Słowo Boże na każdy dzień: Wejście w życie | Fragment 392

30 sierpnia 2020

W dawnych czasach wielu podążało za Bogiem, mając ambicję oraz ludzkie poglądy, i ze względu na nadzieję człowieka. Sprawy te nie będą teraz omawiane. Kluczem jest znalezienie takiego sposobu praktyki, który umożliwi każdemu z was utrzymanie normalnego stanu przed Bogiem i stopniowe uwalnianie się z kajdan wpływu szatana, abyście mogli zostać zdobyci przez Boga i urzeczywistnić na ziemi to, o co Bóg was prosi. Tylko to może spełnić pragnienie Boga. Wielu wierzy w Boga, ale nie wie, czego Bóg pragnie ani czego pragnie szatan. Głupio wierzą i ślepo podążają za innymi, a więc nigdy nie mieli normalnego chrześcijańskiego życia; nie mają normalnych relacji osobistych, a tym bardziej normalnego związku, jaki człowiek ma z Bogiem. Z tego wynika, że wiele jest problemów i błędów człowieka oraz innych czynników, które mogą pokrzyżować wolę Boga. To wystarczy, aby udowodnić, że człowiek nie postawił się na właściwej ścieżce ani nie doświadczył prawdziwego życia. Co więc oznacza – postawić się na właściwej ścieżce? Postawienie się na właściwej ścieżce oznacza, że możesz zawsze wyciszyć swoje serce przed Bogiem i naturalnie obcować z Bogiem, stopniowo poznając to, czego brakuje człowiekowi i powoli zdobywając głębszą wiedzę o Bogu. Dzięki temu codziennie osiągniesz nowe widzenie i oświecenie w duchu; twoja tęsknota rośnie i starasz się wejść w prawdę. Każdego dnia pojawia się nowe światło i nowe zrozumienie. Wstępując na tę ścieżkę, stopniowo uwalniasz się od wpływu szatana, a twoje życie staje się pełniejsze. Człowiek taki jak ten wszedł na właściwą ścieżkę. Oceń swoje własne rzeczywiste doświadczenia i zbadaj ścieżkę, którą podążasz w swej wierze w Boga w odniesieniu do powyższego. Czy jesteś tym, który znajduje się na właściwej ścieżce? W jakich sprawach jesteś uwolniony od kajdan i od wpływu szatana? Jeśli jeszcze nie znalazłeś się na właściwej ścieżce, twoje powiązania z szatanem muszą jeszcze zostać zerwane. Czy to dążenie do miłości do Boga może prowadzić do miłości autentycznej, oddanej i czystej? Mówisz, że twoja miłość do Boga jest niezachwiana i pełna serca, ale nie uwolniłeś się jeszcze z kajdan szatana. Czy wobec tego nie drwisz z Boga? Jeśli chcesz osiągnąć czystą miłość do Boga, być w pełni zdobytym przez Boga i zaliczonym do ludzi królestwa, musisz najpierw wejść na właściwą ścieżkę.

(Jakie poglądy powinni mieć wierzący, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło)

Czy wkroczyłeś na właściwą ścieżkę wiary w Boga?

I

Wielu wierzy w Boga, lecz nie wiedzą, czego pragnie Bóg. Wielu wierzy w Boga, nie wiedząc, czego szatan chce. Ślepo idą za tłumem, nie żyją normalnie jak chrześcijanie. Nie mają właściwej relacji z ludźmi ani z Bogiem.

W tym jasno widać wiele ludzkich błędów i strapień. W tym jasno widać, co zawadza woli Boga. Bez wątpienia człowiek nie jest na właściwej ścieżce. Bez wątpienia człowiek nie zaznał prawdziwego życia. Być na właściwej ścieżce to mieć zawsze spokojne serce przed Bogiem, być blisko Niego i stopniowo poznawać Go i własne braki. Każdego dnia zyskujesz nowe oświecenie, wzrasta twe pragnienie, by wkroczyć w prawdę. Zdobywasz nową wiedzę, by wyzwolić się od wpływu szatana i wzrastać w siłę.

Czy na dobrej drodze jesteś? W czym odrzuciłeś jarzmo szatana? Czy na dobrej drodze jesteś? W czym uwolniłeś się z jego mocy? Jeśli nie jesteś na właściwej ścieżce, nie zerwałeś więzi z szatanem. Jeśli nie jesteś na właściwej ścieżce, czy twa miłość do Boga może być czysta i prawdziwa?

Mówisz, że kochasz Boga, ale jesteś w pętach szatana. Mówisz, że kochasz Boga, lecz czy nie robisz z Niego głupca? By Bóg cię pozyskał, abyś należał do Jego ludu, byś kochał Boga czystą miłością, najpierw wejdź na właściwą ścieżkę. Być na właściwej ścieżce to mieć zawsze spokojne serce przed Bogiem, być blisko Niego i stopniowo poznawać Go i własne braki. Każdego dnia zyskujesz nowe oświecenie, wzrasta twe pragnienie, by wkroczyć w prawdę. Zdobywasz nową wiedzę, by wyzwolić się od wpływu szatana i wzrastać w siłę.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze