Hymn słów Boga „Znaczenie Bożego dzieła osądzania w dniach ostatecznych”

23 maja 2020

I

Sąd Boży nie polega na tym,

by w dwóch prostych słowach ludzką naturę objaśnić,

lecz z czasem ją ujawniać,

przycinać i z nią się rozprawiać.

A zwykłe słowa nie zastąpią tego działania,

lecz tylko prawda, której człowiek nie dosięgnie.

Takie działanie to sąd Boży,

a człowiek staje się posłuszny Bogu,

tak w sercu swym, jak w mowie swej,

prawdziwie Go poznaje.

II

Sąd Boży daje poznać prawdziwą Boga twarz,

prawdę o naszym nieposłuszeństwie.

Uczy nas o celu i o tym, co przyświeca dziełu Boga

i o tajemnicach, których człowiek nie rozumie.

Sąd Boży daje poznać nam zepsucie, zobaczyć swą ohydę.

Takie działanie to sąd Boży,

a człowiek staje się posłuszny Bogu,

tak w sercu swym, jak w mowie swej,

prawdziwie Go poznaje.

III

Te efekty Bożej pracy pojawiają się przez dzieło sądu.

To Sąd Boży pokazuje prawdę i drogę, i życie Boga.

Wszystkim, którzy w Niego wierzą.

On dokonuje tego w sądzie Bożym.

Takie działanie to sąd Boży,

a człowiek staje się posłuszny Bogu,

tak w sercu swym, jak w mowie swej,

prawdziwie Go poznaje.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze