Słowo Boże na każdy dzień | „Dzieło i wejście (3)” | Fragment 308

Słowo Boże na każdy dzień | „Dzieło i wejście (3)” | Fragment 308

163 |03 września 2020

W trakcie trwania wejścia człowieka codzienność zawsze jest nudna, pełna monotonnych elementów życia duchowego, takich jak modlenie się, jedzenie i picie Bożych słów czy uczęszczanie na zgromadzenia, dzięki czemu ludzie ciągle mają poczucie, że wierzenie w Boga nie daje żadnej wielkiej radości. Takie duchowe czynności zawsze są wykonywane na podstawie pierwotnego ludzkiego usposobienia, które zostało skażone przez szatana. Chociaż ludzie mogą niekiedy otrzymywać oświecenie Ducha Świętego, ich pierwotne myślenie, usposobienie, style życia i przyzwyczajenia wciąż pozostają zakorzenione w ich wnętrzu, a przez to ich natura trwa niezmieniona. Podejmowane przez ludzi zabobonne czynności są czymś, czego Bóg nienawidzi najbardziej, lecz wielu ludzi wciąż nie potrafi z nich zrezygnować, uważając, że zostały one zarządzone przez Boga, i nawet dziś ich odrzucenie jest dopiero przed nimi. Do tych spraw należą: podejmowane przez młodych ludzi przygotowania weselnych uczt i wypraw ślubnych; ofiarowanie pieniędzy, przyjęcia i podobne sposoby celebrowania uroczystych wydarzeń; starodawne, przekazywane z pokolenia na pokolenie formuły; wszystkie bezsensowne zabobonne działania prowadzone w imieniu zmarłych oraz uroczystości pogrzebowe ku ich czci: te w oczach Boga są jeszcze bardziej obrzydliwe. Nawet dzień kultu (w tym szabat obchodzony przez świat religijny) jest dla Niego czymś obrzydliwym; wszelkie relacje towarzyskie i światowe interakcje między ludźmi także są czymś, czym Bóg w najwyższym stopniu gardzi i co odrzuca. Nawet znane wszystkim Święto Wiosny i Boże Narodzenie nie zostały ustanowione przez Boga, nie mówiąc już o zabawkach i ozdobach na te świąteczne okazje: wierszowanych życzeniach, noworocznych ciastach, petardach, lampionach, bożonarodzeniowych prezentach, przyjęciach i przyjmowaniu komunii – czyż nie są one bożkami w umysłach ludzi? Łamanie chleba w szabat, wino i odświętne obrusy są bożkami w sposób jeszcze bardziej wymowny. Wszystkie popularne w Chinach tradycyjne świąteczne dni, takie jak Święto Podnoszącego Głowę Smoka, Święto Smoczych Łodzi, Święto Środka Jesieni, Święto Labajie oraz Chiński Nowy Rok, a także święta obchodzone w świecie religijnym, takie jak Wielkanoc, Święto Chrztu Pańskiego, Boże Narodzenie – wszystkie te nie dające się niczym uzasadnić święta zostały wymyślone dawno temu i aż po dziś dzień były przekazywane przez wielu ludzi, a przecież zupełnie nie dają się pogodzić z rodzajem ludzkim, który stworzył Bóg. To bogata wyobraźnia i pomysłowość ludzkości sprawiły, że przekazywano je z pokolenia na pokolenie aż do dnia dzisiejszego. Wyglądają one na wolne od skaz, ale w rzeczywistości są podstępami, na które szatan nabiera ludzkość. Im więcej w jakimś miejscu jest diabłów i im bardziej jest ono zacofane i opóźnione w rozwoju, tym głębiej zakorzenione są jego feudalne zwyczaje. Bardzo ogranicza to ludzi i zupełnie nie pozostawia im swobody ruchów. Wiele świąt w świecie religijnym zdaje się odznaczać wielką oryginalnością i budować most do dzieła Bożego, lecz w istocie stanowią one niewidzialne więzy, za pomocą których szatan krępuje ludzi, nie pozwalając im osiągnąć poznania Boga – wszystkie one są przebiegłymi podstępami szatana. W rzeczywistości jest tak, że kiedy etap dzieła Bożego się kończy, Bóg niszczy narzędzia i styl tamtego czasu i nie pozostawia po nich żadnego śladu. Jednakże „bogobojni wierni” nie przestają czcić tych namacalnych, materialnych przedmiotów, a zarazem spychają do podświadomości to, co Bóg ma, nie badając tego dłużej. Sprawiają wrażenie osób przepełnionych miłością do Boga, podczas gdy w rzeczywistości dawno temu wyrzucili Go z domu i na ołtarzu uwielbienia umieścili szatana. Obrazy Jezusa, Krzyż, Maryja, Chrzest Pański i Ostatnia Wieczerza – ludzie czczą to wszystko jak Pana Niebios, przez cały czas raz za razem wołając „Boże Ojcze”. Czyż to wszystko nie jest żartem? Liczne podobne powiedzenia i praktyki, które były przekazywane przez ludzkość przez pokolenia aż do chwili obecnej, są nienawistne Bogu; poważnie blokują Mu one dalszą drogę i, co więcej, tworzą ogromne utrudnienia dla wejścia ludzkości. Odkładając na bok stopień zepsucia ludzkości przez szatana, trzeba powiedzieć, że ludzkie dusze są całkowicie wypełnione takimi rzeczami jak prawo Witnessa Lee, doświadczenia Lawrence'a, analizy Watchmana Nee i działalność Pawła. Praca Boga nad ludźmi staje się po prostu niemożliwa, ponieważ w ich wnętrzu jest zbyt wiele indywidualizmu, praw, zasad, przepisów, systemów i temu podobnych spraw; rzeczy te, w połączeniu z dążeniem ludzi do postępowania zgodnie z feudalnymi zabobonami, zawładnęły ludzkością i ją pochłonęły. Jest tak, jak gdyby ludzkie myśli były ciekawą i barwną filmową baśnią, w której fantastyczne istoty latają na obłokach – filmem poruszającym wyobraźnię na tyle, by ludzi ogarnęło zdumienie i by zostali oszołomieni i oniemieli z wrażenia. Prawdę mówiąc, dzieło, które Bóg przybywa dziś czynić, polega głównie na rozprawieniu się z zabobonnymi skłonnościami ludzi, na wyeliminowaniu tych skłonności i na całkowitej przemianie ludzkiej perspektywy umysłowej. Boże dzieło nie jest tym, co było przekazywane od pokoleń i zostało zachowane przez ludzkość do dnia dzisiejszego; jest to dzieło osobiście przez Niego zapoczątkowane i przez Niego dokonane; nie odczuwa On jakiejkolwiek potrzeby przejmowania spuścizny jakiegoś wybitnego, uduchowionego człowieka czy dziedziczenia jakiegokolwiek dzieła o charakterze reprezentatywnym, którego Bóg dokonał w jakiejś innej epoce. Ludzie nie muszą przejmować się tymi sprawami. Dzisiaj Bóg ma inny sposób mówienia i działania, tak więc dlaczego ludzie mieliby się zamartwiać? Jeśli ludzie kroczą dzisiejszą ścieżką i płyną dzisiejszym nurtem, ale równocześnie trwają przy spuściźnie swoich „przodków”, wówczas nie osiągną swego przeznaczenia. Bóg odczuwa głęboką odrazę do tego konkretnego sposobu ludzkiego zachowania, podobnie jak brzydzi się on latami, miesiącami i dniami ludzkiego świata.

fragment księgi „Słowo ukazuje się w ciele”

Pokaż więcej
Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj