Pieśń uwielbienia | „Bóg wcielony ma człowieczeństwo i, co więcej, boskość”

08 kwietnia 2024

„Wcielenie” oznacza pojawienie się Boga w ciele;

Bóg wykonuje dzieło wśród stworzonej ludzkości, przyjmując obraz ciała.

Toteż aby Bóg był wcielony, musi najpierw stać się ciałem,

ciałem obdarzonym normalnym człowieczeństwem;

jest to najbardziej podstawowy warunek.

Implikacją wcielenia Boga jest to,

że Bóg żyje i działa w postaci cielesnej,

że Bóg w samej swojej istocie staje się ciałem, staje się człowiekiem.

Jego człowieczeństwo istnieje przez wzgląd na Jego cielesną istotę.

Nie ma ciała bez człowieczeństwa,

a człowiek bez człowieczeństwa nie jest istotą ludzką.

W ten sposób człowieczeństwo ciała Boga

jest nieodłączną właściwością ciała wcielonego Boga.

Stwierdzenie, że „kiedy Bóg staje się ciałem, jest w całości boski,

a w żaden sposób ludzki” jest bluźnierstwem,

ponieważ takie twierdzenie zwyczajnie nie istnieje

i narusza zasadę wcielenia.

To boskość zamieszkująca Jego człowieczeństwo dokonuje dzieła.

Działa nie Jego człowieczeństwo,

a Jego boskość, ukryta jednakże w Jego człowieczeństwie;

w istocie Jego dzieło dokonywane jest przez Jego pełną boskość,

a nie przez Jego człowieczeństwo.

Jednakże wykonawcą dzieła jest Jego ciało.

Można by rzec, że jest On człowiekiem, a także Bogiem,

ponieważ Bóg staje się Bogiem żyjącym w ciele,

obdarzonym ludzką powłoką i ludzką istotą, ale także istotą Boga.

Ponieważ jest On człowiekiem posiadającym istotę Boga,

jest ponad wszystkimi stworzonymi ludźmi,

ponad każdym człowiekiem, który może wykonywać dzieło Boże.

Spośród wszystkich posiadających powłokę ludzką taką jak On,

spośród wszystkich posiadających człowieczeństwo,

tylko On jest samym wcielonym Bogiem,

a wszyscy pozostali są stworzonymi ludźmi.

Choć wszyscy oni posiadają człowieczeństwo,

stworzeni ludzie posiadają jedynie człowieczeństwo,

podczas gdy wcielony Bóg jest inny:

w swoim ciele posiada On nie tylko człowieczeństwo,

ale – co ważniejsze – boskość.

Skoro Bóg staje się ciałem,

Jego istota jest połączeniem człowieczeństwa i boskości.

Połączenie to nazywa się Samym Bogiem –

Samym Bogiem na ziemi.

Skoro Bóg staje się ciałem,

Jego istota jest połączeniem człowieczeństwa i boskości.

Połączenie to nazywa się Samym Bogiem –

Samym Bogiem na ziemi.

Istota ciała zamieszkiwanego przez Boga, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze