Skecz chrześcijański | „Czy możemy wstąpić do królestwa niebieskiego, jeśli zostaniemy zbawieni?”

26 lipca 2019

Zhang Mude jest kaznodzieją w kościele domowym i wierzy, że „Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu” (List do Rzymian 10:10). Uważa, że ponieważ wierzy w Pana Jezusa, to już nosi miano sprawiedliwego, że już uzyskał zbawienie, a kiedy Pan powróci, zostanie pochwycony bezpośrednio do królestwa niebieskiego. Pewnego dnia jego córka wraca do domu z misji w innych regionach i poddaje w wątpliwość ten pogląd, którego jej ojciec trzymał się tak wiele lat. Następnie trzyosobowa rodzina rozpoczyna żywiołową dyskusję na temat tego, czy uzyskanie zbawienia pozwala wstąpić do królestwa niebieskiego, jacy ludzie mogą wstąpić do królestwa niebieskiego i innych kwestii…

Zalecenie:

Film ewangelia „Moje marzenie o królestwie niebieskim” Klip filmowy (1)

https://pl.kingdomsalvation.org/videos/enter-the-heavenly-kingdom-1.html

Film ewangelia „Trzymaj się z dala ode mnie” Klip filmowy (3)

https://pl.kingdomsalvation.org/videos/can-we-be-raptured-into-kingdom-of-heaven.html

Film chrześcijański | „Pragnienie” Bóg odkrywa tajemnicę królestwa niebieskiego (Dubbing PL) https://pl.kingdomsalvation.org/videos/yearning-movie.html

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze