Słowo Boże na każdy dzień: Wejście w życie | Fragment 400

06 września 2020

Bóg wykazuje się determinacją, by uczynić człowieka pełnym. Niezależnie z jakiej perspektywy przemawia, czyni to po to, by uczynić tych ludzi doskonałymi. Słowa wypowiadane z perspektywy Ducha trudno zrozumieć człowiekowi, a jest on niezdolny odnaleźć drogi do praktykowania – ma on bowiem ograniczoną umiejętność otrzymywania. Dzieło Boga osiąga różne skutki, a każdemu krokowi Jego dzieła przypisany jest cel. Co więcej, musi On przemawiać z różnych perspektyw, by udoskonalić człowieka. Jeśli wypowiedziałby On słowo jedynie z punktu widzenia Ducha, ten etap Bożego dzieła nie mógłby się dopełnić. Ton Jego głosu wskazuje, że jest On zdeterminowany, by doprowadzić tę grupę ludzi do pełni. Jeśli pragniesz, aby Bóg uczynił cię doskonałym, jaki jest pierwszy krok, który musisz wykonać? Najpierw należy zapoznać się z dziełem Boga. Wraz z użyciem nowych środków i zmianą wieku z jednego na kolejny, zmieniły się też narzędzia, którymi posługuje się Bóg, oraz sposób, w jaki do nas mówi. Zmianie uległy nie tylko sposoby wykonywania przez Niego dzieła, ale też sam wiek. Wcześniej był to Wiek Królestwa, etap dzieła, w którym człowiek ma kochać Boga. Teraz nastał Wiek Tysiącletniego Królestwa – Wiek Słowa – w którym Bóg stosuje różne sposoby przemawiania w celu udoskonalenia człowieka i przemawia z różnych perspektyw, aby go wesprzeć. Gdy tylko rozpoczął się Wiek Tysiącletniego Królestwa, Bóg zaczął stosować słowo, by udoskonalić człowieka, umożliwiając mu wkroczenie do rzeczywistości życia i prowadząc go na dobrą drogę. Człowiek doświadczył tak wielu etapów Jego dzieła i widział, że nie jest ono niezmienne. Wręcz przeciwnie – nieustannie się rozwija i pogłębia. Po tylu latach doświadczeń dzieło to wciąż ulega zmianom, ale bez względu na nie nigdy nie odbiega od celu Boga, którym jest pracowanie nad człowiekiem. Nawet poprzez dziesięć tysięcy zmian pierwotny zamysł nigdy nie ulega zmianie i nigdy nie odbiega od prawdy czy życia. Zmiany w środkach realizacji dzieła to jedynie zmiana formy czy stanowiska, z którego się przemawia, nie zaś głównego zamysłu Jego dzieła. Przemiany tonu Jego głosu i środków realizacji dzieła dokonują się po to, aby osiągnąć pożądany skutek. Zmiana w tonie głosu nie oznacza zmiany celu czy głównego zamysłu dzieła. To, co najważniejsze w wierze człowieka w Boga, to poszukiwanie życia. Jeśli wierzysz w Boga, ale nie łakniesz życia, prawdy czy wiedzy o Bogu, w takim razie nie wierzysz w Boga! Czy to możliwe, że wciąż chcesz wejść do królestwa by zostać królem? Tylko osiągnięcie prawdziwej miłości do Boga poprzez poszukiwanie życia jest rzeczywistością; dążenie i praktykowanie prawdy to cała rzeczywistość. Doświadcz słów Boga czytając je. W ten sposób uchwycisz wiedzę o Bogu poprzez prawdziwe przeżywanie. To właśnie jest prawdziwe dążenie.

(Wiek Królestwa jest Wiekiem Słowa, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło)

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze