Świadectwo wiary 2020 | „Znalazłam ścieżkę prowadzącą do obmycia z grzechu”

24 października 2020

Główna bohaterka odkrywa, że kiedy coś idzie jej źle, traci panowanie nad sobą, beszta innych i nie potrafi przestrzegać nauk Pana. Niemożność uwolnienia się od życia w grzechu jest dla niej naprawdę bolesna, więc radzi się swojego pastora, ale nadal nie znajduje rozwiązania. Odnajduje przyjaciółkę, która przyjęła dzieło Boga Wszechmogącego. Przeczytawszy Jego słowa i wysłuchawszy z życia wziętych świadectw braci i sióstr z Kościoła Boga Wszechmogącego, wreszcie pojmuje, że Boże dzieło osądzania w dniach ostatecznych jest konieczne, aby ludzie mogli wyzwolić się z okowów grzechu, dostąpić obmycia i wejść do królestwa niebieskiego. Nie posiadając się z podniecenia, przyjmuje Boże dzieło dni ostatecznych.

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Leave a Reply

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze