Słowo Boże na każdy dzień | „Ci, którzy kochają Boga, będą zawsze żyć w Jego świetle” | Fragment 503

17 września 2020

Gdy tylko Bóg staje się życiem ludzi nie są oni zdolni Go opuścić. Czyż to nie dzieło Boga? Nie ma bardziej znaczącego świadectwa! Bóg wykonał do pewnego punktu swoje dzieło: powiedział ludziom, by Mu służyli, by ulegli karceniu lub umarli. A mimo to oni nie odwrócili się od Niego, co wskazuje na to, że zostali przez Niego podbici. Ludzie, którzy posiadają prawdę, to ci, którzy w swych rzeczywistych doświadczeniach mogą trwać w swoim świadectwie, silnie i bez wahania ani wycofywania się trwać na swej pozycji u boku Boga. To także ci, którzy mogą mieć zwyczajne relacje z pozostałymi ludźmi kochającymi Boga, którzy, gdy coś im się przytrafia, potrafią całkowicie podporządkować się Bogu, być Mu posłusznymi aż do śmierci. Twoja praktyka i twoje objawienia w realnym życiu są świadectwem Boga. Są urzeczywistnieniem człowieka i świadectwem istnienia Boga. To sposób, aby prawdziwie czerpać radość z miłości Boga. Jeśli zdołałeś tego doświadczyć, właściwy efekt został osiągnięty. Jesteś owładnięty faktycznym urzeczywistnieniem tych spraw, a każde twoje działanie jest podziwiane przez innych. Twój wygląd nie jest niezwykły, ale ty urzeczywistniasz życie pełne największej pobożności, a gdy przekazujesz słowa Boga, jesteś przez Niego prowadzony i oświecony. Potrafisz ogłaszać wolę Boga za pomocą swoich słów, przekazywać rzeczywistość i rozumiesz dużo na temat służenia w duchu. Jesteś szczery w słowach, skromny i rzetelny, niekonfliktowy i zachowujący się stosownie. Potrafisz podporządkowywać się boskim ustaleniom i trwać pewnie w swym świadectwie, gdy doświadczasz trudnych wydarzeń. Jesteś spokojny i opanowany – czymkolwiek byś się nie zajmował. Osoba tego właśnie typu prawdziwie dostrzegła miłość Boga. Niektórzy, będąc ciągle młodzi, zachowują się jak ludzie w średnim wieku, dojrzali, ogarnięci prawdą – i są podziwiani przez innych – to właśnie ci, którzy posiadają świadectwo i są manifestacją Boga. Oznacza to, że gdy ich doświadczenie osiągnęło pewien poziom, wewnętrznie mają wgląd w Boga, a tak ich zewnętrzne usposobienie także się stabilizuje. Wielu ludzi nie wprowadza prawdy w życie i nie trwają w swym świadectwie stabilnie. W takich ludziach nie ma miłości Boga ani Jego świadectwa i to im Bóg jest najbardziej niechętny. Jedzą i piją słowa Boże, ale wyrażają sobą szatana i pozwalają szatanowi szkalować słowa Boga. W takich ludziach nie ma znaku boskiej miłości; wszystko, co wyrażają, pochodzi od szatana. Gdy twoje serce jest zawsze spokojne przed Bogiem, gdy zwracasz uwagę na ludzi i rzeczy wokół ciebie, na to, co się dzieje, oraz gdy jesteś świadomy boskiego brzemienia i twoje serce zawsze czci Boga, wówczas Bóg często oświeca twoje wnętrze. W kościele są osoby, które są „nadzorcami”. Przyglądają się szczególnie upadkom innych, a następnie ich naśladują. Nie są zdolni do odróżniania dobrego od złego. Nie mają grzechu w nienawiści, nie czują obrzydzenia ani wstrętu do spraw szatana. Tacy ludzie są wypełnieni rzeczami szatana. Będą oni ostatecznie całkowicie zapomniani przez Boga. Twoje serce powinno być pobożne wobec Boga; powinieneś być skromny w swych słowach i działaniach oraz nigdy nie pragnąć przeciwstawiać się Bogu lub Go drażnić. Nigdy nie powinieneś być skłonny pozwolić, aby dzieło Boga w tobie spełzło na niczym lub pozwolić wszystkim trudom, które przetrwałeś, oraz całej praktyce, którą podjąłeś, pójść na marne. Musisz chcieć pracować ciężej i bardziej jeszcze kochać Boga na dalszej drodze swojego życia. Tacy ludzie mają bowiem wizję jako swój fundament. Tacy poszukują postępu.

fragment księgi „Słowo ukazuje się w ciele”

Tylko praktykując rzeczywistość możesz nieść świadectwo

I

Ludzie prawdy to ci, to ci, co w doświadczeniach swych trwają przy świadectwie i niezłomnie stoją po stronie Boga, nie cofając się, będąc posłuszni Bogu, posłuszni aż do śmierci, w zwykłych relacjach, z tymi co miłują Boga, Boga. Sposób, w jaki żyjesz, jest świadectwem o Bogu, musisz je urzeczywistniać. To jest radość, radość z Bożej miłości. Wtedy osiągniesz pożądany wynik.

II

Twój sposób życia jest, jest prawdziwy, każdy twój czyn wzbudza podziw ludzi. Twój wygląd prosty jest, lecz prowadzisz pobożne życie. Gdy Boga słowem dzielisz się, On oświeca cię. Sposób, w jaki żyjesz, jest świadectwem o Bogu, musisz je urzeczywistniać. To jest radość, radość z Bożej miłości. Wtedy osiągniesz pożądany wynik.

III

W twych słowach wybrzmiewa wola Boga, rzeczywistość i wiedza o posłudze duchowej. W twych słowach szczerość jest i obyczajność, a nie zamęt, służysz tak Boga planom oraz trwasz przy swoim świadectwie. W obliczu trudów jesteś oazą spokoju. Taki jest człowiek, który poznał miłość Boga prawdziwie. Sposób, w jaki żyjesz, jest świadectwem o Bogu, musisz je urzeczywistniać. To jest radość, radość z Bożej miłości. Wtedy osiągniesz pożądany wynik.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj