Muzyka gospel „Hymn Królestwa (I) Królestwo zstąpiło na świat”

25 listopada 2018

I

Lud wiwatuje Bogu, lud wychwala Go;

wszystkie usta wysławiają imię jednego prawdziwego Boga.

Królestwo Boże zstąpiło na ziemię.

II

Lud wiwatuje Bogu, lud wychwala Go;

wszystkie usta wysławiają imię jednego prawdziwego Boga.

Wszyscy ludzie wznoszą swe oczy, by oglądać Jego czyny.

Królestwo Boże w osobie Boga zstąpiło na ziemię,

w pełni i bogactwie (w pełni i bogactwie).

Jak można nie cieszyć się? (Jak można nie cieszyć się? )

Jak można nie zatańczyć? (Jak można nie zatańczyć?)

Syjonie! (Syjonie!) Syjonie! (Syjonie!)

Podnieś, Syjonie, swój sztandar i uczcij Boga.

Śpiewaj swą pieśń zwycięstwa,

głoś Jego święte imię na świecie.

Wszelkie stworzenia, oczyśćcie się;

przyjdźcie i złóżcie Bogu ofiary.

Gwiazdy, wróćcie do swych domów,

ukażcie wielkość Boga na nieboskłonie.

Bóg pochyla się,

by usłyszeć pieśń wznoszoną przez ziemskie głosy.

Gdy śpiewają w bezgranicznej miłości, gdy oddają cześć.

Gdy wszystko zostaje ożywione, Bóg zstępuje na ziemię.

Kwiaty kwitną z radością, ptaki śpiewają,

wszystko się cieszy.

ptaki śpiewają, wszystko się cieszy.

Na dźwięk pozdrowienia królestwa,

imperium szatana upada,

zdeptane, już nie powstanie,

zniszczone przez hymn królestwa.

III

Któż ośmieli się powstać i sprzeciwić?

Zstępujący na ziemię Bóg przynosi gniew i ruinę,

wszystkie klęski, wszystkie klęski.

Świat stał się królestwem Bożym.

Obłoki kłębią się i suną po niebie,

pod niebem (pod niebem), pod niebem (pod niebem),

jeziora i źródła wzburzają się radosnym dźwiękiem.

Odpoczywające zwierzęta opuszczają swoje nory,

a ludzkość Bóg rozbudza z ich snu.

Teraz nadszedł ten długo wyczekiwany dzień,

wszyscy w najpiękniejszych pieśniach oddają Bogu cześć,

oddają Bogu cześć!

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Zalecenie:

Dramat muzyczny | „Historia Xiaozhen” Wiara, Nadzieja i Miłość | Muzyka Chrześcijańska 2018

https://pl.kingdomsalvation.org/videos/xiaozhens-story.html

Muzyka chrześcijańska 2018 | „Ten, który jest Suwerenem Wszechrzeczy” (Muzyczny film dokumentalny)

https://pl.kingdomsalvation.org/videos/one-who-holds-sovereignty-over-everything.html

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Leave a Reply

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze