Świadectwo wiary 2020 | „Znalazłam ścieżkę prowadzącą do obmycia z grzechu”

Świadectwo wiary 2020 | „Znalazłam ścieżkę prowadzącą do obmycia z grzechu”

420 |24 października 2020

Główna bohaterka odkrywa, że kiedy coś idzie jej źle, traci panowanie nad sobą, beszta innych i nie potrafi przestrzegać nauk Pana. Niemożność uwolnienia się od życia w grzechu jest dla niej naprawdę bolesna, więc radzi się swojego pastora, ale nadal nie znajduje rozwiązania. Odnajduje przyjaciółkę, która przyjęła dzieło Boga Wszechmogącego. Przeczytawszy Jego słowa i wysłuchawszy z życia wziętych świadectw braci i sióstr z Kościoła Boga Wszechmogącego, wreszcie pojmuje, że Boże dzieło osądzania w dniach ostatecznych jest konieczne, aby ludzie mogli wyzwolić się z okowów grzechu, dostąpić obmycia i wejść do królestwa niebieskiego. Nie posiadając się z podniecenia, przyjmuje Boże dzieło dni ostatecznych.

Zobacz więcej

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj