Słowo Boże na każdy dzień: Wejście w życie | Fragment 560

31 grudnia 2021

Jakie rzeczy składają się na naturę człowieka? Wiesz tylko o zepsuciu ludzi, nieposłuszeństwie, brakach, wadach, pojęciach i zamiarach i nie jesteś w stanie odkryć rzeczy tkwiących w naturze człowieka. Znasz tylko warstwę zewnętrzną, nie będąc w stanie odkryć jej pochodzenia, a to nie stanowi wiedzy o naturze ludzkiej. Niektórzy myślą nawet o tych powierzchownych sprawach jak o naturze człowieka, mówiąc: „Rozumiem przecież naturę człowieka; zdaję sobie sprawę z mojej arogancji. Czy nie jest ona naturą człowieka?”. Arogancja jest elementem ludzkiej natury, to prawda. Jednak nie wystarczy przyznać tego w sensie doktrynalnym. Co to znaczy znać własną naturę? Jak można ją poznać? Na podstawie jakich aspektów można ją poznać? Co więcej, jak konkretnie należy postrzegać czyjąś naturę poprzez to, co ujawni ta osoba? Przede wszystkim, możesz rozpoznać naturę człowieka poprzez jego zainteresowania. W jaki sposób? Na przykład niektórzy ludzie wręcz uwielbiają tańczyć, inni szczególnie podziwiają piosenkarzy lub gwiazdy filmowe, a jeszcze inni ubóstwiają niektórych sławnych ludzi. Na postawie tych zainteresowań możemy stwierdzić, jaka jest natura tych ludzi. Podam kolejny prosty przykład: niektórzy mogą naprawdę ubóstwiać pewnego piosenkarza, nawet do tego stopnia, że mają obsesję na punkcie każdego jego ruchu, każdego uśmiechu i każdego słowa. Fotografują nawet wszystkie jego ubrania i naśladują jego styl. Co ten poziom uwielbienia mówi na temat natury tej osoby? Pokazuje, że ma ona w sercu tylko te rzeczy, a nie Boga. Wszystko, co ta osoba myśli, kocha i czego szuka, pochodzi od szatana. Serce tej osoby jest zajęte przez te właśnie rzeczy i im podporządkowane. Jaki jest tutaj problem? Jeśli coś jest ubóstwiane w najwyższym stopniu, to może stać się czyimś życiem i zająć serce człowieka, w pełni udowadniając, że osoba ta jest czcicielem bożka, nie pragnie Boga, a raczej kocha diabła. Możemy zatem dojść do wniosku, że natura takiej osoby kocha i czci diabła, nie kocha prawdy i nie chce Boga. Czy to nie jest całkowicie poprawny sposób patrzenia na czyjąś naturę? Tak, jest on całkowicie poprawny. W ten sposób analizuje się naturę człowieka. Na przykład niektórzy ludzie szczególnie ubóstwiają Pawła. Lubią wychodzić z domu, wygłaszać przemowy i pracować, lubią uczestniczyć w zgromadzeniach i prawić kazania i lubią, gdy ludzie ich słuchają, czczą i kręcą się wokół nich. Lubią mieć status w oczach innych i są wdzięczni, gdy inni cenią wizerunek, który oni prezentują. Przeanalizujmy ich naturę na podstawie tych zachowań: czym ona jest? Jeśli rzeczywiście zachowują się w ten sposób, to wystarczy nam to do wykazania, że są aroganccy i zarozumiali. W ogóle nie czczą Boga; dążą do uzyskania wysokiego statusu i chcą mieć władzę nad innymi, zajmować ich i sprawić, by myśleli o statusie. Jest to klasyczny wizerunek szatana. Na pierwszy plan w ich naturze wybija się arogancja i zarozumiałość, brak chęci, by czcić Boga i pragnienie podziwu ze strony innych. Takie zachowania dają wam dokładny wgląd w ich naturę.

fragment księgi „Zapisy przemówień Chrystusa

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze