczający ciebie ludzie, przedmioty i zdarzenia obecne w twoim życiu, a nawet twoi bliscy, twój partner i to, co kochasz, są ledwo godne wspomnienia. Są tak maluczcy i tak podrzędni; poczujesz, że żaden przedmiot materialny nie będzie nigdy w stanie ciebie przyciągnąć, ani spowodować, że zapłacisz za niego jakąkolwiek cenę. W pokorności Boga ujrzysz Jego wielkość i Jego prymat; co więcej, w czymś, czego On dokonał, a o czym sądziłeś, że było całkiem niewielkie, dostrzeżesz Jego nieskończoną mądrość oraz Jego tolerancję, a także ujrzysz Jego cierpliwość, Jego wyrozumiałość i to, jak bardzo ciebie rozumie. Wyzwoli to w tobie miłość do Niego. Tego dnia poczujesz, w jak bardzo brudnym świecie żyją ludzie, że ludzie obok ciebie i wydarzenia z twojego życia, a nawet ci, których kochasz, ich miłość do ciebie i ich tak zwana opieka czy też ich troska o ciebie nie są nawet warte wzmianki – tylko Bóg jest twoim oblubieńcem i tylko Boga cenisz najbardziej. Jestem pewien, że gdy nadejdzie ten dzień, niektórzy powiedzą: Boża miłość jest tak wielka, a Jego istota jest tak święta – nie ma w Bogu żadnego fałszu, zła, zazdrości ani sporów, lecz tylko sprawiedliwość i autentyczność, a ludzie powinni tęsknić za wszystkim, co Bóg ma i czym jest. Ludzie powinni do tego dążyć i aspirować. Na jakim fundamencie opiera się ludzka zdolność, żeby to osiągać? Opiera się ona na zrozumieniu usposobienia, a także istoty Boga przez człowieka. Zatem zrozumienie Bożego usposobienia oraz tego, co Bóg ma i czym jest, to lekcja, której człowiek uczy się przez całe życie, a także cel, do którego każdy, kto stara się zmienić swoje usposobienie i stara się poznać Boga, dąży przez całe życie.

fragment księgi „Słowo ukazuje się w ciele

Kiedy otworzysz swoje serce na Boga

Kiedy nie rozumiecie Boga i nie znacie Jego natury, wasze serca nie będą mogły otworzyć się na Boga. Gdy zrozumiecie Boga, zrozumiecie, co On w sercu ma i będziecie się tym delektować z całą uwagą i wiarą. Gdy smakować będziesz to, co On w sercu ma, krok po kroku, dzień za dniem, gdy smakować będziesz to, co On w sercu ma, twoje serce otworzy się na Niego.

Gdy twe serce prawdziwie otworzy się, gdy twe serce otworzy się, ujrzysz pogardę, dostrzeżesz wstyd swych przesadnych, samolubnych próśb. Gdy twe serce prawdziwie otworzy się, gdy twe serce otworzy się, w Bożym sercu ujrzysz bezgraniczny świat, znajdziesz się w krainie niewymownych cudów. W tej krainie nie ma zdrady ani oszustw, ni ciemności nie ma, ani zła. Jest tam tylko szczerość i wierność; tylko prawość i dobroć, tylko prawość i dobroć.

On miłością jest, On troszczy się w nieskończonej litości. W życiu twym będzie radość, gdy otworzysz na Boga serce swe. Jego mądrość i moc wypełniają tę krainę, tak jak Jego władza i miłość. Możesz zobaczyć, co Bóg ma i czym jest, co cieszy Go i co martwi, co smuci Go i wzburza – to wszyscy zobaczyć mogą, gdy otworzysz swe serce na Boga i do środka zaprosisz Go.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Leave a Reply

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze